wpu.nu

Uppslag:A11413-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
11413-00-A
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1989-04-16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-14 13:20
Avslutat
1989-02-14 15:05


PROTOKOLL fört vid vittnesförhör med  Ulf Carlsson 

Anställd

Förhöret hållet vid rikskriminalen, tisdagen 1989-02-14 13:20


Förhörsledare: Kriminalinspektör Dan Cederqvist, Rikskriminalen.

Förhörsvittne: Ej tillgängligt

 Ulf Carlsson  har informerats om att han höres i anledning av mordet på Olof Palme och närmare beträffande sina förehavanden och iakttagelser under kvällen den 28 februari 1986.

berättar inledningsvis att han vid tidpunkten för mordet på Olof såsoa . Palme så tjänstgjorde han på

skulle arbeta med en äldre kollega från KSN. Båda skulle arbeta i uniform. Vad denna kollega heter minns inte men då säger namnet

Vad sedan gäller fredagen den 28 februari 1986, så minns skulle tjänstgöra 21.00 - 07.00. När han kom till arbetsplatsen fick han reda på att han var till narkotikaroteln i Stockholm, KSN. KSN hade begärt att få låna en målad polishil, samt en chaufför till säger denna, vilken dom skulle använda i ett .

att han aldrig fick någon ingående information om vad ärendet hade för så sig

2: nr-

Pol-1989-02-14 A11413-00-A pa Ulf Carlsson VD 1 utlånad till KSN.pdf

Pol-1989-02-14 A11413-00-A pa Ulf Carlsson VD 1 utlånad till KSN.pdf

PROTOKOLL fört vid vittnesförhör med  Ulf Carlsson 

Anställd

Förhöret hållet vid rikskriminalen, tisdagen 1989-02-14 13:20


Förhörsledare: Kriminalinspektör Dan Cederqvist, Rikskriminalen.

Förhörsvittne: Ej tillgängligt

 Ulf Carlsson  har informerats om att han höres i anledning av mordet på Olof Palme och närmare beträffande sina förehavanden och iakttagelser under kvällen den 28 februari 1986.

berättar inledningsvis att han vid tidpunkten för mordet på Olof såsoa . Palme så tjänstgjorde han på

skulle arbeta med en äldre kollega från KSN. Båda skulle arbeta i uniform. Vad denna kollega heter minns inte men då säger namnet

Vad sedan gäller fredagen den 28 februari 1986, så minns skulle tjänstgöra 21.00 - 07.00. När han kom till arbetsplatsen fick han reda på att han var till narkotikaroteln i Stockholm, KSN. KSN hade begärt att få låna en målad polishil, samt en chaufför till säger denna, vilken dom skulle använda i ett .

att han aldrig fick någon ingående information om vad ärendet hade för så sig

2: nr-

det är det rätta namnet.

vill minnas att han och

åkte från VD 1 vid cirka 21.00tror att de åkte direkt till Folkungagatan där de skulle vara under kvällen. Övriga poliser som arbetade i samma ärende idkade spaning mot några personer som uppehöll sig på restaurang Söderhallen.

De övriga poliserna som arbetade i ärendet känner igen seendet, men han kan dock inte minnas vad de heter, med ett undantag dock, han att Lockså deltog i arbetet under kvällen. Några

övriga namn minns inte

uppger vidare att han och mestadels under kvällen stod stilla med polisbilen utanför den korvkiosk på Folkungagatan som ligger strax intill VD 3. Möjligtvis var det så också att de körde runt med bilen i kvarteren runt restaurang Söderhallen. Hur dom körde där vet är dock ganska säker på att de inte lämnade området före klockan 24.00, D vs de var inte inne i city under kvälstod uppställda på

Strax efter klockan 24.00, medans Folkungagatan, så minns att två uniformerade kollegor stannade till vid bilen och frågade om dom kunde få skjuts in till VD 1.

säger dock något krystat, att de inte kan lämna platsen på grund av ett arbete de håller på med. De båda kollegorna, som är på väg att lämna dem, säger då att dom har hört att Olof Palme blivit skjuten utanför tror ju inte på denna uppgift en biograf i city.

till en början, utan menar på att kollegorna måste skämta, men efter ett att det . tag Den polisbil som

80. De hade även tillgång till en bärbar radio med system 80.

minns att de hade blivit tilldelade en speciell kanal, som enbart KSN hade tillgång till.

åkte i var utrustad med radiosystem

Pol-1989-02-14 A11413-00-A pa Ulf Carlsson VD 1 utlånad till KSN.pdf

Pol-1989-02-14 A11413-00-A pa Ulf Carlsson VD 1 utlånad till KSN.pdf

det är det rätta namnet.

vill minnas att han och

åkte från VD 1 vid cirka 21.00tror att de åkte direkt till Folkungagatan där de skulle vara under kvällen. Övriga poliser som arbetade i samma ärende idkade spaning mot några personer som uppehöll sig på restaurang Söderhallen.

De övriga poliserna som arbetade i ärendet känner igen seendet, men han kan dock inte minnas vad de heter, med ett undantag dock, han att Lockså deltog i arbetet under kvällen. Några

övriga namn minns inte

uppger vidare att han och mestadels under kvällen stod stilla med polisbilen utanför den korvkiosk på Folkungagatan som ligger strax intill VD 3. Möjligtvis var det så också att de körde runt med bilen i kvarteren runt restaurang Söderhallen. Hur dom körde där vet är dock ganska säker på att de inte lämnade området före klockan 24.00, D vs de var inte inne i city under kvälstod uppställda på

Strax efter klockan 24.00, medans Folkungagatan, så minns att två uniformerade kollegor stannade till vid bilen och frågade om dom kunde få skjuts in till VD 1.

säger dock något krystat, att de inte kan lämna platsen på grund av ett arbete de håller på med. De båda kollegorna, som är på väg att lämna dem, säger då att dom har hört att Olof Palme blivit skjuten utanför tror ju inte på denna uppgift en biograf i city.

till en början, utan menar på att kollegorna måste skämta, men efter ett att det . tag Den polisbil som

80. De hade även tillgång till en bärbar radio med system 80.

minns att de hade blivit tilldelade en speciell kanal, som enbart KSN hade tillgång till.

åkte i var utrustad med radiosystem

Poliadisoitt

02 Arbetsenhet

03 Upprättat(d) av

09 Bron med vilket uppgition hor samman

10 sak

3.

telefon

uppger vidare att när

uppger att

med ett högre polisbefäl. bilen hela tiden. Det enda

SPANINGSUPPSLAG

i grövre brottmål

04 Fortsäitxningstlad

X Förhörsprot

liser och flera polisbilar på platsen.

seendet på någon civil person. någon civil person över huvudtaget.

Uppgitsinnara jefternamn och forsam Ulf Carlsson

Förhöret avslutas kl 15.05.

Of Avenit

Promemoria

som hänt i city, så tog

ade att hans grupp från KSN kunde avbryta apaningen och vara tillgängliga för andra arbetsuppgifter. när detta sker, men det måste vara strax efter klockan 24.00. har ingen aning an exakt tid

och han hade fått reda på om vad

kontakt med ledningscentralen och meddeloch

åker till Medborgarplatsen, där de sammanträffar med

de övriga i spaningsgruppen.

säger att de satt i bilarna i cirlämnade platsen och åker in mot

ka 10-> 15 minuter innan han och city.

vet inte om de blev beordrade att åka in till stan. Hur som helst så hamnade de utanför spelklubben Oxen. är mycket osäker på hur mycket klockan är när de kommer till Oxen. uppskattar klockan till att vara cirka 01.00.

Utskriftsdatum

lämnar bilen i några minuter för att prata har för sig att han sitter kvar i minns var att det var en massa pokan inte erinra sig utär inte säker på om han såg

övriga i gruppen använde sig av.

minne av varken fabrikat eller färg på dessa bilar.

