wpu.nu

Uppslag:EDE9980-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9980-00
Registrerat
1990-07-24
Ad acta
1990-07-25
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Anette Kohut om bil i hög fart på Kammakargatan i riktning mot Norrtull
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-19 11:45
Avslutat


När  Anette  Kohut slutade sitt arbetspass som väktare på Skandia, 1986-02-28 23:30 , tog hon sin bil från garaget på Luntmakargatan 29 för färd vidare på Sveavägen mot Norrtull.

När hon kommer ut på Sveavägen kommer en bil i hög fart från Kammakargatan och svänger i riktning Norrtull.

Hon är osäker på färg och fabrikat men hon "tror" att den var röd (Volvo). Flera personer färdades i den.

Kohut befann sig i receptionen till Skandiahuset Sveavägen 44, som vätter ut mot Sveavägen.

Hon var i receptionen mellan 16:45-23:30 . Hon hann dock åka från platsen utan att ha hört eller sett något angående mordet.

Tillsammans med Kohut den aktuella kvällen arbetade Anna-Lisa Gahn väktare Securitas arbetspass mellan klockan 16:45-08:15 .

Även Henry Olofsson anställd i samma företag arbetade från klockan 23:00-08:15 .

De två sistnämnda har undertecknad ej samtalat med.

Till personalen i receptionen överlämnades "uppgift/tipslappar".

Stockholm som ovan

(Namnteckning)
Anders Carlsson 46/3

Kan anknyta till: EA9982, E63, E877Referens behövs , E638-01Referens behövs , L864Referens behövs

Pol 1986-03-19 1145 förhör anette-kohut.pdf

Pol 1986-03-19 1145 förhör anette-kohut.pdf

När  Anette  Kohut slutade sitt arbetspass som väktare på Skandia, 1986-02-28 23:30 , tog hon sin bil från garaget på Luntmakargatan 29 för färd vidare på Sveavägen mot Norrtull.

När hon kommer ut på Sveavägen kommer en bil i hög fart från Kammakargatan och svänger i riktning Norrtull.

Hon är osäker på färg och fabrikat men hon "tror" att den var röd (Volvo). Flera personer färdades i den.

Kohut befann sig i receptionen till Skandiahuset Sveavägen 44, som vätter ut mot Sveavägen.

Hon var i receptionen mellan 16:45-23:30 . Hon hann dock åka från platsen utan att ha hört eller sett något angående mordet.

Tillsammans med Kohut den aktuella kvällen arbetade Anna-Lisa Gahn väktare Securitas arbetspass mellan klockan 16:45-08:15 .

Även Henry Olofsson anställd i samma företag arbetade från klockan 23:00-08:15 .

De två sistnämnda har undertecknad ej samtalat med.

Till personalen i receptionen överlämnades "uppgift/tipslappar".

Stockholm som ovan

(Namnteckning)
Anders Carlsson 46/3

Kan anknyta till: EA9982, E63, E877Referens behövs , E638-01Referens behövs , L864Referens behövs
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-19 00:00
Avslutat


När Kohut slutade sitt arbetspass som väktare på Skandia kl 23.30 den 28/2, tog hon sin bil från garaget på Luntmakargatan 29 för färd vidare på Sveavägen mot Mortull. När hon kommer ut på Sveavägen kommer en bil i hög fart från Kammakar eg.. och svänger i riktning Norrtull.

Hon är osäker på färg och fabrikat men hon" tror att den var röd (Volvo). Flera personer färdades i den.

Kohut befann sig i receptionen till Sakndiahuset Sveavägen 44 somm vätter ut mot Sveavägen Hon var i Receptionen mellan 16.45 - 23.30. Hon hann dock åka från platsen utan att ha hört eller sett något ang mordet.

Tillsammans med Kohut den aktuella kvällen arbetade Anna-Lisa Gahn väktare Securitas arbetspass mellan kl 16.45 - 08.15. Även Hennry Olofsson anst i samma företag arbetade från kl 23.00 - 08.15. De två sistnämnda har undertecknad ej samtalat med.

T111 personalen i receptionen överlämnades "uppgift/tippslappar".

Sthlm som ovan

this

Tahan

Anders Carlsson 46/3

xaula EA 9982

E63,E877

E 633-1 84

Pol-1986-03-19 EDE9980-00 Anette-Kohut-forsta-förhör.pdf

Pol-1986-03-19 EDE9980-00 Anette-Kohut-forsta-förhör.pdf

När Kohut slutade sitt arbetspass som väktare på Skandia kl 23.30 den 28/2, tog hon sin bil från garaget på Luntmakargatan 29 för färd vidare på Sveavägen mot Mortull. När hon kommer ut på Sveavägen kommer en bil i hög fart från Kammakar eg.. och svänger i riktning Norrtull.

Hon är osäker på färg och fabrikat men hon" tror att den var röd (Volvo). Flera personer färdades i den.

Kohut befann sig i receptionen till Sakndiahuset Sveavägen 44 somm vätter ut mot Sveavägen Hon var i Receptionen mellan 16.45 - 23.30. Hon hann dock åka från platsen utan att ha hört eller sett något ang mordet.

Tillsammans med Kohut den aktuella kvällen arbetade Anna-Lisa Gahn väktare Securitas arbetspass mellan kl 16.45 - 08.15. Även Hennry Olofsson anst i samma företag arbetade från kl 23.00 - 08.15. De två sistnämnda har undertecknad ej samtalat med.

T111 personalen i receptionen överlämnades "uppgift/tippslappar".

Sthlm som ovan

this

Tahan

Anders Carlsson 46/3

xaula EA 9982

E63,E877

E 633-1 84