wpu.nu

Uppslag:A11544-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1989/05/17
Ad acta
1992/11/02
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Platser: Västerlånggatan / Drottninggatan / Yxsmedsgränd / Farsta / Västerlånggatan 27 / Västerlånggatan 29 / Riksdagshuset / Storkyrkobrinken / Västerlånggatan 22 / Västerlånggatan 24 / Gamla stan / Rosenbad / Grand / Södra nämndhuset / PUB / Stockholms city / Stockholm / City / Mynttorget / Västerlånggatan 31 / Rödbotorget / Gyllene triangeln / Apotekshörnan / Stortorpskliniken / Djurgården / Vällingby / Café de la Paix / Tyska Brinken / Restaurang Yasmin / Slottsgården / Kornhamnstorg / Torkel Knutssonsgatan 20 / Enspännargatan 25-27 / Hotell Lady Hamilton / Prästgatan 26 / Prästgatan 44 / London / Johannesburg / Vasagatan / Sveavägen / Västerlånggatan 28 / Art Galleri Atrium / Västerlånggatan 47 / Västerlånggatan 34 / Handskaffären på Västerlånggatan 24 / Prästgatan 18 B / Restaurang Chapeau Claque / Restaurang Kristina / Västerlånggatan 68 / Radioshopen / Åhléns skivavdelning / Kåkbrinken / Café Gråmunken / Fruktaffär på Västerlånggatan / Sven Vintappares Gränd 2 / Sven Vintappares Gränd / Gamla stans T-banestation / Munkbroleden / Lilla Nygatan / Trappan mellan biljetthallen och perrongen Gamla stan TB-station / Biografen Grand / Grands biografsalong / Grands foajé / Gångtunnel under Munkbroleden / Grand damrummet / Grands entré / Busshållplats Sveavägen 41 / Sandins möbler / Tunnelgatan / Restaurang Vera / Saltmätargatan / Holländargatan / Tegnérgatan & Luntmakargatan / Dekorima / Tegnérgatan - Adolf Fredriks kyrkogata / Gatuköket / Kammakargatan / Bokhandeln "Cirkeln" / Kammakargatan & Saltmätargatan / Adolf Fredriks kyrka / Tegnérgatan / Målargatan / Tunnelgatan & Olofsgatan / Gatuköket på Sveavägen / Adolf Fredriks kyrkogata / Upplandsgatan / Kungsgatan / Snickarbacken / Birger jarlsgatan / Olofsgatan / Sveavägen - Tunnelgatan / Norsborg / Rosenbads varuintag / Metrobutiken / NK / LuntmakargatanUppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
En särskild utredningsgrupp tillsattes för att utreda och analyser om Olof Palme varit utsatt för kartläggning och övervakning.
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1986-03-11 00:00
Avslutat
1986-04-24 00:00


Särskild utredning av RPS/Säk för att utreda och analysera om Olof Palme varit utsatt för övervakning.

En särskild utredningsgrupp tillsattes för att utreda och analysera om Olof Palme varit utsatt för kartläggning och övervakning.

Redovisningen grundar sig på material som fram till den 1986-04-13 hade registrerats på Rikskriminalen och i Stockholms polisdistrikt.

Ansvarig för utredningen är Kriminalkommissarie Bert Melén

Utredningen i separat bilaga.


Tagit del 1989-05-17
(signatur) HÖ
 Hans Ölvebro 
Spaningschef

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Särskild utredning av RPS/Säk för att utreda och analysera om Olof Palme varit utsatt för övervakning.

En särskild utredningsgrupp tillsattes för att utreda och analysera om Olof Palme varit utsatt för kartläggning och övervakning.

Redovisningen grundar sig på material som fram till den 1986-04-13 hade registrerats på Rikskriminalen och i Stockholms polisdistrikt.

Ansvarig för utredningen är Kriminalkommissarie Bert Melén

Utredningen i separat bilaga.


Tagit del 1989-05-17
(signatur) HÖ
 Hans Ölvebro 
Spaningschef

RPS/Säk Särskild utredningsgrupp 1986-04-24 Sida 8

ring på slottsgården. Söndagen 1986-02-23 bilfärd till Djurgården mitt på dagen, skidåkning några timmar, sedan återfärd.

Olof PALME var under den undersökta perioden utan livvakt på kvällen endast vid tre tillfällen:

 • tisdagen 1986-02-11
övervarade Olof PALME en middag i gästmatsalen på Rosenbad. Okänt när han lämnade Rosenbad och på vilket sätt han kom hem.
 • torsdagen 1986-02-13
var Olof PALME och Lisbeth tillsammans med sonen Mattias på Café de la Paix, Tyska Brinken och åt middag.
 • onsdagen 1986-02-26
var Olof PALME och Lisbeth på restaurang Yasmin, Kornhamnstorg.


SAMMANFATTNING
Det har inte förekommit något känt tillfälle för en attentatsman eller övervakare att närma sig Olof PALME, under den undersökta perioden, om denne har väntat att Olof PALME ska vara

 • utan livvakt
 • utanför Gamla Stan
 • till fots
 • ute på kvällen

Tillfällen som Olof PALME var utan livvakt och till fots inskränker sig till de gånger han gick till och från Rosenbad, promenader på Djurgården under några timmar på dagtid och de redovisade restaurangbesöken.

Bilden förändras självfallet om inte samtliga kriterier har varit uppfyllda. Olika kombinationer visar ändå att tillfällen när Olof PALME var mest sårbar och oskyddad fanns så gott som uteslutande i Gamla Stan.

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

RPS/Säk Särskild utredningsgrupp 1986-04-24 Sida 8

ring på slottsgården. Söndagen 1986-02-23 bilfärd till Djurgården mitt på dagen, skidåkning några timmar, sedan återfärd.

Olof PALME var under den undersökta perioden utan livvakt på kvällen endast vid tre tillfällen:

 • tisdagen 1986-02-11
övervarade Olof PALME en middag i gästmatsalen på Rosenbad. Okänt när han lämnade Rosenbad och på vilket sätt han kom hem.
 • torsdagen 1986-02-13
var Olof PALME och Lisbeth tillsammans med sonen Mattias på Café de la Paix, Tyska Brinken och åt middag.
 • onsdagen 1986-02-26
var Olof PALME och Lisbeth på restaurang Yasmin, Kornhamnstorg.


