wpu.nu

Uppslag:HE12437-00

Från wpu.nu

Version från den 12 maj 2024 kl. 10.09 av Utredaren (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1990-02-13
Ad acta
1991-11-11
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Tips om Swedenborgskyrkan och EAP:s propagandaskrift mot Olof Palme.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-05-04 00:00
Avslutat


PALME-MORDET
EN PUSSELBIT?

Ryktet säger att EAP trappat upp infiltrationen i andra organisationer.

Flygbladet från början av 1986 ger en vink om hur dom söker ut organisationerna. Estniska, baltiska, finska föreningar prioriteras högt och judiska.

Inom föreningarna har dom hjälpt till att förstärka Palme-hatet. Känt mönster.

Religiösa sammanslutningar har på senare år intresserat dem mycket. Särskilt såna som sysslar med personkult, som t ex

SWEDENBORGSKA SÄLLSKAPET

Här samlas olika slags människor kring kulten av "den store svensken".

Många pensionerade f d högre tjänstemän inom näringsliv och förvaltning samsas med kraniedyrkare och andra kufer, religiösa sökare, mystiker, utländska informatörer, BSS-are (Bevara Sverige Svenskt), EAP-are och stolta nationalister på jakt efter svenska stora gestalter, m fl.


Men vad rör sig egentligen bakom Swedenborgskyrkas fasader?

Kan det vara så att de gamla luras och att en del av de unga hjälpsamma egentligen är mindre intresserade av Swedenborgianismen än det faktum att kyrkobyggnaden på Tegnérlunden i sig är en diskret och centralt belägen operationsbas för informations- och infiltrationsverksamhet!


VAR DET KANSKE BAKOM SWEDENBORGSKYRKANS MURAR MORDET PÅ PALME PLANERADES?

Tegnérlunden ligger mycket nära biografen Grand på Sveavägen.

På mordkvällen kan t ex någon kyrkobesökare ha passerat biografen före föreställningen och sett paret Palme.

Ett par minuter senare kan han oskyldigt ha berättat detta för andra besökare i Swedenborgskyrkans lokaler.

Någon infiltratör hör och varskor de sina som får tid på sig att finjustera planerna.

Take it or leave it.


1987-05-04


RK  Rikskriminalpolisen 

Pol-1987-05-04 HE12437-00 Brev-om-Swedenborgskyrkan-och-Palmes-släkt.pdf

Pol-1987-05-04 HE12437-00 Brev-om-Swedenborgskyrkan-och-Palmes-släkt.pdf

PALME-MORDET
EN PUSSELBIT?

Ryktet säger att EAP trappat upp infiltrationen i andra organisationer.

Flygbladet från början av 1986 ger en vink om hur dom söker ut organisationerna. Estniska, baltiska, finska föreningar prioriteras högt och judiska.

Inom föreningarna har dom hjälpt till att förstärka Palme-hatet. Känt mönster.

Religiösa sammanslutningar har på senare år intresserat dem mycket. Särskilt såna som sysslar med personkult, som t ex

SWEDENBORGSKA SÄLLSKAPET

Här samlas olika slags människor kring kulten av "den store svensken".

Många pensionerade f d högre tjänstemän inom näringsliv och förvaltning samsas med kraniedyrkare och andra kufer, religiösa sökare, mystiker, utländska informatörer, BSS-are (Bevara Sverige Svenskt), EAP-are och stolta nationalister på jakt efter svenska stora gestalter, m fl.


Men vad rör sig egentligen bakom Swedenborgskyrkas fasader?

Kan det vara så att de gamla luras och att en del av de unga hjälpsamma egentligen är mindre intresserade av Swedenborgianismen än det faktum att kyrkobyggnaden på Tegnérlunden i sig är en diskret och centralt belägen operationsbas för informations- och infiltrationsverksamhet!


VAR DET KANSKE BAKOM SWEDENBORGSKYRKANS MURAR MORDET PÅ PALME PLANERADES?

Tegnérlunden ligger mycket nära biografen Grand på Sveavägen.

På mordkvällen kan t ex någon kyrkobesökare ha passerat biografen före föreställningen och sett paret Palme.

