wpu.nu

Sida:Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf/13

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


PaUL Polack, Nummer 11 känner han igen såsom en bedragare, han skall komma från Skutskär. Nummer 12, Röding eller Gullgren, troligtvis Fjelly. Nummer 13, Roger Östlund. Nummer 14, Kujtim Berisa, han ändrar sig dock senare och uppger att nummer 20 är kujtim Berisa. Nummer 16, Unkas Lundgren, och nummer 20 som tidigare sagts Kujtim Berisa. Nummer 21, Peter Molander. Nummer 22, Sigge. Nummer 24, Öhman känner igen sig själv. Nummer 25, Lasse Värmland. Nummer 26, Herbert Gillsäter. Nummer 27, Reine. Nummer 28, Lill-Conny. Nummer 29 känner han igen. Nummer 30, Mikael Lans. Nummer 31, Krister Hammargren. Nummer 32, Classe Ansén. Nummer 35 känner han igen, det är en person som åker flott bil, kommer dock ej ihåg namnet. Nummer 41, Kjelle Fernberg. Nummer 48, Lidingö-k jelle Norlin. Nummer 49, en finne vid namn Harry Miekkalina.

Öhman har nu åsett den manliga avdelningen av fotomontaget och vi övergår nu till att förevisa det kvinnliga fotomontaget daterat 890209, och Öhman ombeds att tala om vilka av kvinnorna han känner igen.

Beträffande det kvinnliga fotomontaget igenkänner Öhman följande kvinnor: nummer 1 såsom Marianne Tvilling. Nummer 3, Lena Akerlund. Nummer 4, Nettan. Nummer 6 samt nummer i känner han igen, dock ej till namn. Nummer 9, Irma. Nummer 11, Åsa Wennerholm. Nummer 12, Stina. Nummer 16, Åsa beskow. Nummer 17, Helen Wahl, tidigare von Heidicken. Nummer 20, Wivianne Tvilling.

Öhman ombeds nu kommentera manliga respektive kvinnliga delen av dom personer han känner igen, och uppge vilka av dom som ej han har sett på klubb Oxen. Vi börjar med manliga biten, och han uppger då att nummer 11, som han ej kan till namn,

har han ej sett på klubb Oxen. Nummer 12, som han har uppgett kan vara Fjelly. Nummer 26, som han igenkänner såsom Herbert Gillsäter. Och slutligen då ej heller nummer 49, som han igenkänner såsom Harry Miekkalina. Dessa nu uppräknade personer har Öhman ej sett på klubb Oxen.

Beträffande det kvinnliga klientelet så uppger han att följande kvinnor ej varit synliga på klubb Oxen. Nummer 9, som han igenkänner såsom Irma. Dom övriga uppräknade kvinnorna som han känner igen har han sett på klubb Oxen.

  • ifyils ej om blanketten anvende som fortsittninsblad

Ex1: Till originalpam (in rföljd)