är mycket osäker på vad som händer efter besöket utanför spelklubben Oxen. Han tror dock att de går tillbaka till den arbetsuppgift de hade tidigare under kvällen. vill minnas att de bryter detta arbete vid cirka 05.30-tiden.

tillfrågas om han kan erinra sig vad det var för bilar som de

har dock inte något som helst

har ähört indikteringen av bandet och godkänner detta i befintEx 2 Till spaningschefens pärm (i ar-falid inom avsnitt)

Pol-1989-02-14 A11413-00-A pa Ulf Carlsson VD 1 utlånad till KSN.pdf

Pol-1989-02-14 A11413-00-A pa Ulf Carlsson VD 1 utlånad till KSN.pdf

Poliadisoitt

02 Arbetsenhet

03 Upprättat(d) av

09 Bron med vilket uppgition hor samman

10 sak

3.

telefon

uppger vidare att när

uppger att

med ett högre polisbefäl. bilen hela tiden. Det enda

SPANINGSUPPSLAG

i grövre brottmål

04 Fortsäitxningstlad

X Förhörsprot

liser och flera polisbilar på platsen.

seendet på någon civil person. någon civil person över huvudtaget.

Uppgitsinnara jefternamn och forsam Ulf Carlsson

Förhöret avslutas kl 15.05.

Of Avenit

Promemoria

som hänt i city, så tog

ade att hans grupp från KSN kunde avbryta apaningen och vara tillgängliga för andra arbetsuppgifter. när detta sker, men det måste vara strax efter klockan 24.00. har ingen aning an exakt tid

och han hade fått reda på om vad

kontakt med ledningscentralen och meddeloch

åker till Medborgarplatsen, där de sammanträffar med

de övriga i spaningsgruppen.

säger att de satt i bilarna i cirlämnade platsen och åker in mot

ka 10-> 15 minuter innan han och city.

vet inte om de blev beordrade att åka in till stan. Hur som helst så hamnade de utanför spelklubben Oxen. är mycket osäker på hur mycket klockan är när de kommer till Oxen. uppskattar klockan till att vara cirka 01.00.

Utskriftsdatum

lämnar bilen i några minuter för att prata har för sig att han sitter kvar i minns var att det var en massa pokan inte erinra sig utär inte säker på om han såg

övriga i gruppen använde sig av.

minne av varken fabrikat eller färg på dessa bilar.

är mycket osäker på vad som händer efter besöket utanför spelklubben Oxen. Han tror dock att de går tillbaka till den arbetsuppgift de hade tidigare under kvällen. vill minnas att de bryter detta arbete vid cirka 05.30-tiden.

tillfrågas om han kan erinra sig vad det var för bilar som de

har dock inte något som helst

har ähört indikteringen av bandet och godkänner detta i befintEx 2 Till spaningschefens pärm (i ar-falid inom avsnitt)

ligt skick.

Stockholm Dan Cederqvist Krinsp

/sb

Pol-1989-02-14 A11413-00-A pa Ulf Carlsson VD 1 utlånad till KSN.pdf

Pol-1989-02-14 A11413-00-A pa Ulf Carlsson VD 1 utlånad till KSN.pdf

ligt skick.

Stockholm Dan Cederqvist Krinsp

/sb
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-14 00:00
Avslutat


RPS 453.2.2

01 Polisdistrikt Stockholm

02 Arbetsenhet

03 Upprättat (d) av

Telefon

Krinsp Dan Cederqvist/RK

09 Brott med vilket uppgiften hor samman

Mordet på Olof Palme

10 sak

SPANINGSUPPSLAG

1 grövre brottmål

44 Fortsätt05

ningsblad

Förhörsprot

Anställd

Förhörsledare: Kriminalinspektör Dan Cederqvist,

rikskriminalen

Förhörsvittne: Ej tillgängligt

OF Avsnitt

A

Uppgistämnare (efternamn och förnamn)

06

Utskrittsdatum

Promemoria 1989-02-14

PROTOKOLL fört vid vittnesförhör med

Förhöret hållet vid rikskriminalen, tisdagen den 14 februari 1989, med början kl 13.20.

har informerats om att han höres i anledning av mordet på Olof Palme och närmare beträffande sina förehavanden och iakttagelser under kvällen den 28 februari 1986.

Sid nr

68 Löpande r

7

11413-A

berättar inledningsvis att han vid tidpunkten för mordet på Olof såsom polisassistent. Palme så tjänstgjorde han på

skulle arbeta tillsammans med en äldre kollega från KSN. Båda skulle arbeta i uniform. Vad denna kollega heter minns inte men då förhörsledaren säger namnet

så erinrar sig

att han

Vad sedan gäller fredagen den 28 februari 1986, så minns skulle tjänstgöra 21.00 - 07.00. När han kom till arbetsplatsen fick han reda på att han var överkommenderad till narkotikaroteln i Stockholm, KSN. KSN hade begärt att få låna en målad polishil, samt en chaufför till säger denna, vilken dom skulle använda i ett narkotikaärende.

att han aldrig fick någon ingående information om vad ärendet hade för karaktär.

att

Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-folid inom aventt)

12/4-89 Hull

Pol-1989-02-14 A11413-00-A KSN inlånad Ulf Karlsson.pdf

Pol-1989-02-14 A11413-00-A KSN inlånad Ulf Karlsson.pdf

RPS 453.2.2

01 Polisdistrikt Stockholm

02 Arbetsenhet

03 Upprättat (d) av

Telefon

Krinsp Dan Cederqvist/RK

09 Brott med vilket uppgiften hor samman

Mordet på Olof Palme

10 sak

SPANINGSUPPSLAG

1 grövre brottmål

44 Fortsätt05

ningsblad

Förhörsprot

Anställd

Förhörsledare: Kriminalinspektör Dan Cederqvist,

rikskriminalen

Förhörsvittne: Ej tillgängligt

OF Avsnitt

A

Uppgistämnare (efternamn och förnamn)

06

Utskrittsdatum

Promemoria 1989-02-14

PROTOKOLL fört vid vittnesförhör med

Förhöret hållet vid rikskriminalen, tisdagen den 14 februari 1989, med början kl 13.20.

har informerats om att han höres i anledning av mordet på Olof Palme och närmare beträffande sina förehavanden och iakttagelser under kvällen den 28 februari 1986.

Sid nr

68 Löpande r

7

11413-A

berättar inledningsvis att han vid tidpunkten för mordet på Olof såsom polisassistent. Palme så tjänstgjorde han på

skulle arbeta tillsammans med en äldre kollega från KSN. Båda skulle arbeta i uniform. Vad denna kollega heter minns inte men då förhörsledaren säger namnet

så erinrar sig

att han

Vad sedan gäller fredagen den 28 februari 1986, så minns skulle tjänstgöra 21.00 - 07.00. När han kom till arbetsplatsen fick han reda på att han var överkommenderad till narkotikaroteln i Stockholm, KSN. KSN hade begärt att få låna en målad polishil, samt en chaufför till säger denna, vilken dom skulle använda i ett narkotikaärende.

att han aldrig fick någon ingående information om vad ärendet hade för karaktär.

att

Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-folid inom aventt)

12/4-89 Hull

det är det rätta namnet.

vill minnas att han och

åkte från VD 1 vid cirka 21.00tror att de åkte direkt till Folkungagatan där de skulle vara under kvällen. Övriga poliser som arbetade i samma ärende idkade spaning mot några personer som uppehöll sig på restaurang Söderhallen.

