wpu.nu

Bengt Wahlberg

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Bengt Wahlberg Stockholms Polisdistrikt KSN deltog i utredningsgruppen som utredde om Olof Palme varit övervakad.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
KännerUppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

A11544-00

1989-05-17

1992-11-02

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer