wpu.nu

Uppslag:Z8625-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8625-00
Registrerat
1992-10-28
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Från RPS/Säks PM A15440-00 sid. 19

Z8625 Tisdag 1986-02-18 16:30-17:30 Den 18 februari gjordes en observation mellan klockan 16:30-17:30 i mynningen av Göran Hälsinges gränd mot Västerlånggatan. Två män stod på platsen som ligger snett emot PALMEs bostad.

Observationen är en enstaka iakttagelse men har bedömts ha ett visst värde då liknande observationer tidigare funnits i området, samt att tidpunkten sammanfaller med den tid som PALME kunde förväntas komma till bostaden.

En viss samstämmighet finns också signalementsmässigt med andra iakttagelser.

Uppslag i samma avsnitt:Inget dokument finns bilagt detta uppslag.

Begär att Palmeutredningen lämnar ut detta dokument
För att begära ut detta dokument kan du skicka ett mail med följande text till registrator.kansli@polisen.se. Om du fyller i dina uppgifter i rutorna nedan kommer din webbläsare automatiskt fylla i dem nästa gång. Ingenting sparas på wpu, bara i din webbläsare. Mailed skickas av din egen mailapp så din egen epostadress står som avsändare.