wpu.nu

Uppslag:D2343-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
2343-00
Registrerat
1991-01-28
Ad acta
1991-09-14
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Från Rapport om WT-observationer D21659-14 sid. 1

001 D2343-00 1985-12
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Arbetsförmedlingen Luntmakargatan

Händelse: Sett man Arbetsförmedlingen Luntmakargatan stå och prata i bärbar radio strax före jul.Såg alldaglig ut.

Signalementsuppgifter: Man. 30 år.Uppslag i samma avsnitt:Inget dokument finns bilagt detta uppslag.

Begär att Palmeutredningen lämnar ut detta dokument
För att begära ut detta dokument kan du skicka ett mail med följande text till registrator.kansli@polisen.se. Om du fyller i dina uppgifter i rutorna nedan kommer din webbläsare automatiskt fylla i dem nästa gång. Ingenting sparas på wpu, bara i din webbläsare. Mailed skickas av din egen mailapp så din egen epostadress står som avsändare.