Ett par minuter senare kan han oskyldigt ha berättat detta för andra besökare i Swedenborgskyrkans lokaler.

Någon infiltratör hör och varskor de sina som får tid på sig att finjustera planerna.

Take it or leave it.


1987-05-04


RK  Rikskriminalpolisen 

Olof Palme och hans okända släkt

Har du hört den senaste skandalen om Olof Palme?

Den mest välbevarade hemligheten i svensk politik?

INTE! Läs då detta och döm själv.

För även om apan sa till Darwin att vi inte alltid får döma en person efter hans släktingar, så utgör nog vårt lands statsminister Olof Palme ett undantag från denna allmänna regel.

Varför har annars Olof Palme gjort sina egna släktrötter till en av Sveriges största hemligheter?

När Olof Palme talar om att han härstammar från en präst- respektive brännvinsbrännarfamilj är det inte ens halva sanningen.

Dessa släktrötter finns på hans faders sida, en sida han aldrig hade kontakt med.

Som bekant dog Palmes far när Olof var mycket liten, och Olofs uppväxt kom att präglas av hans mors - Elisabeth von Knieriems - släkt och vänner, som var av ett helt annat virke.

TV-seriens "Kessler”-kabinett av fanatiska SS-man och deras lika fanatiská adepter i "det unga gardet" ger oss en skrämmande, men ändå alltför blek bild av verkligheten.

Visste du tex att ledningen för den nazistiska slavarbetskoncernen IG Farben, som tvingade hundratusentals människor att arbeta sig till döds i "IG Auschwitz", slapp ut ur rättssalarna i Nürnberg med blotta skammen.

Visste du att IG Farbens chefsjurist, den tysk-baltiske baronen August von Knieriem en gång tillhörde Olof Palmes trängre familjekrets.

Runt om i Europa finns idag en hel rad personer som av säkerhetspoliser klassas som "nazikommunister”. Dessa är personer med ett nazistiskt förflutet, varav några fortfarande tillhör François Genouds naziinternational i Schweiz och samtidigt samarbetar med sovjetiska KGB.

Några av dessa är socialdemokrater, andra har nyckelfunktioner inom antikärnkrafts- och fredsrörelserna i Europa.

Andra samarbetar med Libyens Khadaffi. Vi ska här bara ta upp några fakta om Olofs förbindelser med sin nazistiske onkel, och låta dig själv fundera på vad de betyder.

Olof Palmes mor, Elisabeth von Knieriem-Palme, var liksom Palmes far Gunnar född i det dåtida ryska imperiet - Elisabeth i Lettland och Gunnar i Finland.

Palmes farmor hette  Hanna Palme född  von Born, är gammal finsk-svensk adel.

Familjen von Knieriems urtysk-baltiska adelskap bekräftades på 1800-talet av den ryske tsaren och de tilldelades släktgodset Muremoise.

Flera von Knieriem har varit höga ämbetsman i Tsarryssland såsom tex Fjodorovitj von Knieriem, en av Tsarrysslands ledande statsjurister.

Familjen Knieriem är rysk adel, men August von Knieriem var mån om sitt "ariska" ursprung. I nazityska "Vem är det" från 1935 står bara några sparsamma uppgifter om August von Knieriem, bla att han var "luthersk arier"!

Var familjens sympatier finns idag överlämnar vi för tillfället åt läsaren att bedöma.

Olof Palme - von Knieriems suspekta roll i Palmekommissionen som föreslår en "finlandisering" av Västeuropa, ger en inledande ledtråd om var familjens lojalitet ligger.


IG Farben

Olofs far dog 1933, när Olof var 6 år gammal. Hans mor tog varje sommar med sig familjen till sin morfars gods i Lettland, ett gods som hette Skangal några mil nordost om Riga.

Olofs onkel, Johann August von Knieriem, den nazistiske IG Farben-direktören som skötte verksamheten i Auschwitz på 40-talet, blev något av en andre far för de två pojkarna Palme.

Den här onkeln hade en kortare tid bott i Berlin där han hade gift in sig i en familj som var en stor aktieägare i kemiföretaget BASF, och började sin karriär inom företaget som jurist 1923.