SAMMANFATTNING
Det har inte förekommit något känt tillfälle för en attentatsman eller övervakare att närma sig Olof PALME, under den undersökta perioden, om denne har väntat att Olof PALME ska vara

 • utan livvakt
 • utanför Gamla Stan
 • till fots
 • ute på kvällen

Tillfällen som Olof PALME var utan livvakt och till fots inskränker sig till de gånger han gick till och från Rosenbad, promenader på Djurgården under några timmar på dagtid och de redovisade restaurangbesöken.

Bilden förändras självfallet om inte samtliga kriterier har varit uppfyllda. Olika kombinationer visar ändå att tillfällen när Olof PALME var mest sårbar och oskyddad fanns så gott som uteslutande i Gamla Stan.

4. LISBETH PALMES AKTIVITETER

I den mängd av iakttagelser allmänheten lämnat till polisen angående mordet på statsminister Olof PALME, finns också ett antal observationer gjorda kring Lisbeth PALME.

Vid ett fåtal tillfällen har det gjorts iakttagelser på okända personer i anslutning till hennes arbetsplats, vilka av uppgiftslämnarna tolkats som om Lisbeth PALME varit övervakad.

Lisbeth PALME är anställd av Stockholms Läns Landsting med arbetsplats i Södra Nämndhuset, Torkel Knutssonsgatan 20, Stockholm.

Underlaget för kontrollen av personal vid Södra Nämndhuset utgörs dels av en lista från socialdirektör Ulf LARSSON över samtliga anställda vid Södra Nämndhuset och dels av personligt samtal med Lisbeth PALMEs närmaste chef, Margareta NUDER den 1986-03-21 .

Lisbeth PALME har varit anställd vid Södra Nämndhuset sedan ungefär tre år tillbaka. Utöver detta arbete upprätthåller hon en befattning som konsulterande psykolog vid daghemmet Enspännargatan 25-27 i Vällingby.

Lisbeth PALME tjänstgör som handläggare vid socialförvaltningens ledningsstab, vari arbetsuppgifterna utgörs av problem beträffande barn med behov av särskilt stöd för sin utveckling, hälsofrågor, avlösarverksamheten, invandrarfrågor och seminarier.

Totalt är 649 personer anställda vid Södra Nämndhuset. Personalen runt Lisbeth PALME kan delas in i tre grupper vad avser närhet och insikt runt hennes person.

Grupp 1 Personal i den ledningsstab Lisbeth PALME ingår i. Sammanlagt 12 personer med vilka hon dagligen har ett intimt samarbete.

Grupp 2 övrig personal som tjänstgör på samma våningsplan och som ingår i andra ledningsstaber.

Grupp 3 övrig personal som tjänstgör i Södra Nämndhusets två byggnader.

Slagning i PBR har skett mot samtliga anställda vid förvaltningen med följande resultat.

Grupp 1 - ingen träff

Grupp 2 - 1 förekomst i PBR (stöld)

Grupp 3 - 52 förekomster i PBR

Enligt Margareta NUDER har personalsituationen beträffande anställda som här hänförs till grupperna 1 och 2 sedan 1ång tid varit stabil och några tillfällighetsanställningar har inte förekommit.

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

4. LISBETH PALMES AKTIVITETER

I den mängd av iakttagelser allmänheten lämnat till polisen angående mordet på statsminister Olof PALME, finns också ett antal observationer gjorda kring Lisbeth PALME.

Vid ett fåtal tillfällen har det gjorts iakttagelser på okända personer i anslutning till hennes arbetsplats, vilka av uppgiftslämnarna tolkats som om Lisbeth PALME varit övervakad.

Lisbeth PALME är anställd av Stockholms Läns Landsting med arbetsplats i Södra Nämndhuset, Torkel Knutssonsgatan 20, Stockholm.

Underlaget för kontrollen av personal vid Södra Nämndhuset utgörs dels av en lista från socialdirektör Ulf LARSSON över samtliga anställda vid Södra Nämndhuset och dels av personligt samtal med Lisbeth PALMEs närmaste chef, Margareta NUDER den 1986-03-21 .

Lisbeth PALME har varit anställd vid Södra Nämndhuset sedan ungefär tre år tillbaka. Utöver detta arbete upprätthåller hon en befattning som konsulterande psykolog vid daghemmet Enspännargatan 25-27 i Vällingby.

Lisbeth PALME tjänstgör som handläggare vid socialförvaltningens ledningsstab, vari arbetsuppgifterna utgörs av problem beträffande barn med behov av särskilt stöd för sin utveckling, hälsofrågor, avlösarverksamheten, invandrarfrågor och seminarier.

Totalt är 649 personer anställda vid Södra Nämndhuset. Personalen runt Lisbeth PALME kan delas in i tre grupper vad avser närhet och insikt runt hennes person.

Grupp 1 Personal i den ledningsstab Lisbeth PALME ingår i. Sammanlagt 12 personer med vilka hon dagligen har ett intimt samarbete.

Grupp 2 övrig personal som tjänstgör på samma våningsplan och som ingår i andra ledningsstaber.

Grupp 3 övrig personal som tjänstgör i Södra Nämndhusets två byggnader.

Slagning i PBR har skett mot samtliga anställda vid förvaltningen med följande resultat.

Grupp 1 - ingen träff

Grupp 2 - 1 förekomst i PBR (stöld)

Grupp 3 - 52 förekomster i PBR

Enligt Margareta NUDER har personalsituationen beträffande anställda som här hänförs till grupperna 1 och 2 sedan 1ång tid varit stabil och några tillfällighetsanställningar har inte förekommit.

I Södra Nämndhuset handläggs ärenden som till en del berör ett klientel med en komplicerad och svår social situation.

Detta medför att i Nämndhusets lokaler kan det röra sig personer som av en del upplevs som mystiska och hotande eller skrämmande.

