wpu.nu

Uppslag:A11411-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1991-07-01
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Förhör kriminalinspektör (kokain)
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-09 13:00
Avslutat


PROTOKOLL fört vid förhör med kriminalinspektören  Gunnar Hollstein 

Anställd

Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, torsdagen 1989-02-09 13:00 .

Förhörsledare: Kriminalinspektör Stig Edqvist, Rikskriminalen
Förhörsvittne: Kriminalinspektör Johnny Karlsson, Rikskriminalen

 Hollstein  informeras vid förhörets början om att förhöret avser den pågående utredningen beträffande mordet på Olof Palme.

Vidare att han kommer att höras om egna förehavanden samt eventuella iakttagelser under fredagskvällen 1986-02-28 .

Han berättar inledningsvis att han inte tidigare blivit hörd av polis beträffande sina förehavanden eller eventuella iakttagelser den aktuella kvällen.

Under kvällen och del av eftermiddagen samt natten hade han tillsammans med en grupp i huvudsak från narkotikaroteln i Stockholm varit sysselsatt med att kartlägga kokainmissbruket i Stockholm.

Detta var en uppgift som ålagts narkotikaroteln och gruppen av bland annat sociala myndigheter.

Gruppen i sig hade vid arbetets början sammanträffat i en lokal på Kungsholmsgatan 37 innan gruppen hade åkt ut till den plats där de senare skulle arbeta, nämligen kring Medborgarplatsen i Stockholm. Han kan nu

X8408
KE10413
A11408

Pol-1989-02-10 A11411-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

Pol-1989-02-10 A11411-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

PROTOKOLL fört vid förhör med kriminalinspektören  Gunnar Hollstein 

Anställd

Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, torsdagen 1989-02-09 13:00 .

Förhörsledare: Kriminalinspektör Stig Edqvist, Rikskriminalen
Förhörsvittne: Kriminalinspektör Johnny Karlsson, Rikskriminalen

 Hollstein  informeras vid förhörets början om att förhöret avser den pågående utredningen beträffande mordet på Olof Palme.

Vidare att han kommer att höras om egna förehavanden samt eventuella iakttagelser under fredagskvällen 1986-02-28 .

Han berättar inledningsvis att han inte tidigare blivit hörd av polis beträffande sina förehavanden eller eventuella iakttagelser den aktuella kvällen.

Under kvällen och del av eftermiddagen samt natten hade han tillsammans med en grupp i huvudsak från narkotikaroteln i Stockholm varit sysselsatt med att kartlägga kokainmissbruket i Stockholm.

Detta var en uppgift som ålagts narkotikaroteln och gruppen av bland annat sociala myndigheter.

Gruppen i sig hade vid arbetets början sammanträffat i en lokal på Kungsholmsgatan 37 innan gruppen hade åkt ut till den plats där de senare skulle arbeta, nämligen kring Medborgarplatsen i Stockholm. Han kan nu

X8408
KE10413
A11408

inte säga vid vilken tidpunkt exakt som gruppen hade börjat arbeta, men han bedömer att det bör ha varit vid 16:00-17:00 -tiden den aktuella dagen.

 Hollstein  själv hade under kvällen varit sysselsatt med att från en spaningsbuss kontrollera folk som hade gått ut från Söderhallen, som ligger belägen i korsningen Folkungagatan & Götgatan.

Till sin hjälp i bussen hade han haft en videokamera för att filma eventuella överlämnanden av narkotika.

Vidare hade han haft tillgång till kommunikationsutrustning för att kunna meddela de olika spaningsgrupperna om eventuella personer som skulle kontrolleras.

Den buss som han disponerat vid tillfället hade varit en Chevrolet Van, som till färgen hade varit röd och silver.

Gruppen hade bestått utav, bortsett från  Hollstein  själv, kollegan , , , samt en kollega från ordningsavdelningen, som nu  Hollstein  inte kommer ihåg namnet på. Dock vill han minnas att den kollegan kallades .