BASF var ett av de företag som gick samman och bildade det beryktade IG Farben.

Samtidigt som IG Farben-ledningen 1931 fattade beslutet att ge finansiellt stöd till Adolf Hitlers barbariska nationalsocialister, invaldes August von Knieriem i IG:s styrelse.

Detta är kanske inte så förvånande då även den ökände naziideologen Alfred Rosenberg var av tysk-baltisk bord och hade studerat till arkitekt på tekniska högskolan i Riga, som drevs av Olof Palmes morfar, Woldemar von Knieriem, och där hade docent Kapffer, Olof Palmes mormors bror, som handledare.


Dulles och Knieriem

I egenskap av IG Farbens chefsjurist förde August von Knieriem ett intimt samarbete under 30-talet med advokaten John Foster Dulles, chef för advokatfirman Sullivan & Cromwell, som ofta beskrivs som "den politiska avdelningen" inom Rockefeller-ägda Standard Oil (Esso).

Samarbetet syftade bland annat till att "få loss" IG:s tillgångar i USA, som hade beslagtagits av amerikanska regeringen efter första världskriget.

1929 bildade IG:s chef Hermann Schmitz, lärjunge till den ökande svindlaren Richard Merton, IG Chemie i Basel i Schweiz, ett företag som skulle fungera som kamouflerad ägare av IG Farbens tillgångar i USA, för att undvika beslagtaganden i händelse av krig!

Det var i detta komplicerade juridiska rävspel, dvs de juridiska förberedelserna för andra världskriget, som advokaterna Knieriem och Dulles kom in i bilden.

August von Knieriem använde sina utmärkta USA-kontakter bla för att underlätta Adolf Hitlers annekteringspolitik i Europa, ett härnadståg som byggde på Hitlers övertygelse om den ariska rasens självskrivna rätt att dominera världen.

Inför Nazitysklands invasion av Tjeckoslovakien 1938 behövde tyska Luftwaffe 500 ton tetraetylbly, flygbränsle utan vilket tyskarna omöjligt kunnat genomföra invasionen.

August von Knierien skaffade fram flygbränslet i största hemlighet och i samarbete med den tyska generalstabens säkerhetstjänst från Rockefellers Esso i USA!

Pol-1987-05-04 HE12437-00 Brev-om-Swedenborgskyrkan-och-Palmes-släkt.pdf

Pol-1987-05-04 HE12437-00 Brev-om-Swedenborgskyrkan-och-Palmes-släkt.pdf

Olof Palme och hans okända släkt

Har du hört den senaste skandalen om Olof Palme?

Den mest välbevarade hemligheten i svensk politik?

INTE! Läs då detta och döm själv.

För även om apan sa till Darwin att vi inte alltid får döma en person efter hans släktingar, så utgör nog vårt lands statsminister Olof Palme ett undantag från denna allmänna regel.

Varför har annars Olof Palme gjort sina egna släktrötter till en av Sveriges största hemligheter?

När Olof Palme talar om att han härstammar från en präst- respektive brännvinsbrännarfamilj är det inte ens halva sanningen.

Dessa släktrötter finns på hans faders sida, en sida han aldrig hade kontakt med.

Som bekant dog Palmes far när Olof var mycket liten, och Olofs uppväxt kom att präglas av hans mors - Elisabeth von Knieriems - släkt och vänner, som var av ett helt annat virke.

TV-seriens "Kessler”-kabinett av fanatiska SS-man och deras lika fanatiská adepter i "det unga gardet" ger oss en skrämmande, men ändå alltför blek bild av verkligheten.

Visste du tex att ledningen för den nazistiska slavarbetskoncernen IG Farben, som tvingade hundratusentals människor att arbeta sig till döds i "IG Auschwitz", slapp ut ur rättssalarna i Nürnberg med blotta skammen.

Visste du att IG Farbens chefsjurist, den tysk-baltiske baronen August von Knieriem en gång tillhörde Olof Palmes trängre familjekrets.

Runt om i Europa finns idag en hel rad personer som av säkerhetspoliser klassas som "nazikommunister”. Dessa är personer med ett nazistiskt förflutet, varav några fortfarande tillhör François Genouds naziinternational i Schweiz och samtidigt samarbetar med sovjetiska KGB.

Några av dessa är socialdemokrater, andra har nyckelfunktioner inom antikärnkrafts- och fredsrörelserna i Europa.

Andra samarbetar med Libyens Khadaffi. Vi ska här bara ta upp några fakta om Olofs förbindelser med sin nazistiske onkel, och låta dig själv fundera på vad de betyder.

Olof Palmes mor, Elisabeth von Knieriem-Palme, var liksom Palmes far Gunnar född i det dåtida ryska imperiet - Elisabeth i Lettland och Gunnar i Finland.

Palmes farmor hette  Hanna Palme född  von Born, är gammal finsk-svensk adel.

Familjen von Knieriems urtysk-baltiska adelskap bekräftades på 1800-talet av den ryske tsaren och de tilldelades släktgodset Muremoise.

Flera von Knieriem har varit höga ämbetsman i Tsarryssland såsom tex Fjodorovitj von Knieriem, en av Tsarrysslands ledande statsjurister.

Familjen Knieriem är rysk adel, men August von Knieriem var mån om sitt "ariska" ursprung. I nazityska "Vem är det" från 1935 står bara några sparsamma uppgifter om August von Knieriem, bla att han var "luthersk arier"!

Var familjens sympatier finns idag överlämnar vi för tillfället åt läsaren att bedöma.

Olof Palme - von Knieriems suspekta roll i Palmekommissionen som föreslår en "finlandisering" av Västeuropa, ger en inledande ledtråd om var familjens lojalitet ligger.


IG Farben

Olofs far dog 1933, när Olof var 6 år gammal. Hans mor tog varje sommar med sig familjen till sin morfars gods i Lettland, ett gods som hette Skangal några mil nordost om Riga.

Olofs onkel, Johann August von Knieriem, den nazistiske IG Farben-direktören som skötte verksamheten i Auschwitz på 40-talet, blev något av en andre far för de två pojkarna Palme.

Den här onkeln hade en kortare tid bott i Berlin där han hade gift in sig i en familj som var en stor aktieägare i kemiföretaget BASF, och började sin karriär inom företaget som jurist 1923.

BASF var ett av de företag som gick samman och bildade det beryktade IG Farben.

Samtidigt som IG Farben-ledningen 1931 fattade beslutet att ge finansiellt stöd till Adolf Hitlers barbariska nationalsocialister, invaldes August von Knieriem i IG:s styrelse.

Detta är kanske inte så förvånande då även den ökände naziideologen Alfred Rosenberg var av tysk-baltisk bord och hade studerat till arkitekt på tekniska högskolan i Riga, som drevs av Olof Palmes morfar, Woldemar von Knieriem, och där hade docent Kapffer, Olof Palmes mormors bror, som handledare.


Dulles och Knieriem

I egenskap av IG Farbens chefsjurist förde August von Knieriem ett intimt samarbete under 30-talet med advokaten John Foster Dulles, chef för advokatfirman Sullivan & Cromwell, som ofta beskrivs som "den politiska avdelningen" inom Rockefeller-ägda Standard Oil (Esso).

Samarbetet syftade bland annat till att "få loss" IG:s tillgångar i USA, som hade beslagtagits av amerikanska regeringen efter första världskriget.

1929 bildade IG:s chef Hermann Schmitz, lärjunge till den ökande svindlaren Richard Merton, IG Chemie i Basel i Schweiz, ett företag som skulle fungera som kamouflerad ägare av IG Farbens tillgångar i USA, för att undvika beslagtaganden i händelse av krig!

Det var i detta komplicerade juridiska rävspel, dvs de juridiska förberedelserna för andra världskriget, som advokaterna Knieriem och Dulles kom in i bilden.

August von Knieriem använde sina utmärkta USA-kontakter bla för att underlätta Adolf Hitlers annekteringspolitik i Europa, ett härnadståg som byggde på Hitlers övertygelse om den ariska rasens självskrivna rätt att dominera världen.

