wpu.nu

Z8126 - Inbrottsförsök, 2-3 veckor före mordet, på vinden i fastigheten Västerlånggatan 34.

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Rubrik
Inbrottsförsök, 2-3 veckor före mordet, på vinden i fastigheten Västerlånggatan 34.
I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
,L2487-01

Från A11544-00 Säpos promemoria sid. 17
Rekognosering för anskaffande av observations lokal vid PALMEs bostad

Se bilaga 1A

Ett inbrottsförsök på vinden i fastigheten Västerlånggatan 34, söder om bostaden kan dock tyda på att ett försök till sådan rekognosering gjorts. Inbrottsförsöket ägde rum 2 - 3 veckor före mordet.
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under Z8126.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

Z8126-00

1992-10-28

1993-11-02

Z8126-00-A

Z8126-00-B

1993-07-14

1993-11-02

OMREG-Z6131