wpu.nu

Anders Carlsson

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Tjänsteställe: Stockholms pd, Ordningsavdelningen, Vaktdistrikt 1 (VD 1), Tjänstenummer 46/3Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

EDE9980-00

1990-07-24

1990-07-25

Anette Kohut

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer