wpu.nu

A11411 - Gunnar Hollstein / KSN - Kokainärendet

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Rubrik
Gunnar Hollstein / KSN - Kokainärendet
I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
UL= (KOKAIN),ANKN X8408 KE10413,A11408
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under A11411.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

A11411-00

1989-02-09

1989-04-11

1991-07-01

Gunnar Hollstein / KSN

A11411-01

1990-06-13

1991-07-01

A11411-02

1991-03-09

1991-07-01

DNR 236-91