Uppslag:A11411-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
11411-00
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1991-07-01
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
UL=:   (KOKAIN), ANKN X8408,KE10413,A11408
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet

Anknyter: X8408-00 / A11408-00 / KE10413-00Kort sammanfattning
Förhör kriminalinspektör (kokain)
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-09 13:00
Avslutat


PROTOKOLL fört vid förhör med kriminalinspektören

Anställd

Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, torsdagen den 9 februari 1989, med början kl 13.00.

Förhörsledare: Kriminalinspektör Stig Edqvist,

rikskriminalen Förhörsvittne: Kriminalinspektör Johnny Karlsson,

rikskriminalen

informeras vid förhörets början om att förhöret avser den pågående utredningen beträffande mordet på Olof Palme. Vidare att han kommer att höras om egna förehavanden samt eventuella iakttagelser under fredagskvällen den 28 februari 1986.

Han berättar inledningsvis att han inte tidigare blivit hörd av polis beträffande sina förehavanden eller eventuella iakttagelser den aktuella kvällen.

Under kvällen och del av eftermiddagen samt natten hade han tillsammans med en grupp i huvudsak från narkotikaroteln i Stockholm varit sysselsatt med att kartlägga kakainmissbruket i Stockholm. Detta var en uppgift som ålagts narkotikaroteln och gruppen av bl a sociala myndigheter.

Gruppen i sig hade vid arbetets början sammanträffat i en lokal på Kungsholmsgatan 37 innan gruppen hade åkt ut till den plats där de senare Oskulle arbeta, nämligen kring Medborgarplatsen i Stockholm. Han kan nu

Pol-1989-02-10 A11411-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

inte säga vid vilken tidpunkt exakt som gruppen hade börjat arbeta, men han bedömer att det bör ha varit vid 16.00 - 17.00-tiden den aktuella dagSjälv hade

under kvällen varit sysselsatt med att från en spaningsbuss kontrollera folk som hade gått ut från Söderhallen, som ligger belägen i korsningen Folkungagatan - Götgatan. Till sin hjälp i bussen hade han haft en videokamera för att filma eventuella överlämnanden av narkotika. Vidare hade han haft tillgång till kommunikationsutrustning för att kunna meddela de olika spaningsgrupperna om eventuella personer som skulle kontrolleras. Den buss som han disponerat vid tillfället hade varit en Chevrolet Van, som till färgen hade varit röd och silver.

Gruppen hade bestått utav, bortsett från

själv, kollegan samt en kollega från ordningsavdelningen,

inte kommer ihåg namnet på. Dock vill han minnas att den kollegan kallades

Gruppen hade även haft två flickor från ordningsavdelningen till sin hjälp och dessa hade hetat

respektive

Tillfrågad om vilken typ av kommunikationsutrustning som gruppen hade disponerat och då främst walkie-talkies, tror

att gruppen hade disponerat radioapparaten med beteckningen 80. Tillfrågad extra beträffande detta, säger

att han är ganska så säker på den uppgiften. Han informeras då om att undertecknad från andra fått uppgiften att det skulle ha rört sig om en japansk apparat som heter Avitec.

tror dock inte att så skulle ha varit fallet, men han menar att detta kan kontrolleras genom den kommissarie som var ansvarig för kartläggningen av kokainet i Stockholm. Han heter

Ett skäl varför

är säker på sin uppgift är att han hade kopplat upp kanaler innan utfärden från kriminalavdelningen i Stockholm och han menar att han just därför är ganska säker på att det hade rört sig om

Pol-1989-02-10 A11411-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

Under hela kvällen hade

befunnit sig i sin buss för att svara för sin arbetsuppgift. Någon gång, som han bedömer vara runt midnatt, hade han hört kollegan att denne per radio hade meddelat att OP var mördad. Han hade därefter förtydligat sig genom att säga "högsta chefen". Tidpunkten för detta bedömer

till någon gång runt 00.30 på natten, dvs lördagsmorgonen den 1 mars 1986.