De övriga poliserna som arbetade i ärendet känner igen seendet, men han kan dock inte minnas vad de heter, med ett undantag dock, han att Lockså deltog i arbetet under kvällen. Några

övriga namn minns inte

vidare att han och mestadels kvällen stod stilla med polisbilen utanför den korvkiosk på Folkungagatan som ligger strax intill VD 3. Möjligtvis var det så också att de körde runt med bilen i kvarteren runt restaurang Söderhallen. Hur dom körde där vet är dock ganska säker på att de inte lämnade området före klockan 24.00, D vs de var inte inne i city under kvälstod uppställda på

Strax efter klockan 24.00, medans Folkungagatan, så minns att två uniformerade kollegor stannade till vid bilen och frågade om dom kunde få skjuts in till WD 1.

säger dock något krystat, att de inte kan lämna platsen på grund av ett arbete de håller på med. De båda kollegorna, som är på väg att lämna dem, siger då att dom har bört att Olof Palme blivit skjuten utanför tror ju inte på denna uppgift en biograf i city.

till en början, utan menar på att kollegorna måste skämta, men efter ett det . tag åkte i var utrustad med Den polisbil som

80. De hade även tillgång till en bärbar radio med system 80.

minns att de hade blivit tilldelade en speciell kanal, som enbart KSN hade tillgång till.

(i -

Pol-1989-02-14 A11413-00-A KSN inlånad Ulf Karlsson.pdf

Pol-1989-02-14 A11413-00-A KSN inlånad Ulf Karlsson.pdf

det är det rätta namnet.

vill minnas att han och

åkte från VD 1 vid cirka 21.00tror att de åkte direkt till Folkungagatan där de skulle vara under kvällen. Övriga poliser som arbetade i samma ärende idkade spaning mot några personer som uppehöll sig på restaurang Söderhallen.

De övriga poliserna som arbetade i ärendet känner igen seendet, men han kan dock inte minnas vad de heter, med ett undantag dock, han att Lockså deltog i arbetet under kvällen. Några

övriga namn minns inte

vidare att han och mestadels kvällen stod stilla med polisbilen utanför den korvkiosk på Folkungagatan som ligger strax intill VD 3. Möjligtvis var det så också att de körde runt med bilen i kvarteren runt restaurang Söderhallen. Hur dom körde där vet är dock ganska säker på att de inte lämnade området före klockan 24.00, D vs de var inte inne i city under kvälstod uppställda på

Strax efter klockan 24.00, medans Folkungagatan, så minns att två uniformerade kollegor stannade till vid bilen och frågade om dom kunde få skjuts in till WD 1.

säger dock något krystat, att de inte kan lämna platsen på grund av ett arbete de håller på med. De båda kollegorna, som är på väg att lämna dem, siger då att dom har bört att Olof Palme blivit skjuten utanför tror ju inte på denna uppgift en biograf i city.

till en början, utan menar på att kollegorna måste skämta, men efter ett det . tag åkte i var utrustad med Den polisbil som

80. De hade även tillgång till en bärbar radio med system 80.

minns att de hade blivit tilldelade en speciell kanal, som enbart KSN hade tillgång till.

(i -

Polisdisaikt

02 Arbetsenhet

03 Upprättat(d) av

09 Bron med vilket uppgition hor samman

10 sak

telefon

uppger vidare att när

uppger att

med ett högre polisbefäl. bilen hela tiden. Det enda

SPANINGSUPPSLAG

i grövre brottmål

04 Fortsattxningsblad

X Förhörsprot

liser och flera polisbilar på platsen.

seendet på någon civil person. någon civil person över huvudtaget.

Förhöret avslutas kl 15.05.

Of Avenit

Uppgistinnara jefternamn och foramy Ulf Carlsson

Promemoria

som hänt i city, så tog

ade att hans grupp från KSN kunde avbryta spaningen och vara tillgängliga för andra arbetsuppgifter.

har ingen aning an exakt tid

när detta sker, men det måste vara strax efter klockan 24.00.