Gjorda iakttagelser redovisas i avsnitt

UTVÄRDERING AV TIPS OCH FÖRHÖR.

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

I Södra Nämndhuset handläggs ärenden som till en del berör ett klientel med en komplicerad och svår social situation.

Detta medför att i Nämndhusets lokaler kan det röra sig personer som av en del upplevs som mystiska och hotande eller skrämmande.

Gjorda iakttagelser redovisas i avsnitt

UTVÄRDERING AV TIPS OCH FÖRHÖR.

5. LIVVAKTSSKYDDET

För skyddet av Olof PALME svarade säkerhetsskyddsroteln vid RPS/Säk. Arbetsmetodiken beskrivs i hemlig PM och denna modus operandi för livvakter förklarar hur hämtandet och avlämnandet av Olof PALME gick till.

Beträffande omfattningen av livvaktsskyddet har framkommit att statsministern till vissa delar själv bestämt när livvakter skulle vara med.

Olof PALME föredrog att vara utan livvaktsskyddet under:

 • promenader till och från statsrådsberedningen och riksdagshuset
 • kvällar efter att arbetet slutat i Rosenbad och inga kvällsengagemang - officiella plikter - förelåg
 • helger där Olof PALME var tillsammans med familjen

Olof PALME föredrog vid flera tillfällen när han befann sig i Rosenbad och skulle uträtta ärenden på stan, att göra detta utan att engagera livvakterna.

Samma inställning hade han kring veckoslut och helger.

Om det inte fanns ett officiellt program, fick livvakterna besked på fredagen att han skulle ringa om det var något.

Denna frigörelse från livvaktsskydd gjorde bland annat att livvakterna fick en för dem ovanligt begränsad insyn i ett skyddsobjekts privatliv.

Livvakterna har beretts tillfälle att lämna redogörelser för iakttagelser de gjort i samband med livvaktsskyddet för Olof PALME och dessutom vid livvaktsuppdrag för andra skyddsobjekt där Olof PALME funnits med i omgivningen.

Vid några tillfällen trakasserades och häcklades Olof PALME av medlemmar i olika extremistorganisationer såsom EAP (Europeiska Arbetarpartiet) och BSS (Bevara Sverige Svenskt) .

Dessa grupper har uppträtt öppet, troligen i avsikt att skapa uppmärksamhet kring sina budskap till Olof PALME och detta har vägts in i hot och riskbedömningen som säkerhetsskyddsroteln fortlöpande gjort.

Det har inte gjorts några observationer av någon enskild händelse eller person som kan sättas i samband med övervakning av Olof PALME.

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

5. LIVVAKTSSKYDDET

För skyddet av Olof PALME svarade säkerhetsskyddsroteln vid RPS/Säk. Arbetsmetodiken beskrivs i hemlig PM och denna modus operandi för livvakter förklarar hur hämtandet och avlämnandet av Olof PALME gick till.

Beträffande omfattningen av livvaktsskyddet har framkommit att statsministern till vissa delar själv bestämt när livvakter skulle vara med.

Olof PALME föredrog att vara utan livvaktsskyddet under:

 • promenader till och från statsrådsberedningen och riksdagshuset
 • kvällar efter att arbetet slutat i Rosenbad och inga kvällsengagemang - officiella plikter - förelåg
 • helger där Olof PALME var tillsammans med familjen

Olof PALME föredrog vid flera tillfällen när han befann sig i Rosenbad och skulle uträtta ärenden på stan, att göra detta utan att engagera livvakterna.

Samma inställning hade han kring veckoslut och helger.

Om det inte fanns ett officiellt program, fick livvakterna besked på fredagen att han skulle ringa om det var något.

Denna frigörelse från livvaktsskydd gjorde bland annat att livvakterna fick en för dem ovanligt begränsad insyn i ett skyddsobjekts privatliv.

Livvakterna har beretts tillfälle att lämna redogörelser för iakttagelser de gjort i samband med livvaktsskyddet för Olof PALME och dessutom vid livvaktsuppdrag för andra skyddsobjekt där Olof PALME funnits med i omgivningen.

Vid några tillfällen trakasserades och häcklades Olof PALME av medlemmar i olika extremistorganisationer såsom EAP (Europeiska Arbetarpartiet) och BSS (Bevara Sverige Svenskt) .

Dessa grupper har uppträtt öppet, troligen i avsikt att skapa uppmärksamhet kring sina budskap till Olof PALME och detta har vägts in i hot och riskbedömningen som säkerhetsskyddsroteln fortlöpande gjort.

Det har inte gjorts några observationer av någon enskild händelse eller person som kan sättas i samband med övervakning av Olof PALME.

6. OLOF PALME - MASSMEDIA

Regerings- och partikamrater till Olof PALME har enstämmigt uttalat att Olof PALME strävat efter och också haft ett gott förhållande till press och nyhetsmedia.

Olof PALMEs mediakontakter har spänt över ett stort fält och uppenbarligen har han haft en öppen inställning till att ge intervjuer.

I almanackan hade Olof PALME nedanstående tider för olika intervjuer inbokade:

1986-01-13 13:00 Transportarbetaren

1986-01-15 12:00 Journalister inom A-pressen

1986-01-28 12:00 Thomsen, Stern Magazine

1986-02-05 08:30 Chefredaktören A-pressen

1986-02-07 09:15 Afganistan-Nytt, Staffan Thorsell

1986-02-19 14:15 Klara Posten

1986-02-19 15:00 Aktuellt i Politiken, Peter Hultqvist

1986-02-26 16:30 Grekisk TV

1986-02-26 17:00 Verdandis fotograf

I spaningsuppslag T8609-00 har noterats journalister som följt Olof PALME under längre tid:

Per WENDEL, Expressen - reste med på så gott som samtliga resor från 1984-10

Stefan BORG, Aftonbladet, perioden oktober 1984 - december 1985

Inger ARENANDER, Ekot, Jämtland

Katrin HALLMAN, Ekot, reste mycket under valrörelsen

Lillemor MELSTEDT, TT, valrörelsen, kände Palme väl

Willy SILBERSTEIN, Svenska Dagbladet

Elisabeth CRONA, Svenska Dagbladet

Åke EKDAHL, DN

Kaa ENEBERG, DN

Magdalena RIBBING, DN

Det har dessvärre förekommit störningar i relationerna mellan Olof PALME och pressen. I första hand torde dessa störningar kunna hänföras till olika politisk uppfattning och då har kritiken riktats mot Olof PALME som statsminister och ledare för regeringen.

Det har också riktats kritik mot Olof PALME av mer skvallerkaraktär i form av personangrepp och denna journalistik har berört Olof PALME väldigt hårt enligt medarbetare i statsrådsberedningen.

1983 eller 1984 försökte "Hänt i veckan" koppla ihop Olof PALME med den amerikanska filmaktrisen och författaren Shirley McLaine. Detta inträffade i samband med att Shirley McLaine besökte Stockholm för att lansera en självbiografisk bok. Enligt sekreterare Ann-Mari VILLSSON visade Olof PALME tydlig irritation för det som

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

6. OLOF PALME - MASSMEDIA

Regerings- och partikamrater till Olof PALME har enstämmigt uttalat att Olof PALME strävat efter och också haft ett gott förhållande till press och nyhetsmedia.

Olof PALMEs mediakontakter har spänt över ett stort fält och uppenbarligen har han haft en öppen inställning till att ge intervjuer.

I almanackan hade Olof PALME nedanstående tider för olika intervjuer inbokade:

1986-01-13 13:00 Transportarbetaren

1986-01-15 12:00 Journalister inom A-pressen

1986-01-28 12:00 Thomsen, Stern Magazine

1986-02-05 08:30 Chefredaktören A-pressen

1986-02-07 09:15 Afganistan-Nytt, Staffan Thorsell

1986-02-19 14:15 Klara Posten

1986-02-19 15:00 Aktuellt i Politiken, Peter Hultqvist

1986-02-26 16:30 Grekisk TV

1986-02-26 17:00 Verdandis fotograf

I spaningsuppslag T8609-00 har noterats journalister som följt Olof PALME under längre tid:

Per WENDEL, Expressen - reste med på så gott som samtliga resor från 1984-10

Stefan BORG, Aftonbladet, perioden oktober 1984 - december 1985

Inger ARENANDER, Ekot, Jämtland

Katrin HALLMAN, Ekot, reste mycket under valrörelsen

Lillemor MELSTEDT, TT, valrörelsen, kände Palme väl

Willy SILBERSTEIN, Svenska Dagbladet

Elisabeth CRONA, Svenska Dagbladet

Åke EKDAHL, DN

Kaa ENEBERG, DN

Magdalena RIBBING, DN

Det har dessvärre förekommit störningar i relationerna mellan Olof PALME och pressen. I första hand torde dessa störningar kunna hänföras till olika politisk uppfattning och då har kritiken riktats mot Olof PALME som statsminister och ledare för regeringen.

Det har också riktats kritik mot Olof PALME av mer skvallerkaraktär i form av personangrepp och denna journalistik har berört Olof PALME väldigt hårt enligt medarbetare i statsrådsberedningen.

1983 eller 1984 försökte "Hänt i veckan" koppla ihop Olof PALME med den amerikanska filmaktrisen och författaren Shirley McLaine. Detta inträffade i samband med att Shirley McLaine besökte Stockholm för att lansera en självbiografisk bok. Enligt sekreterare Ann-Mari VILLSSON visade Olof PALME tydlig irritation för det som

skrevs i skvallerspalterna.

Olof PALME undvek att tala om artiklarna och han talade inte heller om enskilda journalister.

Under 1985 skrevs mycket i svensk press om den så kallade Harvard-affären. Olof PALME tog illa vid sig av olika uppgifter om att han utnyttjat sin position för att gynna sin son. Ingen enskild tidning eller journalist har nämnts i sammanhanget.

Sverige-korrespondenten för the Sun, London och the Star, Johannesburg, Roy CARSON, har meddelat till UD att han har orsak att tro att det utanför Olof PALMEs bostad har förekommit två mystiska män.

Dessa skulle vara representanter för den amerikanska tidningen "National Enquirer", en reporter och en journalist. De hade till uppgift att bevaka Olof PALMEs rörelser på grund av tips om påstådda förbindelser mellan Olof PALME och Emma ROTHSCHILD.

Emma ROTHSCHILD, född 1948
 • medlem i Palme-kommissionen,
 • styrelsemedlem i SIPRI sedan 1983


Amerikansk medborgare, har bott på hotell Lady Hamilton i Gamla Stan i flera år och då i en annex lägenhet på Prästgatan 26.
Hösten 1985 köpte Emma ROTHSCHILD en lägenhet på Prästgatan 44 och bor sedan dess antingen i denna lägenhet eller i USA.
Olof PALME besökte Emma ROTHSCHILD 1986-02-01 13:00-tiden i bostaden på Prästgatan 44. Uppgiften har erhållits av Lisbeth PALME.
1986-02-02 möttes Emma ROTHSCHILD och Olof PALME på Djurgården nedanför Skansen. Olof PALME var på Djurgården i sällskap med Lisbeth. De mötte Emma ROTHSCHILD och stod tillsammans och lyssnade på nyhetssändningarna på radio om Alva Myrdals bortgång.


KOMMENTAR
Bland de olika spaningsuppslagen rörande iakttagelser av två män i Gamla Stan och som bevakat Olof PALMEs bostad, finns det inga som med säkerhet kan sägas utpeka dessa representanter från "National Enquirer".

Det har inte observerats någon kamera och dessutom har de flesta iakttagelserna av två män på Västerlånggatan gjorts på tider Olof PALME ej var i bostaden.

Flera vittnesmål har tagit upp Olof PALMEs yrkesmässiga kontakt med Emma ROTHSCHILD, dessutom har Lisbeth PALME själv nämnt de gånger Olof PALME träffade Emma ROTHSCHILD under 1986 .

