wpu.nu

Anders Hurtig

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

4115

Relevans
Förhörsledaren förhör vittnen
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Kriminalinspektör KK1Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

IA12024-00-B

1989-11-16

1993-03-16

[Liggaren]

FHL Pomn 

IA12028-00

1989-11-20

2011-01-10

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder