wpu.nu

D2343 - 1985-12 (strax före jul) En man står och pratar i bärbar radio vid Arbetsförmedlingen Luntmakargatan. Såg alldaglig ut.

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Rubrik
1985-12 (strax före jul) En man står och pratar i bärbar radio vid Arbetsförmedlingen Luntmakargatan. Såg alldaglig ut.
I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
Från D21659-14

001 D2343-00 1985-12
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Arbetsförmedlingen Luntmakargatan
Händelse:
Sett man Arbetsförmedlingen Luntmakargatan stå och prata i bärbar radio strax före jul.Såg alldaglig ut.
Signalementsuppgifter:

Man. 30 år.
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under D2343.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

D2343-00

1991-01-28

1991-09-14

Från Rapport om WT-observationer D21659-14 sid. 1

001 D2343-00 1985-12
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Arbetsförmedlingen Luntmakargatan

Händelse: Sett man Arbetsförmedlingen Luntmakargatan stå och prata i bärbar radio strax före jul.Såg alldaglig ut.
Signalementsuppgifter: Man. 30 år.