Undersökningen har visat att det funnits ett stort intresse av Olof PALME och hans politik hos media. Intresset för Olof PALME har varit öppet och det finns inget som tyder på en dold övervakning utförd av journalister kring Olof PALME eller hans omgivning.

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

skrevs i skvallerspalterna.

Olof PALME undvek att tala om artiklarna och han talade inte heller om enskilda journalister.

Under 1985 skrevs mycket i svensk press om den så kallade Harvard-affären. Olof PALME tog illa vid sig av olika uppgifter om att han utnyttjat sin position för att gynna sin son. Ingen enskild tidning eller journalist har nämnts i sammanhanget.

Sverige-korrespondenten för the Sun, London och the Star, Johannesburg, Roy CARSON, har meddelat till UD att han har orsak att tro att det utanför Olof PALMEs bostad har förekommit två mystiska män.

Dessa skulle vara representanter för den amerikanska tidningen "National Enquirer", en reporter och en journalist. De hade till uppgift att bevaka Olof PALMEs rörelser på grund av tips om påstådda förbindelser mellan Olof PALME och Emma ROTHSCHILD.

Emma ROTHSCHILD, född 1948
 • medlem i Palme-kommissionen,
 • styrelsemedlem i SIPRI sedan 1983


Amerikansk medborgare, har bott på hotell Lady Hamilton i Gamla Stan i flera år och då i en annex lägenhet på Prästgatan 26.
Hösten 1985 köpte Emma ROTHSCHILD en lägenhet på Prästgatan 44 och bor sedan dess antingen i denna lägenhet eller i USA.
Olof PALME besökte Emma ROTHSCHILD 1986-02-01 13:00-tiden i bostaden på Prästgatan 44. Uppgiften har erhållits av Lisbeth PALME.
1986-02-02 möttes Emma ROTHSCHILD och Olof PALME på Djurgården nedanför Skansen. Olof PALME var på Djurgården i sällskap med Lisbeth. De mötte Emma ROTHSCHILD och stod tillsammans och lyssnade på nyhetssändningarna på radio om Alva Myrdals bortgång.


KOMMENTAR
Bland de olika spaningsuppslagen rörande iakttagelser av två män i Gamla Stan och som bevakat Olof PALMEs bostad, finns det inga som med säkerhet kan sägas utpeka dessa representanter från "National Enquirer".

Det har inte observerats någon kamera och dessutom har de flesta iakttagelserna av två män på Västerlånggatan gjorts på tider Olof PALME ej var i bostaden.

Flera vittnesmål har tagit upp Olof PALMEs yrkesmässiga kontakt med Emma ROTHSCHILD, dessutom har Lisbeth PALME själv nämnt de gånger Olof PALME träffade Emma ROTHSCHILD under 1986 .

Undersökningen har visat att det funnits ett stort intresse av Olof PALME och hans politik hos media. Intresset för Olof PALME har varit öppet och det finns inget som tyder på en dold övervakning utförd av journalister kring Olof PALME eller hans omgivning.

7. UTREDNING ANGÅENDE EGNA SPANINGSINSATSER
För att kunna eliminera vissa inkommande tips, vilka kunnat vara uppgiftslämnares iakttagelser av polispersonal eller personal inom annan myndighet, gick gruppen 1986-03-12 ut med en förfrågan till:

- Stockholms polisdistrikt, samtliga enheter.

- Rikspolisstyrelsen, samtliga avdelningar

- Försvarsstaben

- Tullverket

- Kronofogdemyndigheten

- Brandförsvaret

Frågeställning:
1. Har er enhet/grupp under tiden 1986-01-01_-_1986-02-28 bedrivit spaning i Gamla Stan?

2. Har enheten/gruppen under dygnet 1986-02-28 bedrivit spaning i ett område begränsat av Birger Jarlsgatan - Odengatan - Vasagatan - Klarabergsgatan?

3. Har i förekommande fall bärbar kommunikationsradio använts?

Inkommande svar finns redovisade i vårt arbetsmaterial.

Dessa svar innebar, att vi kunde eliminera tre av de inkomna spaningsuppslagen.

Enär det, oaktat den första skrivelsen, inte kunde uteslutas att vi ej erhållit information från alla håll, gick vi ut med en förnyad förfrågan vecka 15 gällande egna spaningsinsatser i område 2 under 1986-02-28 21:00-24:00 .

Denna senaste förfrågan har inte gjort, att vi kan eliminera inkomna tips. Vi anser därför, att uppgiften angående så kallade egna spaningsinsatser är genomarbetad.

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

7. UTREDNING ANGÅENDE EGNA SPANINGSINSATSER
För att kunna eliminera vissa inkommande tips, vilka kunnat vara uppgiftslämnares iakttagelser av polispersonal eller personal inom annan myndighet, gick gruppen 1986-03-12 ut med en förfrågan till:

- Stockholms polisdistrikt, samtliga enheter.

- Rikspolisstyrelsen, samtliga avdelningar

- Försvarsstaben

- Tullverket

- Kronofogdemyndigheten

- Brandförsvaret

Frågeställning:
1. Har er enhet/grupp under tiden 1986-01-01_-_1986-02-28 bedrivit spaning i Gamla Stan?

2. Har enheten/gruppen under dygnet 1986-02-28 bedrivit spaning i ett område begränsat av Birger Jarlsgatan - Odengatan - Vasagatan - Klarabergsgatan?

3. Har i förekommande fall bärbar kommunikationsradio använts?

Inkommande svar finns redovisade i vårt arbetsmaterial.

Dessa svar innebar, att vi kunde eliminera tre av de inkomna spaningsuppslagen.

Enär det, oaktat den första skrivelsen, inte kunde uteslutas att vi ej erhållit information från alla håll, gick vi ut med en förnyad förfrågan vecka 15 gällande egna spaningsinsatser i område 2 under 1986-02-28 21:00-24:00 .

Denna senaste förfrågan har inte gjort, att vi kan eliminera inkomna tips. Vi anser därför, att uppgiften angående så kallade egna spaningsinsatser är genomarbetad.