Gruppen hade även haft två flickor från ordningsavdelningen till sin hjälp och dessa hade hetat  Monica Tärnåsen  respektive  Carina Sahlin 

Tillfrågad om vilken typ av kommunikationsutrustning som gruppen hade disponerat och då främst walkie-talkies, tror  Hollstein  att gruppen hade disponerat radioapparaten med beteckningen 80.

Tillfrågad extra beträffande detta, säger  Hollstein  att han är ganska så säker på den uppgiften.

Han informeras då om att undertecknad från andra fått uppgiften att det skulle ha rört sig om en japansk apparat som heter Avitec.

 Hollstein  tror dock inte att så skulle ha varit fallet, men han menar att detta kan kontrolleras genom den kommissarie som var ansvarig för kartläggningen av kokainet i Stockholm. Han heter

Ett skäl varför  Hollstein  är säker på sin uppgift är att han hade kopplat upp kanaler innan utfärden från kriminalavdelningen i Stockholm och han menar att han just därför är ganska säker på att det hade rört sig om just 80-systemet.

Pol-1989-02-10 A11411-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

Pol-1989-02-10 A11411-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

inte säga vid vilken tidpunkt exakt som gruppen hade börjat arbeta, men han bedömer att det bör ha varit vid 16:00-17:00 -tiden den aktuella dagen.

 Hollstein  själv hade under kvällen varit sysselsatt med att från en spaningsbuss kontrollera folk som hade gått ut från Söderhallen, som ligger belägen i korsningen Folkungagatan & Götgatan.

Till sin hjälp i bussen hade han haft en videokamera för att filma eventuella överlämnanden av narkotika.

Vidare hade han haft tillgång till kommunikationsutrustning för att kunna meddela de olika spaningsgrupperna om eventuella personer som skulle kontrolleras.

Den buss som han disponerat vid tillfället hade varit en Chevrolet Van, som till färgen hade varit röd och silver.

Gruppen hade bestått utav, bortsett från  Hollstein  själv, kollegan , , , samt en kollega från ordningsavdelningen, som nu  Hollstein  inte kommer ihåg namnet på. Dock vill han minnas att den kollegan kallades .

Gruppen hade även haft två flickor från ordningsavdelningen till sin hjälp och dessa hade hetat  Monica Tärnåsen  respektive  Carina Sahlin 

Tillfrågad om vilken typ av kommunikationsutrustning som gruppen hade disponerat och då främst walkie-talkies, tror  Hollstein  att gruppen hade disponerat radioapparaten med beteckningen 80.

Tillfrågad extra beträffande detta, säger  Hollstein  att han är ganska så säker på den uppgiften.

Han informeras då om att undertecknad från andra fått uppgiften att det skulle ha rört sig om en japansk apparat som heter Avitec.

 Hollstein  tror dock inte att så skulle ha varit fallet, men han menar att detta kan kontrolleras genom den kommissarie som var ansvarig för kartläggningen av kokainet i Stockholm. Han heter

Ett skäl varför  Hollstein  är säker på sin uppgift är att han hade kopplat upp kanaler innan utfärden från kriminalavdelningen i Stockholm och han menar att han just därför är ganska säker på att det hade rört sig om just 80-systemet.

Under hela kvällen hade  Hollstein  befunnit sig i sin buss för att svara för sin arbetsuppgift.

Någon gång, som han bedömer vara runt midnatt, hade han hört kollegan Referens behövs , att denne per radio hade meddelat att Olof Palme var mördad.

Han hade därefter förtydligat sig genom att säga "högsta chefen".

Tidpunkten för detta bedömer  Hollstein  till någon gång runt 00:30 på natten, dvs lördagsmorgonen 1986-03-01 .

Dessförinnan hade en av kollegorna blivit engagerad i ett tillgrepp av en bil eller ett försök till detta.

Tidpunkten för denna händelse bedömer  Hollstein  kan ha legat kanske en timme innan beskedet om mordet på Olof Palme kom till honom. Närmare i tid kan inte  Hollstein  precisera detta.

 Hollstein  har inget minne av att någon i gruppen under kvällen skulle ha gjort någon resa in mot centrala Stockholm med anledning av exempelvis ett efterföljande.

När mordet på Olof Palme blev känt för gruppen hade troligtvis Referens behövs per radio kontaktat ledningscentralen och informerat om att gruppen kunde stå till ledningscentralens förfogande med anledning av det inträffade.

Det hade senare föranlett att gruppen hade åkt in till centrala Stockholm och gruppen hade därefter kört in på Drottninggatan och stannat till vid stora trappan som leder ner mot Sergels Torg.

Han kommer ihåg att en av de båda flickorna från ordningsavdelningen hade tagit mycket illa vid sig av beskedet att Palme var mördad, men i övrigt har inte [[Gunnar Hollstein| Hollstein ] något minne av att han gjort någon iakttagelse av vare sig någon person eller kollega som hade rört sig kring platsen där de hade varit uppställda.

hade på något sätt tagit kontakt med någon kommissarie, som svarade för den yttre tjänsten i centrala Stockholm och han hade härvid blivit underrättad om att tillslag skulle ske mot någon klubb.

 Hollstein  var inte med vid något sådant tillslag och inte heller tror han att någon i gruppen hade deltagit i detta tillslag.

Beskedet hade istället slutligen kommit från ledningscentralen att gruppen inte behövdes till hjälp över huvudtaget den aktuella natten.

Pol-1989-02-10 A11411-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

Pol-1989-02-10 A11411-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

Under hela kvällen hade  Hollstein  befunnit sig i sin buss för att svara för sin arbetsuppgift.

Någon gång, som han bedömer vara runt midnatt, hade han hört kollegan Referens behövs , att denne per radio hade meddelat att Olof Palme var mördad.

Han hade därefter förtydligat sig genom att säga "högsta chefen".

Tidpunkten för detta bedömer  Hollstein  till någon gång runt 00:30 på natten, dvs lördagsmorgonen 1986-03-01 .

Dessförinnan hade en av kollegorna blivit engagerad i ett tillgrepp av en bil eller ett försök till detta.

Tidpunkten för denna händelse bedömer  Hollstein  kan ha legat kanske en timme innan beskedet om mordet på Olof Palme kom till honom. Närmare i tid kan inte  Hollstein  precisera detta.

 Hollstein  har inget minne av att någon i gruppen under kvällen skulle ha gjort någon resa in mot centrala Stockholm med anledning av exempelvis ett efterföljande.

När mordet på Olof Palme blev känt för gruppen hade troligtvis Referens behövs per radio kontaktat ledningscentralen och informerat om att gruppen kunde stå till ledningscentralens förfogande med anledning av det inträffade.

Det hade senare föranlett att gruppen hade åkt in till centrala Stockholm och gruppen hade därefter kört in på Drottninggatan och stannat till vid stora trappan som leder ner mot Sergels Torg.

Han kommer ihåg att en av de båda flickorna från ordningsavdelningen hade tagit mycket illa vid sig av beskedet att Palme var mördad, men i övrigt har inte [[Gunnar Hollstein| Hollstein ] något minne av att han gjort någon iakttagelse av vare sig någon person eller kollega som hade rört sig kring platsen där de hade varit uppställda.

hade på något sätt tagit kontakt med någon kommissarie, som svarade för den yttre tjänsten i centrala Stockholm och han hade härvid blivit underrättad om att tillslag skulle ske mot någon klubb.

 Hollstein  var inte med vid något sådant tillslag och inte heller tror han att någon i gruppen hade deltagit i detta tillslag.

Beskedet hade istället slutligen kommit från ledningscentralen att gruppen inte behövdes till hjälp över huvudtaget den aktuella natten.

Eventuellt hade därefter gruppen åkt runt till antingen Daily News alternativt Café Opera för att se efter en person som de hade följt vid tiden för mordet.

 Hollstein  påpekar vid indikteringen att de inte hade åkt ner till de s k inneställena för att följa någon viss person, utan detta var en rutin som alltid följdes.

Detta för att kontrollera narkotikahanteringen på dessa platser.

Den person som åsyftas är en person som arbetar på Söderhallen och som givetvis också var föremål för intresse.

Denna heter .

Hur som helst, så hade gruppens arbetsuppgifter avslutats och gruppen hade upplösts.

Själv hade inte  Hollstein  åkt genom centrala Stockholm, således förbi platsen för mordet på Olof Palme när han åkte hem till sin bostad i på morgonen någon gång vid 04:00 -tiden.

 Hollstein  påtalar att han är osäker på tiden och menar att han vet att det hade varit sent på natten, men han kan dock inte precisera närmare vid vilken tid som gruppen hade avslutat sitt arbete.

Han informeras om att undertecknad är medveten om att

Någon TK  (Telefonkontroll/avlyssning)  använde sig inte gruppen av i den aktuella arbetsuppgiften med kartläggningen av kokainet i Stockholm.

 Hollstein  gör ett tillrättaläggande och säger att TK hade ägt rum i ärendet som han och hans grupp var sysselsatta med, men han kan inte säga tidpunkten när TK kom till användning. Dock hade detta ägt rum i en senare

Pol-1989-02-10 A11411-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

Pol-1989-02-10 A11411-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

Eventuellt hade därefter gruppen åkt runt till antingen Daily News alternativt Café Opera för att se efter en person som de hade följt vid tiden för mordet.

 Hollstein  påpekar vid indikteringen att de inte hade åkt ner till de s k inneställena för att följa någon viss person, utan detta var en rutin som alltid följdes.

Detta för att kontrollera narkotikahanteringen på dessa platser.

Den person som åsyftas är en person som arbetar på Söderhallen och som givetvis också var föremål för intresse.

Denna heter .

Hur som helst, så hade gruppens arbetsuppgifter avslutats och gruppen hade upplösts.

Själv hade inte  Hollstein  åkt genom centrala Stockholm, således förbi platsen för mordet på Olof Palme när han åkte hem till sin bostad i på morgonen någon gång vid 04:00 -tiden.

 Hollstein  påtalar att han är osäker på tiden och menar att han vet att det hade varit sent på natten, men han kan dock inte precisera närmare vid vilken tid som gruppen hade avslutat sitt arbete.

Han informeras om att undertecknad är medveten om att

Någon TK  (Telefonkontroll/avlyssning)  använde sig inte gruppen av i den aktuella arbetsuppgiften med kartläggningen av kokainet i Stockholm.

 Hollstein  gör ett tillrättaläggande och säger att TK hade ägt rum i ärendet som han och hans grupp var sysselsatta med, men han kan inte säga tidpunkten när TK kom till användning. Dock hade detta ägt rum i en senare

del av utredningen och TK:n hade varit inriktad mot tidigare omnämnda .

Någon personal från gruppen som  Hollstein  arbetade tillsammans med hade i vilket fall inte varit avdelad för någon lyssning just den aktuella kvällen, 1986-02-28 .


Angående den videofilmning som ägt rum i ärendet, berättar  Hollstein  att några videoband från den tiden inte längre finns kvar.

Han nämner också, när han tillfrågas, att någon filmning vid exempelvis Café Opera inte ägde rum på nätterna av det skälet att det hade varit för mörkt för att göra detta möjligt.

Förhöret slut klockan 14:10 .

 Hollstein  uppger att han åhört indikteringen av det hållna förhöret och godkänner detta i befintligt skick.

Stockholm dag som ovan


Stig Edqvist
Krinsp


/sb

Pol-1989-02-10 A11411-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

Pol-1989-02-10 A11411-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

del av utredningen och TK:n hade varit inriktad mot tidigare omnämnda .

Någon personal från gruppen som  Hollstein  arbetade tillsammans med hade i vilket fall inte varit avdelad för någon lyssning just den aktuella kvällen, 1986-02-28 .


Angående den videofilmning som ägt rum i ärendet, berättar  Hollstein  att några videoband från den tiden inte längre finns kvar.

Han nämner också, när han tillfrågas, att någon filmning vid exempelvis Café Opera inte ägde rum på nätterna av det skälet att det hade varit för mörkt för att göra detta möjligt.

Förhöret slut klockan 14:10 .

 Hollstein  uppger att han åhört indikteringen av det hållna förhöret och godkänner detta i befintligt skick.

Stockholm dag som ovan


Stig Edqvist
Krinsp


/sb