wpu.nu

Z8074 - Förfrågan i mitten av februari 1986 om att hyra lokal i närhet av familjen Palmes bostad i Gamla stan.

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Rubrik
Förfrågan i mitten av februari 1986 om att hyra lokal i närhet av familjen Palmes bostad i Gamla stan.
I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
Från A11544-00 Säpos promemoria sid. 17

Rekognosering för anskaffande av observations lokal vid PALMEs bostad


Z8074-00
I mitten av februari fick anställda i handskaffären på Västerlånggatan 24 vid två tillfällen en förfrågan från tre "arabliknande" personer som besökte affären, om det fanns någon möjlighet att hyra eller köpa en lokal i någon av fastigheterna Västerlånggatan 27 eller 29.

Oaktat nr 27 och 29 ligger på fel sida för en observation direkt mot nr 31 och att det inte är ovanligt med folk som söker lokaler i området är det ändå noterbart då man preciserat fastigheterna som ligger i anslutning till bostaden.

Det skulle i så fall inte heller tyda på någon större grad av professionalism.
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under Z8074.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

Z8074-00

1992-10-28

1993-03-17