wpu.nu

Z8625 - 1986-02-18 16:30-17:30 Två män observerades i mynningen av Göran Hälsinges gränd som ligger snett emot familjen Palmes bostad på Västerlånggatan 31

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Rubrik
1986-02-18 16:30-17:30 Två män observerades i mynningen av Göran Hälsinges gränd som ligger snett emot familjen Palmes bostad på Västerlånggatan 31
I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under Z8625.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

Z8625-00

1992-10-28

1993-11-03

Från RPS/Säks PM A15440-00 sid. 19 Z8625 Tisdag 1986-02-18 16:30-17:30 Den 18 februari gjordes en observation mellan klockan 16:30-17:30 i mynningen av Göran Hälsinges gränd mot Västerlånggatan. Två män stod på platsen som ligger snett emot PALMEs bostad.

Observationen är en enstaka iakttagelse men har bedömts ha ett visst värde då liknande observationer tidigare funnits i området, samt att tidpunkten sammanfaller med den tid som PALME kunde förväntas komma till bostaden.

En viss samstämmighet finns också signalementsmässigt med andra iakttagelser.