Inför Nazitysklands invasion av Tjeckoslovakien 1938 behövde tyska Luftwaffe 500 ton tetraetylbly, flygbränsle utan vilket tyskarna omöjligt kunnat genomföra invasionen.

August von Knierien skaffade fram flygbränslet i största hemlighet och i samarbete med den tyska generalstabens säkerhetstjänst från Rockefellers Esso i USA!

IG Auschwitz

IG Farben byggde på slaveriets princip.

IG-direktören Carl Bosch talade ofta om sin ofta om sin "IG Europa"-vision som ett Europa regionaliserat efter stamtillhörighet, den sk Blut und Boden-principen.

IG Europa, en gigantisk slavarbetsmaskin, skulle förtära jordens icke-ariska befolkning i mördande slavarbete, och fylla den ariska oligarkins skattkistor i de schweiziska bankvalven till brädden.

I februari 1941 beslutade sig IG-ledningen för att bygga IG Auschwitz, världens största slavarbetsläger, för framställning av syntetiskt gummi och bränsle, som skulle drivas med slavarbetskraft från utrotningslägret Auschwitz i Polen.

IG Auschwitz, som i dagens kurs kostade över 250 miljoner dollar att bygga, var IG Farbens största investering någonsin.

Därför var särskilt två personer väl införstådda med tanken bakom IG Auschwitz.

Nämligen: Herman Abs, chef för Deutsche Bank, IG:s huvudfinansiär, och ledamot av IG:s tillsynsnämnd, samt August von Knieriem, som skötte den komplicerade juridiska sidan.

August von Knieriem var så mån om projektets framgång att han oförsiktigt nog bevisligen inspekterade utrotningslägren Auschwitz och Monowitz.

Av protokollen från Nürnberg-rättegångarna kan man utläsa att en frisk person som kom till Auschwitz och fick slavarbeta för IG Farben (på svältkost) beräknades klara sig ungefär tre månader innan den uttjänta slaven skickades tillbaka till Auschwitz för att gasas ihjäl och kremeras.

Uppgifterna säger att IG Farben betalade mellan 3 och 4 mark om dagen för vuxna slavar och omkring 1,5 mark för slavarbete utfört av barn.

Onkel August var på toppen av dessa smutsiga affärer, och hamnade helt följdriktigt på de anklagades bänk i Nürnberg efter kriget.

Onkel August kom undan, trots att det under rättegången bevisades att han visste exakt vad det var för slags affärer som han var inblandad upp över öronen i.

Under Nürnbergsprocessen framkom att tom SS-ledningen på Auschwitz hade framfört skriftliga klagomål till IG-ledningen över IG:s hänsynslösa hantering av slavarna:

"Tillgången på arbetskraft är inte oändlig", klagade SS.


Allt som allt arbetade 350 000 slavar i IG Auschwitz. 100 000 dukade under bara under byggnationen av IG Auschwitz, 50 000 dog på arbetsgolvet av undernäring och överansträngning och en stor del av resten gasade SS ihjäl.

För att få slut på gnället från SS beslutade IG-ledningen 1942 att bygga ett eget, privat, koncentrationsläger - Monowitz.

Ögonvittnen - slavar som överlevde IG:s privata läger - har berättat att detta var än grymmare än Auschwitz.


Avnazifiering IG:s schweiziska gren, IG Chemie, som misstänks ha styrt IG-koncernen ända från starten 1929, "avnazifierades" 1945 genom att byta namn till Interhandel AGI.

"Avnazifieringen" av IG genomfördes för att Interhandel skulle återfå IG:s beslagtagna egendom i USA, miljardföretaget General Aniline & Film.

I detta juridiska spel fungerade von Knieriem åter som koncernens luttrade jurist.

Redan 1954 föreslog den amerikanske utrikesministern John Foster Dulles, Augusts gamla samarbetspartner från före kriget, återbördandet av beslagtagen egendom tillhörig fientlig makt.

USA:S anti-nazistiske justitieminister Brownell stoppade dock John Foster Dulles förslag.

När GAF likviderades 1964 av den amerikanska staten fick Interhandel 122 miljoner dollar av köpeskillingen, flera miljarder i dagens kurs!

Den utdragna juridiska striden om IG:s beslagtagna tillgångar i USA hade åter rotts i land av IG:s garvade advokater, Schaefer och Knieriem. Ofantliga rikedomar, som bokstavligt talat pressats fram ur Europas etniska minoriteter, hade nått sin slutgiltiga destination i den ariska oligarkins bågnande skattkistor i Schweiz.

Olof - spirande hopp?

Det kanske trots allt inte var en tillfällighet att det var den fd nazistpartimedlemmen Ragnar Eriksson som 1953 rekommenderade statsminister Tage Erlander att ta den förvisso elake och anskrämlige men intelligente Olof Palme till sig som gödkalv till partiledarposten.

Ragnar Eriksson själv hade redan 1934 bytt namn till Edenman och anslutit sig till socialdemokratin, inom vilken han som bekant kom att klättra högt. Hans försäljningsargument till Erlander var att Olof Palme kombinerar aristokratins bildning med socialistens ideal.

Och visst är han både "aristokrat" och "socialist".

De nationalsocialistiska rättsidealen inpräntades tidigt i hans själ av den tysk-baltiske aristokraten August von Knieriem.

Kameraden Werk har bara gjort ett enda misstag: fastän familjen Palmes historia effektivt dolts och förvanskats så har Palme spelat sin roll så hafsigt att det syns vad han faktiskt representerar.


EAP i Närradion!

Genom ett beslut i kammarrätten nyligen kommer EAP äntligen att få börja sända i Stockholms närradio, trots alla Palmes massmediavänners ihärdiga försök att förneka oss denna rättighet.

Du som vill höra ocensurerade nyheter från Sverige och utlandet, kommentarer, analyser och diskussioner - som inte kontrolleras av beredskapsnämnden för psykologiskt försvar - lyssna på EAP:s närradiosändningar som kommer att starta senare i höst.

Europeiska Arbetarpartiet Box 38046, 100 64 Stockholm, Tel. 08 -- 49 90 35

Postgiro 34 15 59-3

Pol-1987-05-04 HE12437-00 Brev-om-Swedenborgskyrkan-och-Palmes-släkt.pdf

Pol-1987-05-04 HE12437-00 Brev-om-Swedenborgskyrkan-och-Palmes-släkt.pdf

IG Auschwitz

IG Farben byggde på slaveriets princip.

IG-direktören Carl Bosch talade ofta om sin ofta om sin "IG Europa"-vision som ett Europa regionaliserat efter stamtillhörighet, den sk Blut und Boden-principen.

IG Europa, en gigantisk slavarbetsmaskin, skulle förtära jordens icke-ariska befolkning i mördande slavarbete, och fylla den ariska oligarkins skattkistor i de schweiziska bankvalven till brädden.

I februari 1941 beslutade sig IG-ledningen för att bygga IG Auschwitz, världens största slavarbetsläger, för framställning av syntetiskt gummi och bränsle, som skulle drivas med slavarbetskraft från utrotningslägret Auschwitz i Polen.

IG Auschwitz, som i dagens kurs kostade över 250 miljoner dollar att bygga, var IG Farbens största investering någonsin.

Därför var särskilt två personer väl införstådda med tanken bakom IG Auschwitz.

Nämligen: Herman Abs, chef för Deutsche Bank, IG:s huvudfinansiär, och ledamot av IG:s tillsynsnämnd, samt August von Knieriem, som skötte den komplicerade juridiska sidan.

August von Knieriem var så mån om projektets framgång att han oförsiktigt nog bevisligen inspekterade utrotningslägren Auschwitz och Monowitz.

Av protokollen från Nürnberg-rättegångarna kan man utläsa att en frisk person som kom till Auschwitz och fick slavarbeta för IG Farben (på svältkost) beräknades klara sig ungefär tre månader innan den uttjänta slaven skickades tillbaka till Auschwitz för att gasas ihjäl och kremeras.

