wpu.nu

Stay Behind

Från wpu.nu


Stay-behind är en militär/civil taktik/teknik som innebär väpnat och andra former av motstånd bakom fiendens linjer på ockuperat territorium.

Tamir Sinai, konsult vid Geneva Centre for Security Policy, delar in NATO:s stay-behind-verksamhet under kalla kriget i tre typer , vilka vi också kan se i strukturen för den svenska Stay Behind-rörelsen från denna tid, dvs tiden runt mordet på Sveriges statsminister Olof Palme 1986.

De tre typerna beskrivs kortfattat nedan. För utförligare beskrivning se längst ner; Källor: "Eyes on target: ‘Stay-behind’ forces during the Cold War"

SB typ 1: Militära "stay-behind" “taktiska” specialstyrkor för fjärrspaning, övervakning och rekognoscering av mål under de första dagarna av invasion/ockupation (Dagen D till D +1-5).

Dessa enheter, specialstyrkor, skulle vid krigsutbrott grupperas "framåt" mot fienden och ta kontakt med egna styrkor som förde fördröjningsstrid och sedan stanna kvar (stay-behind) när egna styrkor retirerade och då ta upp kampen bakom fiendens linjer.

SB typ 2: Militära (SBU units=enheter) "Stay-Behind-Enheter" “strategiska” specialstyrkor som the British 22nd Special Air Service (SAS) Regiment eller the US 10th Special Forces Group (Gröna baskrar) som primärt hade en strategisk roll.

Om tid medgavs infiltrerade de djupt in i fiendens territorium, “stay-behind”, med hjälp av fallskärmslandsättning, helikopter eller från hav för att inhämta underrättelser med aktiva eller passiva medel. De utförde också “direct action” dvs strategisk förstörelse, sabotage och precisionsattacker.
För flera typ 2 förband Se Källor: List of military stay-behind trained units

SB typ 3: Civila (SBO) Stay-Behind-Organisationer nätverk rekryterade från den civila befolkningen och under beskydd och överinseende av underrättelseorganisationer som SIS/MI6 och CIA.

Vare sig MI6 eller CIA står under militärt befäl. SIS/MI6 lyder under Storbritanniens utrikesminister och CIA ingår i Executive Office of the President of the United States.

Dessa utvalda NATO SBO nätverk upprättades i flera (16) västeuropeiska länder, som Italien, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Norge, Österrike, och andra, inklusive Iran. De förberedde organiserat motstånd, sabotage och underrättelseinhämtning på ockuperat territorium.

I Sverige 1986 skulle motsvarigheterna vara:

Typ 1: Jägarförband som norrlandsjägare, fallskärmsjägare och kustjägare.

Typ 2: Hemligt specialförband, som täcker hela landet, av värnpliktiga med specialutbildning som i mindre grupper skulle bistå chef, för exv skyttebataljon, med uppgift att föra “fria kriget” på av fienden ockuperat territorium. Dessa grupper hade tillgång till förråd av förnödenheter, vapen och ammunition och kommunikationsmöjligheter med överordnad stab utanför ockuperat territorium.

Typ 3: Stay Behind-organisation som bildades 1957, även kallad “Lindencronas kommitté”, och existerade till 2000-talet och kanske fortfarande finns.

I diskussioner och teorier liksom tips till Palmeutredningen om gärningsmän i mordet på Sveriges statsminister Olof Palme förekommer namn på personer med jägarutbildning (typ 1) och från Stay Behind (typ 3).


Allmänt

Nätverket "Stay behind" som Palme tidigt deltog i skulle bli en svensk motståndsrörelse i händelse av en sovjetisk ockupation. Den oberoende granskaren Inga-Britt Ahlenius anser att man bör utreda kopplingarna mellan nätverket och mordet. Ett motiv skulle vara påståenden om att Olof Palme var agent för KGB.


Press/Media

Publicerat Rubrik / Länk Medie
2022-09-29 Svenska Stay Behind enheter på 50-talet (01:38) Underrättelsepodden


• Historia

Under andra världskriget (1939-1945) organiserades motståndsrörelser "stay-behind” i av Nazi-Tyskland ockuperade länder.

Med erfarenhet därav förbereddes redan i fredstid under “kalla kriget” (1947-1991) hemliga Stay Behind-nätverk av paramilitära grupper i Västeuropa i händelse av en eventuell invasion av Sovjetunionen. Vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme koordinerades och kontrollerades dessa nätverk av NATO.

Fyll på här

Stay Behind i Sverige, 1946-1969:

Som “Huvudmän” för den svenska delen av Stay Behind fungerade inledningsvis statsministern och inrikesministern.

Inrikesministerns uppgift var att finansiera Stay Behind från sin del av statsbudgeten utan att det gavs offentlighet.

Huvudmän (politiska) för Stay Behind
Tage Erlander, statsminister 1947-1969
Eije Mossberg, inrikesminister 1947-1951
Gunnar Hedlund, inrikesminister 1951-1957
Rune Johansson, inrikesminister 1957-1969

Styrningen av Stay Behind var förankrad i Arbetsgivarorganisationen och fackföreningsrörelser samt krigsmakten och dessa hade representanter i Stay Behinds styrgrupp.

Styrgrupp för Stay Behind (kända medlemmar)

Bertil Kugelberg VD SAF 1947-1966.
Curt-Steffan Giesecke VD SAF 1966-1978.

Valter Åman Direktör TCO 1945-1960.
Arne Geijer Ordf. LO 1956-1973.

Carl August Ehrensvärd Generalmajor och chef för Försvarsstaben 1945–1947. Generallöjtnant och arméchef 1948–1957. Från 1957 General i Generalitetets reserv.

Stig Synnergren Generalmajor och Chef för Arméstaben och Chef för Generalstabskåren, C Gst 1963-1966.

Carl-Eric Almgren Generallöjtnant 1966 . Militärbefälhavare i Östra militärområdet och även överkommendant i Stockholm1967. Arméchef 1969–1976.Personer/medlemmar
• Kalla kriget
• CIA
• Internationellt
• Förslag, etc.

Relaterar:

Alvar Lindencrona; Sven Aspling Barbro Segnell; Barbrogruppen; Lennartgruppen; Olof Palme; Tage Erlander; William Colby; Barbro; säpo; CIA; Reinhold Geijer

Spår/teorier

Fyll på här.

I utredningen

Uppslag om Stay Behind återfinns under flera olika avsnitt/uppslag i utredningen som:

Avsnitt:H Politiska motiv
H21994 Beskrivning av Stay Behind m.m.

H21994-06 Gunnar Ekbergs tid i och kunskap om IB och Stay Behind

Avsnitt:D Tips från allmänheten
D21871 Om Stay Behind


Dokument

Stay Behind omnämns:

Förhör där SB taggats som omnämnd organisation.

Förekommer i wpu

 
AGAG
Adolf Hitler
Alvar Lindencrona
Anders Grafström
Arne Geijer
Barbro Segnell
Barbrogruppen
Bertil Kugelberg
Bertil Wedin
Bevisvärdering
Birger Hagård
CIA
Carl August Ehrensvärd
Carl Magnus Torsten Armfelt
Carl Persson
Carl-Eric Almgren
Contra
Curt-Steffan Giesecke
D20680
D20680-00
D20680-00-A
D20680-00-B
D20680-01
D20680-02
D20680-03
D20680-04
D21525
D21525-00
D21871 - Om Stay Behind
D21871 - Om Stay Behind
D21871 - Om Stay Behind
D21871 - Om Stay Behind
D21871 - Om Stay Behind
D21871 - Om Stay Behind
D21871 - Om Stay Behind
D21871-01
Donald Forsberg
Duane Clarridge
E63-17
Estniska kommittén
FBU - Frivillig befälsutbildning
Förkortningar
Galleri Atrium
Gotlandsövningen
Gunnar Ekberg
Gunnar Hedlund
H19831-00
H19831-00
H21936
H21936-00
… ytterligare resultat

Press/Media

Publicerat Rubrik/Länk Medie
18 mar 2011 Direktörens dubbelliv Svenska Dagbladet

Mikael Holmström

21 jun 2020 Mäktiga nätverkets hemliga kontor inne i skandiahuset Expressen

Arne Lapidus

22 jan 2022 Sveriges hemliga gerilla - Stay behind Besynnerliga Berättelser

Podd - 26min

20 jun 2020 Hemliga motståndsrörelsen höll möten i Skandiahuset Aktuellt Fokus

Kim Fredriksson

22 dec 2021 Ny forskning om Stay Behind i Sverige Sveriges Radio

Studio Ett - P1

2022-09-29 Svenska Stay Behind-enheter på 50-talet Poddtoppen

- Avsnitt 14

27 jan 2013 Teorin: Hemligt militärt nätverk dödade Palme Expressen

Åsa Asplid
Eva-Lisa Wallin

27 jan 2013 ”Inga belägg för teorier om Palme och Stay Behind” DN

Jenny Stiernstedt

30 jan 2013 Vill att hemlig grupp granskas för Palmemordet Uppsala Nya Tidning

Fredrik O Johansson

Bilder

Litteratur
Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
2020-12-08 Eyes on target: ‘Stay-behind’ forces during the Cold War SAGE journals / War in history
Tamir, Sinai
List of military stay-behind trained units Wikipedia Stay-behind
engelska
Norrlandsjägare Wikipedia
svenska
Fallskärmsjägare Wikipedia
svenska
Kustjägare Wikipedia
svenska
Fria kriget Wikipedia
svenska

|Roller=Kan misstänkas; Kan ha informaton; Kan vara intressant av annan anledning

|Kategorier:Kan misstänkas; Kan ha informaton; Kan vara intressant av annan anledning