wpu.nu

D20680

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr


I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
UL K-A lämnar tips om motivbilder och möjliga gärningsmän.
2008-04-01 Föreslås ad acta /
D20680-00-B besitter kunskap om Stay-Behind rörelsen och vet att Palme hade vetskap.
Vet också att Palme hade en affär med
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under D20680.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

D20680-00

2008-02-12

2008-02-27

2008-04-03

DNR 29-08

D20680-00-A

2008-02-27

2008-04-03

DNR29-08

D20680-00-B

2013-04-30

2008-04-03

AXAXK0004X2064 R3 kunskap om Stay Behind rörelsen som han kan delge Palmegruppen. Vet att Palme hade med KXXXIKXXX

D20680-01

2015-12-14

2008-04-03

D20680-02

2015-12-14

2008-04-03

D20680-03

2015-12-14

2008-04-03

D20680-04

2015-12-14

2008-04-03