8. UTVÄRDERING AV TIPS OCH FÖRHÖR

Disposition av tipsmassan

De av gruppen utvärderade tipsen har, beroende på om de berör försök till rekognosering för anskaffande av observationslokal eller berör förhållanden som kan tyda på en mer direkt kartläggning/övervakning, behandlats i två separata avsnitt.

I det senare stycket har också en avsnittsvis uppdelning ansetts logisk då det bearbetade materialet alltid kunnat hänföras till viss plats eller viss typ av händelse.


Avsnitten avser

 • tiden fram till det att makarna PALME lämnade bostaden på kvällen 1986-02-28


 • promenaden till Gamla Stans T-banestation, tunnelbanefärden samt promenaden till biografen GRAND på Sveavägen
 • observationer inne i och utanför biografen fram till filmens slut
 • observationer på Sveavägen och angränsande gator

De tips som valts ut som underlag för redovisningen bygger på observationer gjorda från och med 1986-01-17 och fram till 1986-02-28 23:40 .

Observationer före 1986-01-17 har inte varit av den kvalitén att de kunnat tjäna som underlag för en bedömning och vad avser tiden efter 1986-02-28 23:25 har iakttagelserna inte varit av den arten att de gått att hänföra till gruppens uppdrag.

Totalt har 44 tips, i vilka det också ingår kompletterande utredningsmaterial, ansetts vara av sådant värde att de kunnat utgöra ett relevant bedömningsunderlag.

Flertalet av dessa tips gäller iakttagelser som är gjorda 1986-02-27 och 1986-02-28 .

Detta förhållande sammanfaller också med den övriga tipsmassan.

För att ta fram ett så adekvat underlag som möjligt har samtliga observationer som initialt valts ut granskats mot kända fakta som skulle kunna förklara iakttagelsen eller visa den ointressant av annan anledning samt granskats mot det naturliga flöde som har kunnat finnas i omgivningen.

Vad gäller samtliga observationer har granskning och gallring skett med beaktande av,

 • PALMEs övriga aktiviteter
 • livvakternas rörelser och
 • polisiära spaningsinsatser.

Därutöver har vad gäller området runt bostaden på Västerlånggatan 31 i Gamla Stan följande fakta och flöde ansetts vara av värde att beakta,

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

8. UTVÄRDERING AV TIPS OCH FÖRHÖR

Disposition av tipsmassan

De av gruppen utvärderade tipsen har, beroende på om de berör försök till rekognosering för anskaffande av observationslokal eller berör förhållanden som kan tyda på en mer direkt kartläggning/övervakning, behandlats i två separata avsnitt.

I det senare stycket har också en avsnittsvis uppdelning ansetts logisk då det bearbetade materialet alltid kunnat hänföras till viss plats eller viss typ av händelse.


Avsnitten avser

 • tiden fram till det att makarna PALME lämnade bostaden på kvällen 1986-02-28


 • promenaden till Gamla Stans T-banestation, tunnelbanefärden samt promenaden till biografen GRAND på Sveavägen
 • observationer inne i och utanför biografen fram till filmens slut
 • observationer på Sveavägen och angränsande gator

De tips som valts ut som underlag för redovisningen bygger på observationer gjorda från och med 1986-01-17 och fram till 1986-02-28 23:40 .

Observationer före 1986-01-17 har inte varit av den kvalitén att de kunnat tjäna som underlag för en bedömning och vad avser tiden efter 1986-02-28 23:25 har iakttagelserna inte varit av den arten att de gått att hänföra till gruppens uppdrag.

Totalt har 44 tips, i vilka det också ingår kompletterande utredningsmaterial, ansetts vara av sådant värde att de kunnat utgöra ett relevant bedömningsunderlag.

Flertalet av dessa tips gäller iakttagelser som är gjorda 1986-02-27 och 1986-02-28 .

Detta förhållande sammanfaller också med den övriga tipsmassan.

För att ta fram ett så adekvat underlag som möjligt har samtliga observationer som initialt valts ut granskats mot kända fakta som skulle kunna förklara iakttagelsen eller visa den ointressant av annan anledning samt granskats mot det naturliga flöde som har kunnat finnas i omgivningen.

Vad gäller samtliga observationer har granskning och gallring skett med beaktande av,

 • PALMEs övriga aktiviteter
 • livvakternas rörelser och
 • polisiära spaningsinsatser.

Därutöver har vad gäller området runt bostaden på Västerlånggatan 31 i Gamla Stan följande fakta och flöde ansetts vara av värde att beakta,

 • stadsdelen är ett turiststråk. Det är inte onormalt att en turist står stilla och tittar sig omkring i omgivningen eller i affärernas skyltfönster
 • personer som stämmer träff med varandra i Gamla Stan väljer sannolikt att mötas på en plats som är mer allmänt känd, till exempel Västerlånggatan
 • det är relativt gott om näringsställen och klubbar som drar till sig folk även under kvällstid
 • Café Gråmunken som ligger på Västerlånggatan 18 är en av narkotikapolisen känd träffpunkt för narkotikahandlare
 • en lägenhet på , bakom , disponeras av
 • på Västerlånggatan 28, mittemot Västerlånggatan 31, ligger Art Galleri Atrium vilket varit föremål för renovering med början i februari 1986. Personal som varit engagerade i renoveringsarbetena har ofta stått utanför och väntat på den som varit innehavare av nyckel. Renoveringen har även pågått utom kontorstid
 • i fastigheten Västerlånggatan 31 är en läkarpraktik inrymd
 • personer som kände till var PALME bodde kan av nyfikenhet intressera sig för fastigheten.
 • fasaden till fastigheten Västerlånggatan 31 är av kulturhistoriskt intresse

På grundval av ovanstående har observationer som gjorts under dagtid samt observationer som ej gjorts under längre tid kvällstid gallrats bort.

Likaså har observationer som signalementsmässigt överensstämmer med de som utfört renoveringsarbetet på galleriet mitt emot bostaden ej tagits med. Iakttagelser gjorda den 1986-02-28 har dock ansetts nödvändiga att i större utsträckning vägas in i bilden.

Den signalementsmässiga samstämmigheten mellan observationer gjorda i olika avsnitt redovisas i särskilt stycke under rubriken

SIGNALEMENT - SAMSTÄMMIGHET.

Den följande redovisningen av utvärderade tips och förhör följer den tidigare angivna dispositionen med händelser angivna i kronologisk ordning inom respektive avsnitt.

I högermarginalen hänvisas till aktuellt tipsnummer.

Rekognosering för anskaffande av observations lokal vid PALMEs bostad

Vid bearbetning av detta avsnitt har också lokaler som kan utgöra tillhåll för eventuella övervakare tagits in i bilden. Utöver tipsmassan, inklusive dörrknacknings-PM, har gruppen också tagit del av hotellkort och hotellkontroller som ägt rum på Hotell Lord Nelson på Väs-

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

 • stadsdelen är ett turiststråk. Det är inte onormalt att en turist står stilla och tittar sig omkring i omgivningen eller i affärernas skyltfönster
 • personer som stämmer träff med varandra i Gamla Stan väljer sannolikt att mötas på en plats som är mer allmänt känd, till exempel Västerlånggatan
 • det är relativt gott om näringsställen och klubbar som drar till sig folk även under kvällstid
 • Café Gråmunken som ligger på Västerlånggatan 18 är en av narkotikapolisen känd träffpunkt för narkotikahandlare
 • en lägenhet på , bakom , disponeras av
 • på Västerlånggatan 28, mittemot Västerlånggatan 31, ligger Art Galleri Atrium vilket varit föremål för renovering med början i februari 1986. Personal som varit engagerade i renoveringsarbetena har ofta stått utanför och väntat på den som varit innehavare av nyckel. Renoveringen har även pågått utom kontorstid
 • i fastigheten Västerlånggatan 31 är en läkarpraktik inrymd
 • personer som kände till var PALME bodde kan av nyfikenhet intressera sig för fastigheten.
 • fasaden till fastigheten Västerlånggatan 31 är av kulturhistoriskt intresse

På grundval av ovanstående har observationer som gjorts under dagtid samt observationer som ej gjorts under längre tid kvällstid gallrats bort.

Likaså har observationer som signalementsmässigt överensstämmer med de som utfört renoveringsarbetet på galleriet mitt emot bostaden ej tagits med. Iakttagelser gjorda den 1986-02-28 har dock ansetts nödvändiga att i större utsträckning vägas in i bilden.

Den signalementsmässiga samstämmigheten mellan observationer gjorda i olika avsnitt redovisas i särskilt stycke under rubriken

SIGNALEMENT - SAMSTÄMMIGHET.

Den följande redovisningen av utvärderade tips och förhör följer den tidigare angivna dispositionen med händelser angivna i kronologisk ordning inom respektive avsnitt.

I högermarginalen hänvisas till aktuellt tipsnummer.

Rekognosering för anskaffande av observations lokal vid PALMEs bostad

Vid bearbetning av detta avsnitt har också lokaler som kan utgöra tillhåll för eventuella övervakare tagits in i bilden. Utöver tipsmassan, inklusive dörrknacknings-PM, har gruppen också tagit del av hotellkort och hotellkontroller som ägt rum på Hotell Lord Nelson på Väs-

RPS/Säk Särskild utredningsgrupp 1986-04-24 sid. 17

-terlånggatan och Hotell Lady Hamilton på Storkyrkobrinken.

Besök på platsen har också gjorts i syfte att undersöka var tänkbara observationslokaler lämpligen borde vara belägna.

Det som talar mot att en observationslokal använts är att det finns relativt få fastigheter som är lämpliga härför och att sikten är starkt begränsad var man än skulle sitta.


Z8126 Se bilaga 1A

Ett inbrottsförsök på vinden i fastigheten Västerlånggatan 34, söder om bostaden kan dock tyda på att ett försök till sådan rekognosering gjorts. Inbrottsförsöket ägde rum 2 - 3 veckor före mordet.


Z8074
I mitten av februari fick anställda i handskaffären på Västerlånggatan 24 vid två tillfällen en förfrågan från tre "arabliknande" personer som besökte affären, om det fanns någon möjlighet att hyra eller köpa en lokal i någon av fastigheterna Västerlånggatan 27 eller 29.

Oaktat nr 27 och 29 ligger på fel sida för en observation direkt mot nr 31 och att det inte är ovanligt med folk som söker lokaler i området är det ändå noterbart då man preciserat fastigheterna som ligger i anslutning till bostaden. (Västerlånggatan 31) 

Det skulle i så fall inte heller tyda på någon större grad av professionalism.


Z8048 Se bilaga 1B

Beträffande Art Galleri Atrium, som tidigare omtalats och som ligger mitt emot PALMEs bostad har ett flertal tips inkommit. Lokalen är i sig bästa tänkbara för en observation av bostaden.

Rikskriminalens uppföljning av tipsen har dock inte givit något resultat som tyder på att lokalen använts i observationssyfte.


Z8036 Se bilaga 1 C


Tips har också inkommit beträffande boende
. Från
.
Inte heller här har den utredning och de förhör som hållits med anledning av tipsen kunnat styrka de misstankar tipsen givit upphov till.

Det kan dock vara värt att notera att de utredningar som gjorts beträffande Art Galleri Atrium och inte heller till fullo har kunnat skingra de misstankar som "uppkommit.


Beträffande kontrollerna på Hotell Lord Nelson så har det inte givit några indikationer som tyder på att hotellet använts som observationsplats.

Bland de tips och utredningar som initierats pga att de skulle kunna vara tecken på försök till anskaffande av tillhåll eller utgöra tillhåll för eventuella övervakare, återfinns den tidigare nämnda .

Den redovisade bedömningen av det utredningsresultatet kvarstår även i detta hänseende. Därutöver har inga uppgifter framkommit som ger stöd åt att någon särskild lokal varit av intresse som tillhåll i närheten av PALMEs bostad.

Kontroller som företagits på Hotell Lady Hamilton har givit negativt resultat.