Uppgifterna säger att IG Farben betalade mellan 3 och 4 mark om dagen för vuxna slavar och omkring 1,5 mark för slavarbete utfört av barn.

Onkel August var på toppen av dessa smutsiga affärer, och hamnade helt följdriktigt på de anklagades bänk i Nürnberg efter kriget.

Onkel August kom undan, trots att det under rättegången bevisades att han visste exakt vad det var för slags affärer som han var inblandad upp över öronen i.

Under Nürnbergsprocessen framkom att tom SS-ledningen på Auschwitz hade framfört skriftliga klagomål till IG-ledningen över IG:s hänsynslösa hantering av slavarna:

"Tillgången på arbetskraft är inte oändlig", klagade SS.


Allt som allt arbetade 350 000 slavar i IG Auschwitz. 100 000 dukade under bara under byggnationen av IG Auschwitz, 50 000 dog på arbetsgolvet av undernäring och överansträngning och en stor del av resten gasade SS ihjäl.

För att få slut på gnället från SS beslutade IG-ledningen 1942 att bygga ett eget, privat, koncentrationsläger - Monowitz.

Ögonvittnen - slavar som överlevde IG:s privata läger - har berättat att detta var än grymmare än Auschwitz.


Avnazifiering IG:s schweiziska gren, IG Chemie, som misstänks ha styrt IG-koncernen ända från starten 1929, "avnazifierades" 1945 genom att byta namn till Interhandel AGI.

"Avnazifieringen" av IG genomfördes för att Interhandel skulle återfå IG:s beslagtagna egendom i USA, miljardföretaget General Aniline & Film.

I detta juridiska spel fungerade von Knieriem åter som koncernens luttrade jurist.

Redan 1954 föreslog den amerikanske utrikesministern John Foster Dulles, Augusts gamla samarbetspartner från före kriget, återbördandet av beslagtagen egendom tillhörig fientlig makt.

USA:S anti-nazistiske justitieminister Brownell stoppade dock John Foster Dulles förslag.

När GAF likviderades 1964 av den amerikanska staten fick Interhandel 122 miljoner dollar av köpeskillingen, flera miljarder i dagens kurs!

Den utdragna juridiska striden om IG:s beslagtagna tillgångar i USA hade åter rotts i land av IG:s garvade advokater, Schaefer och Knieriem. Ofantliga rikedomar, som bokstavligt talat pressats fram ur Europas etniska minoriteter, hade nått sin slutgiltiga destination i den ariska oligarkins bågnande skattkistor i Schweiz.

Olof - spirande hopp?

Det kanske trots allt inte var en tillfällighet att det var den fd nazistpartimedlemmen Ragnar Eriksson som 1953 rekommenderade statsminister Tage Erlander att ta den förvisso elake och anskrämlige men intelligente Olof Palme till sig som gödkalv till partiledarposten.

Ragnar Eriksson själv hade redan 1934 bytt namn till Edenman och anslutit sig till socialdemokratin, inom vilken han som bekant kom att klättra högt. Hans försäljningsargument till Erlander var att Olof Palme kombinerar aristokratins bildning med socialistens ideal.

Och visst är han både "aristokrat" och "socialist".

De nationalsocialistiska rättsidealen inpräntades tidigt i hans själ av den tysk-baltiske aristokraten August von Knieriem.

Kameraden Werk har bara gjort ett enda misstag: fastän familjen Palmes historia effektivt dolts och förvanskats så har Palme spelat sin roll så hafsigt att det syns vad han faktiskt representerar.


EAP i Närradion!

Genom ett beslut i kammarrätten nyligen kommer EAP äntligen att få börja sända i Stockholms närradio, trots alla Palmes massmediavänners ihärdiga försök att förneka oss denna rättighet.

Du som vill höra ocensurerade nyheter från Sverige och utlandet, kommentarer, analyser och diskussioner - som inte kontrolleras av beredskapsnämnden för psykologiskt försvar - lyssna på EAP:s närradiosändningar som kommer att starta senare i höst.

Europeiska Arbetarpartiet Box 38046, 100 64 Stockholm, Tel. 08 -- 49 90 35

Postgiro 34 15 59-3