wpu.nu

EAP

Från wpu.nu

Europeiska Arbetarpartiet.

Avsnitt:HE

Allmänt

Svenska delen av den internationella LaRouche-rörelsen.

Partinamnet kommer sig av att partiet från början såg arbetarrörelsen som sin huvudmålgrupp (förflyttade sig alltså från vänsterkanten till höger med högerextremitiska inslag)

Från att sedan 1970-talet av svenska Säkerhetspolisen ha beskrivits som vänsterextremt med rötter i kommunistisk ideologi och uttryckta sympatier för Sovjetunionen utvecklades de senare bortom höger-vänster-skalan, och närmade sig fascism och högerextremism, Det sistnämnda även enligt försvarsmakten.

Utmärkande för partiet är personkult av grundaren Lyndon LaRouche, en konspiratorisk världsåskådning, sektliknande organisation, utopism, inslag av antisemitism och motstånd mot miljörörelsen.

Partiets verksamhet och kampanjer har ofta skett via syster- och underorganisationer.EAP - Wikipedia

EAP var på 80 talet ett märkligt parti som ställde upp i svenska val där de som huvudfråga förespråkade kraftiga satsningar på kärnkraft.
De pekade ut Olof Palme som sin särskilda fiende vilket bla. manifesterades i en hätsk kampanj mot honom

Den internationella LaRouche-rörelsen har av vissa ansetts ha kopplingar till CIA.

Efter mordet togs EAP upp i Palmeutredningen, GRK JA25000-00

1976-1986 var Kerstin Tegin-Gaddy partiordförande för EAP i Sverige.

Relaterar:

Kerstin Tegin-Gaddy; Clifford Gaddy; Alf Enerström; Anders Larsson; Bo Ragnar StåhlMick PradliMikael Eriksson; Carl Gustav Östling; WACL; Herbert Brehmer


I utredningen

1986-03-01 kom det in ett anonymt tips till PU angående Clifford Gaddys make Kerstin Gaddy som var ordförande i svenska EAP.
Den som lämnade tipset berättade att Clifford Gaddy var en mycket aktiv EAP-medlem som hade uttalat sig väldigt hätskt mot Olof Palme samt att Clifford Gaddys längd, hårfärg och ålder stämde väl överens med signalementet för mördaren.

Senare i mars 1986 kom det in några mera allmänt hållna tips angående Clifford och hans hustru från bl.a biografvaktmästaren Göran Fredricius på biografen Grand. Fredriksson arbetade under mordkvällen på Grand. Efter ha sett en bild på Kerstin Gaddy tyckte han att hon var påfallande lik en kvinna han sett på Grand den kvällen.

Kerstin Gaddy förhördes i april 1987. Hon ansåg det vara uteslutet att någon av de aktiva EAP-medlemmarna skulle ha utfört mordet på Olof Palme.
Hon hade heller ingen kännedom om att det skulle ha förekommit någon vapenutbildning inom EAP eller att EAP-medlemmar skulle ha haft tillgång till vapen.

Spår/teorier

Alf Enerström känd ”palmehatare” och rättshaverist riktade allt sitt hat mot Palme skall också varit involverad i EAP.

• EAP kopplas i en artikel i Dagens NyheterReferens behövs skriven av Anna-Maria Hagerfors, samman med European American Evangelistic Crusade.

• EAP företrädaren Mikael Eriksson skall enligt ett anonymt brev till radioprogrammet Kanalen deltagit i möte tio dagar före mordet med syfte att till varje pris hindra Palmes resa till Moskva. Vid mötet skall också Hans von Hofsten deltagit

• En EAP:are ska till journalisten Jan Justegård sagt att det kan bli nödvändigt att skjuta Palme. Referens behövs

• Den f.d. Stasi agenten Herbert Brehmer har erkänt i tidningen ”Journalisten" Referens behövs att det var han som på Stasis order tänkte ut EAP-spåret som sedan planterades hos svensk polis och media.

• Efter mordet ska flera i EAP:s toppskikt ha lämnat landet hastigt.Referens behövs

• Enligt Per Dacken så skall LaRouche ha sagt att Olof Palme borde skjutas. Referens behövs

• Det har även ansetts Referens behövs att Victor Gunnarssons kopplingar till EAP skulle öka misstankarna mot honom.

Press/Media

Publicerat Rubrik/Länk Medie
27 jan 2015 ”En polis bad mig att skjuta Palme” Aftonbladet

Gunnar Wall

8 okt 2022 EAP -Vad vill Europeiska Arbetarpartiet Del1 YouTube kanal

Thomas Gjutarenätve

Bilder

Litteratur

Förekommer i wpu

The query description has an empty condition.~~"EAP OR ~~"HE12323| format=broadtable}}