wpu.nu

A11413 - Ulf Carlsson / VD 1 / KSN - Kokainärendet

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Rubrik
Ulf Carlsson / VD 1 / KSN - Kokainärendet
I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
UL=?: KOKAIN), ANKN A11408-2,A11412,P130
UL= KOKAIN),ANKN A11408-2,A11412,P130
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under A11413.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

A11413-00

1989-04-11

1989-04-16

A11413-00-A

1989-02-14

1989-04-11

1989-04-16

Ulf Carlsson