wpu.nu

Sida:Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf/12

Från wpu.nu

Version från den 20 december 2020 kl. 18.09 av Botten Anna (diskussion | bidrag) (Auto Google Cloud Vision OCR (mopocr2.py))
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Den här sidan har inte korrekturlästs


Öhman tillfrågas hur så att säga "företaget var uppbyggt och organiserat", och han uppger då att de som var ledande i klubben var då som Öhman ser det framför allt Emilia, och PaUL och Peter hade ju ägarskap i klubben. När det gällde anställda uppger Öhman att följande var verksamma. Stanley var den som skötte maskinerna tillsammans med en mullig polska vid namn Zofia samt ytterligare två tjejer som Öhman ej kan namnge. Eventuellt också en person som Öhman uppfattade som bror till Stanley, denna uppgift är dock osäker. Det fanns ingen som skötte själva serveringen utan det som inmundigats i form av drycker det var gratis.

Beträffande själva inträdet till klubben så fodrades det att man tryckte på en knapp när man kom till aktuell adress, och man gick sedan ner två trappor och där släpptes man in av någon av dom som fanns i närheten, av dom anställda. Medlemskap i Oxen kostade vid den tiden hundra kronor. Endast dom som hade medlemskort fick besöka klubben men Öhman uppger att det före föll som även andra ramlade in på klubben och var verksamma i spelet.

Tidigare under förhöret har Öhman fått redogöra för vilka personer som besökte nämnda klubb under -85 och början av -86, och han har då namngett dom personer han kommer ihåg i dagens läge. För att resten av förhöret och den bit som berör aktuellt datum 28 februari 1986 ska bli så aktuell som möjlig, så förevisas Öhman i detta skede nu ett fotomontage daterat 990209.

Korten/fotona är numrerade från nummer 1 till 51, när det gäller det manliga klientelet. När det gäller det kvinnliga är korten numrerade från 1 till 20.

Öhman underrättas om att han i första skedet av visningen skall bara tala om dom han känner till, till utseende, han behöver ej uppge namn.

De personer som Öhman uppger att han känner igen från fotomontaget daterat 890209_är följande: nummer 1 vid namn Stanley. Nummer 2, Leffe någonting. Nummer 5, 6 samt 7 kännar han igen, liksom nummer 8 känner han igen, dock ej till namn någon av dessa fyra. Nummer 9, Leffe Lundberg. Nummer 10, Stanley

Itylis cj om blanketien anvands som fortekfiningsblad

Ex 1: Till originalparm (i nr-fold)