Dessförinnan hade en av kollegorna blivit engagerad i ett tillgrepp av en bil eller ett försök till detta. Tidpunkten för denna händelse bedömer

kan ha legat kanske en timme innan beskedet om mordet på Olof Palme kom till honom. Närmare i tid kan inte

precisera detta.

har inget minne av att någon i gruppen under kvällen skulle ha gjort någon resa in mot centrala Stockholm med anledning av exempelvis ett efterföljande. När mordet på Olof Palme blev känt för gruppen hade troligtvis per radio kontaktat ledningscentralen och informerat om att gruppen kunde stå till ledningscentralens förfogande med anledning av det inträffade. Det hade senare föranlett att gruppen hade åkt in till centrala Stockholm och gruppen hade därefter kört in på Drottninggatan och stannat till vid stora trappan som leder ner mot Sergels Torg. Han kommer ihåg att en av de båda flickorna från ordningsavdelningen hade tagit mycket illa vid sig av beskedet att Palme var mördad, men i övrigt har inte

något minne av att han gjort någon iakttagelse av vare sig någon person eller kollega som hade rört sig kring platsen där de hade varit uppställda.

hade på något sätt tagit kontakt med någon kommissarie, som svarade för den yttre tjänsten i centrala Stockholm och han hade härvid blivit underrättad om att tillslag skulle ske mot någon klubb.

var inte med vid något sådant tillslag och inte heller tror han att någon i gruppen hade deltagit i detta tillslag. Beskedet hade istället slutligen kommit från ledningscentralen att gruppen inte behövdes till hjälp över huvudtaget den aktuella natten.

Pol-1989-02-10 A11411-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

Eventuellt hade därefter gruppen åkt runt till antingen Daily News alternativt Café Opera för att se efter en person som de hade följt vid tiden för mordet. ( påpekar vid indikteringen att de inte hade åkt ner till de s k inneställena för att följa någon viss person, utan detta var en rutin som alltid följdes. Detta för att kontrollera narkotikahanteringen på dessa platser. Den person som åsyftas är en person som arbetar på Söderhallen och som givetvis också var föremål för intresse. Denna heter J Hur som helst, så hade gruppens arbetsuppgifter avslutats och gruppen hade upplösts. Själv hade inte ( åkt genom centrala Stockholm, således förbi platsen för mordet på Olof Palme när han åkte hem till sin bostad i ( på morgonen någon gång vid 04.00-tiden. påtalar att han är osäker på tiden och menar att han vet att det hade varit sent på natten, men han kan dock inte precisera närmare vid vilken tid som gruppen hade avslutat sitt arbete.

Han informeras om att undertecknad är medveten om att |                      Någon tk använde sig inte gruppen av i den aktuella arbetsuppgiften med kartläggningen av kokainet i Stockholm.

gör ett tillrättaläggande och säger att tk hade ägt rum i ärendet som han och hans grupp var sysselsatta med, men han kan inte säga tid

Pol-1989-02-10 A11411-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

del av utredningen och tk:n hade varit inriktad mot tidigare omnämnda Någon personal från gruppen som

arbetade tillsammans med hade i vilket fall inte varit avdelad för någon lyssning just den aktuella kvällen, den 28 februari 1986.

Angående den videofilmning som ägt rum i ärendet, berättar

att några videoband från den tiden inte längre finns kvar. Han nämner också, när han tillfrågas, att någon filmning vid exempelvis Café Opera inte ägde rum på nätterna av det skälet att det hade varit för mörkt för att göra detta möjligt.

Förhöret slut kl 14.10.

uppger att han åhört indikteringen av det hållna förhöret och godkänner detta i befintligt skick.

Stockholm dag som ovan

Stig Edqvist Krinsp

/sb

Pol-1989-02-10 A11411-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf