wpu.nu

Ayid Walid

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Från Aftonbladet 2003-07-18 (se länk nedan)

I två böcker utpekas den irakiska säkerhetstjänsten som möjlig gärningsman. Självaste Hans Holmer skriver om den irakiska säkerhetstjänsten i sin bok ”Olof Palme är skjuten!” (WW 1988)

”För tiden 13 – 28 februari 1986 hyr en irakisk medborgare vid namn Ayid Walid en röd Ford Sierra MD 313 hos AA Rabatt på Sveavägen. Han är mycket elegant klädd och betalar i förskott.” ‘Han har en massa dollar i fickorna!’. Bilen återlämnas emellertid inte på utsatt tid utan först den 4 mars anträffas den av personalen utanför bilfirmans lokaler. Det framkommer att Walid bott i rum 505 på hotell Plaza på Birger Jarlsgatan i kvarteret vid David Bagares gata och Smala gränd och att han haft diplomatpass.

Möjligen är han en hög militär. Enligt anteckning på en parkeringsbiljett har Sierran körts ut ur hotellets garage den 28 februari kl 23.25. Den 4 mars lämnar Walid hotellet utan att betala men irakiska ambassaden förklarar senare i brev att de är beredda att stå för samtliga kostnader. Walid har bott på hotellet i en månad och det talas om att han varit i Sverige för att få läkarvård. Den 28 februari ringer han 28 samtal. Den 2 mars ringer han vid ett tillfälle 64 samtal.... Polisen konstaterar att Walid den 4 mars lämnat Arlanda med SAS-planet SK 527 till London. Hans vidare öden är okända." (Sid 89 - 90)
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Press/Media

Publicerat Rubrik/Länk Medie
2003-07-26 ”Förhör Bagdad-Bob om Palmemordet” Aftonbladet Debatt - Kurdo Baksi
Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-00

1990-02-22

1994-03-19

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-00-A

1990-02-22

[Liggaren]

H12599-01

1990-02-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-01-A

1990-02-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-02

1990-02-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-03

1990-02-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-03-A

1990-02-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-03-B

1990-02-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-03-C

1990-02-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-04

1990-02-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-05

1990-02-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-06

1990-02-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-07

1990-02-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-08

1990-02-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-09

1990-02-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-10

1990-02-22

[Liggaren]

H12599-11

1990-02-22

[Liggaren]

H12599-11-A

1990-02-22

[Liggaren]

H12599-11-B

1990-02-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-12

1990-02-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-13

1990-02-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-14

1990-02-22

H12599-14-A

2020-09-29

H12599-14-B

2020-10-13

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-15

1990-02-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-15-A

1990-02-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-16

1990-02-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-17

1990-02-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-18

1990-02-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H12599-19

2013-04-17

H12599-20

2020-09-29

 [PDF] 

H12599-21

2020-09-29

 [PDF] 

H12599-22

2020-09-29

 [PDF] 

H12599-23

2020-09-29

H12599-23-A

2020-10-13

 [PDF] 

H12599-24

2020-09-29

 [PDF] 

H12599-25

2020-09-29

H12599-25-A

2020-10-13

 [PDF] 

H12599-26

2020-09-29

 [PDF] 

H12599-26-A

2020-10-13

H12599-26-B

2020-10-13

H12599-28

 [PDF] 

Pomn 

HC12599-00

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder