Uppslag:IA12028-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
12028-00
Registrerat
1989/11/20
Ad acta
2011/01/10
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
MOCKFIARD,1A12023-1A12052 12028-18 Anteckningar skriver brev på finska, översatt till sv säger han att han väckt åtal mot 2006 gällande mordet på OP, förvirrat 12028 Anteckningar SMS nå finska fversättnineen har inoer med Palme mordet att göra
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Lasse Ainasoja om ett i denna utredning tidigare omnämt vapen, nämligen en revolver Smith och Yesson kaliber 3
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
2019-04-20
Avslutat


Protokoll fört vid förhöz ned lagerarbeta en Ainasoja, Lasse Matti, (  lgh 24 Helsingfora. Anställd vid företaget Söderis, VandaHelsingfors Förhöret hållet i Ainabojas lligenhet onsdagen den 20 april 1983 klocjan 17.40 Förhörsledare krinsp Jan Svelin och krine Anders Hurtig. Vid förhöret nirvarads överkonstapel som tolk samt Ainasojas övervakare  .

underrättades om att han skulle höras om ett i denna utredning tidigare omnämt vapen, nämligen en revolver Smith och Yesson kaliber 3.57 samt ammunition av fabrikatet Metal Piercing som stals 1 Haparnda i september månad 1983. Enligt uppgifter skulle Ainaboja ha hatt detta vapen sunt amunition i sin besittning. Ainasoja uppger att han 1984 dömdes i Sverige för ett rån sant innehav att ett dylikt vapen. Detta förnelade hen vid rättegången, och stiger att han inte har någon kännedom om ett sådant vapen. Han uppger också att hans kamrat dömdes för rån och olaga vapeninnehav. har inte överlimat något vapen till Ainasoja. Han uppger att han har sonat sina brott och inte vill röra i sitt för flutna. Han vill inte säga mer förrän vi talar om varför vi är intresserade av vapnet. Vi säger att vi er måna om att få veta vart vapnet tog vägen och var det kan finnas i dag. Han drar sina egna slutsatser och förstår att det gäller något stort och klockan 17.54 frågar han om det gäller mordet på statsminister 0101 Palme. Vi frågar honom varför han tror detta, och han säger att han har hört att Palme sköts med ett liknande vapen som figurerade 1 Haparndastölden. Han säger att han har hört att det är en stor belöning utiäst och om han hade vetat något on vapnet, så skulle han naturligtvis säga något. Han betozar dock att han inte har någon information att ge oss. Vi förklarar att vi från oleka håll inhäntat upplysningar som tyder på att Ainasoja har hatt en revolver Smith och Weeson samt amaunition i sin besittning. 41 delgav honom också att vi har uppgifter om att han har provekjutit det vapen som stals 1 "aparanda. Dessa uppgifter komger från hans van J vilket han inte kan förstå. Han förstår inte varlör lämnat séaana uppgifter, men säs. er att det kan bero på en hjärnskada

har. tian har late tröllat sedanzde dördes i Sverige för rån 1964. tan nar aldrig sett en revolver Smith o Wesson.Han informeras om att en nedgärningsman till stölden 1 limparnda, förundersökningsprotokollet har uppgivit att Ainasoja har haft vapen och ammu

Pol-1988-04-23 IA12028-00 Förhör med Lasse Ainasoja.pdf

kommer ihåg att han reste t111 Göteborg tillsammans med Han skUL fortsätta sin resa till Danmark för att besöka Christiania 1 Köpenhamn. Ha flög antingen från Luleå eller Timeå. Vid denna tidpunkt drack han en del sprit och använde amfetamin, Han kan inte redogöra för sin vistelse 1

. Ilan minns att han med tåg fortsatta till Darmark. Han känner en hel de i Göteborg, de flesta är hana landsmän. Han tillfrågades om han känner sydamerikan i G6teborg, och säger att den ende sydamerikan han har träffat en person från Lina i Peru. Denne person träffade han på Norrtäljeanstalten 1961. Personen skall heta (löri.

. egen stavning.) Vi blit till slut trung namnge och dennes bilverkstad i industriområde sant ove av ett vapen och provokjutning en av barna vapen. Han slakar på huvude alla dessa påståenden och säger att han inte Iran ge oss någon information. tillfrågas om han känner hälaren 1 Kemi. De är gamla skolkam och sista gången han träffade honom var i början av 1980-talet, tan har nu ingen kontakt med Kemitrakten.

säger att han blev frälst när han satt letagen på Pelsoflageleet. När b var det många av hans kriminella kamrater som var oroliga för att han sk göra upp med sitt förflutna på ett sådant sätt att det även skulle drabba dem har aldrig blivit hotat till tystnad. de tidigare lämnade uppgifterna om hans besittning av vapnet förnekar han . Efter upprepade frågor om vapnet säger han dock att detta vapen inte har nordet på statsminister 0lot kalme att göra. Han är helt säker på detta. Han inte säga varför han är så säker på dette. Han tillfrågades on vapnet vid tillalle har överllimnats till hans bröder, men även detta förnekar han. Han ofta till att han har gonat sina brott och dragit ett streck över sit kriminella liv. tillfrågades buruvida övervakarens eller den finske polisernene närvaro för honom att berätta var repnet finns. Detta förnekades och han avalutade han har sonat sina brott och har ingenting att beritta för oss. Han uppmanad ta kontakt med undertecknade om han ville lätta sitt hjärta.

avslutades klockan 21.20 lokal tid.

Culo

Jan Svelin

Frinsp Anders Turtig

Pol-1988-04-23 IA12028-00 Förhör med Lasse Ainasoja.pdf

+

AINASOJA, Lasse Matti H:  i

Pol-1988-04-23 IA12028-00 Förhör med Lasse Ainasoja.pdf