TUtskrittsdatum

och han hade fått reda på om vad

kontakt med ledningscentralen och meddeloch

åker till Medborgarplatsen, där de sammanträffar med

de övriga i spaningsgruppen.

säger att de satt i bilarna i cirlämnade platsen och åker in mot

ka 10-> 15 minuter innan han och city.

vet inte om de blev beordrade att åka in till stan. Hur som helst så hamnade de utanför spelklubben Oxen. osäker på hur mycket klockan är när de kommer till Oxen. skattar klockan till att vara cirka 01.00.

är mycket uppBid pr

övriga i gruppen använde sig av.

minne av varken fabrikat eller färg på dessa bilar.

lämnar bilen i några minuter för att prata har för sig att han sitter kvar i minns var att det var en massa pokan inte erinra sig utär inte säker på om han såg

är mycket osäker på vad som händer efter besöket utanför spelklubben Oxen. Han tror dock att de går tillbaka till den arbetsuppgift de hade tidigare under kvällen. vill minnas att de bryter detta arbete vid cirka 05.30-tiden.

tillfrågas om han kan erinra sig vad det var för bilar som de

har dock inte något som helst

Lopande ry

har hört indikteringen av bandet och godkänner detta i befintEx 2 Till spaningschefens pärm (i ar-fálid inom avsnitt)

Pol-1989-02-14 A11413-00-A KSN inlånad Ulf Karlsson.pdf

Pol-1989-02-14 A11413-00-A KSN inlånad Ulf Karlsson.pdf

Polisdisaikt

02 Arbetsenhet

03 Upprättat(d) av

09 Bron med vilket uppgition hor samman

10 sak

telefon

uppger vidare att när

uppger att

med ett högre polisbefäl. bilen hela tiden. Det enda

SPANINGSUPPSLAG

i grövre brottmål

04 Fortsattxningsblad

X Förhörsprot

liser och flera polisbilar på platsen.

seendet på någon civil person. någon civil person över huvudtaget.

Förhöret avslutas kl 15.05.

Of Avenit

Uppgistinnara jefternamn och foramy Ulf Carlsson

Promemoria

som hänt i city, så tog

ade att hans grupp från KSN kunde avbryta spaningen och vara tillgängliga för andra arbetsuppgifter.

har ingen aning an exakt tid

när detta sker, men det måste vara strax efter klockan 24.00.

TUtskrittsdatum

och han hade fått reda på om vad

kontakt med ledningscentralen och meddeloch

åker till Medborgarplatsen, där de sammanträffar med

de övriga i spaningsgruppen.

säger att de satt i bilarna i cirlämnade platsen och åker in mot

ka 10-> 15 minuter innan han och city.

vet inte om de blev beordrade att åka in till stan. Hur som helst så hamnade de utanför spelklubben Oxen. osäker på hur mycket klockan är när de kommer till Oxen. skattar klockan till att vara cirka 01.00.

är mycket uppBid pr

övriga i gruppen använde sig av.

minne av varken fabrikat eller färg på dessa bilar.

lämnar bilen i några minuter för att prata har för sig att han sitter kvar i minns var att det var en massa pokan inte erinra sig utär inte säker på om han såg

är mycket osäker på vad som händer efter besöket utanför spelklubben Oxen. Han tror dock att de går tillbaka till den arbetsuppgift de hade tidigare under kvällen. vill minnas att de bryter detta arbete vid cirka 05.30-tiden.

tillfrågas om han kan erinra sig vad det var för bilar som de

har dock inte något som helst

Lopande ry

har hört indikteringen av bandet och godkänner detta i befintEx 2 Till spaningschefens pärm (i ar-fálid inom avsnitt)

ligt skick.

Stockholm ovan

Dan Cederqvist Krinsp

/sb

Pol-1989-02-14 A11413-00-A KSN inlånad Ulf Karlsson.pdf

Pol-1989-02-14 A11413-00-A KSN inlånad Ulf Karlsson.pdf

ligt skick.

Stockholm ovan

Dan Cederqvist Krinsp

/sb