Z8437
Likaså har ett tips angående inbrott vid tre olika tillfällen i februari, i en källarlokal i fastigheten Västerlånggatan 47 ej ansetts kunna utgöra ett sådant tecken. Oaktat att det är anmärkningsvärt med tanke på tid, plats och att flera försök gjorts.


Observationslokaler vid Olof PALMEs arbetsplatser

Olof PALME hade i huvudsak två fasta arbetsplatser, dels Statsrådsberedningen i Rosenbad dels Riksdagshuset. Inte vid någon av plat-

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

RPS/Säk Särskild utredningsgrupp 1986-04-24 sid. 17

-terlånggatan och Hotell Lady Hamilton på Storkyrkobrinken.

Besök på platsen har också gjorts i syfte att undersöka var tänkbara observationslokaler lämpligen borde vara belägna.

Det som talar mot att en observationslokal använts är att det finns relativt få fastigheter som är lämpliga härför och att sikten är starkt begränsad var man än skulle sitta.


Z8126 Se bilaga 1A

Ett inbrottsförsök på vinden i fastigheten Västerlånggatan 34, söder om bostaden kan dock tyda på att ett försök till sådan rekognosering gjorts. Inbrottsförsöket ägde rum 2 - 3 veckor före mordet.


Z8074
I mitten av februari fick anställda i handskaffären på Västerlånggatan 24 vid två tillfällen en förfrågan från tre "arabliknande" personer som besökte affären, om det fanns någon möjlighet att hyra eller köpa en lokal i någon av fastigheterna Västerlånggatan 27 eller 29.

Oaktat nr 27 och 29 ligger på fel sida för en observation direkt mot nr 31 och att det inte är ovanligt med folk som söker lokaler i området är det ändå noterbart då man preciserat fastigheterna som ligger i anslutning till bostaden. (Västerlånggatan 31) 

Det skulle i så fall inte heller tyda på någon större grad av professionalism.


Z8048 Se bilaga 1B

Beträffande Art Galleri Atrium, som tidigare omtalats och som ligger mitt emot PALMEs bostad har ett flertal tips inkommit. Lokalen är i sig bästa tänkbara för en observation av bostaden.

Rikskriminalens uppföljning av tipsen har dock inte givit något resultat som tyder på att lokalen använts i observationssyfte.


Z8036 Se bilaga 1 C


Tips har också inkommit beträffande boende
. Från
.
Inte heller här har den utredning och de förhör som hållits med anledning av tipsen kunnat styrka de misstankar tipsen givit upphov till.

Det kan dock vara värt att notera att de utredningar som gjorts beträffande Art Galleri Atrium och inte heller till fullo har kunnat skingra de misstankar som "uppkommit.


Beträffande kontrollerna på Hotell Lord Nelson så har det inte givit några indikationer som tyder på att hotellet använts som observationsplats.

Bland de tips och utredningar som initierats pga att de skulle kunna vara tecken på försök till anskaffande av tillhåll eller utgöra tillhåll för eventuella övervakare, återfinns den tidigare nämnda .

Den redovisade bedömningen av det utredningsresultatet kvarstår även i detta hänseende. Därutöver har inga uppgifter framkommit som ger stöd åt att någon särskild lokal varit av intresse som tillhåll i närheten av PALMEs bostad.

Kontroller som företagits på Hotell Lady Hamilton har givit negativt resultat.


Z8437
Likaså har ett tips angående inbrott vid tre olika tillfällen i februari, i en källarlokal i fastigheten Västerlånggatan 47 ej ansetts kunna utgöra ett sådant tecken. Oaktat att det är anmärkningsvärt med tanke på tid, plats och att flera försök gjorts.


Observationslokaler vid Olof PALMEs arbetsplatser

Olof PALME hade i huvudsak två fasta arbetsplatser, dels Statsrådsberedningen i Rosenbad dels Riksdagshuset. Inte vid någon av plat-

ex 1 (4) Länspolismästare Holmér
ex 2 (4) Länspolismästare Holmér
ex 3 (4) AC (avd.chef) Hjälmroth
ex 4 (4) Särskild utredningsgrupp

1986-03-11 uppdrogs åt kriminalkommissarie Bert Melén RPS/Säk att organisera en särskild utredningsgrupp med uppdrag att utreda och analysera om Olof PALME varit föremål för kartläggning och övervakning.

Gruppens sammansättning

Bert Melén RPS/Säk
Torbjörn Lundahl RPS/Säk
Peter Waldenström RPS/Säk
Maria Wiman RPS/Säk
Peter Tidqvist RPS/Säk
Lennart Davidsson Rikskriminalen
Bengt Wahlberg Stockholms Polisdistrikt KSN

Redovisningen grundar sig på material som fram till och med 1986-04-13 blivit registrerat av Rikskriminalen respektive Stockholm Polisdistrikt.

De redovisade indikationerna i vissa avsnitt bör ses som ett arbetsmaterial för den fortsatta utredningen.

Gruppens utrednings- och analysresultat överlämnas härmed.

Bert Melén

ULTRA POSSE NEMO OBLIGATUR

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

ex 1 (4) Länspolismästare Holmér
ex 2 (4) Länspolismästare Holmér
ex 3 (4) AC (avd.chef) Hjälmroth
ex 4 (4) Särskild utredningsgrupp

1986-03-11 uppdrogs åt kriminalkommissarie Bert Melén RPS/Säk att organisera en särskild utredningsgrupp med uppdrag att utreda och analysera om Olof PALME varit föremål för kartläggning och övervakning.

Gruppens sammansättning

Bert Melén RPS/Säk
Torbjörn Lundahl RPS/Säk
Peter Waldenström RPS/Säk
Maria Wiman RPS/Säk
Peter Tidqvist RPS/Säk
Lennart Davidsson Rikskriminalen
Bengt Wahlberg Stockholms Polisdistrikt KSN

Redovisningen grundar sig på material som fram till och med 1986-04-13 blivit registrerat av Rikskriminalen respektive Stockholm Polisdistrikt.

De redovisade indikationerna i vissa avsnitt bör ses som ett arbetsmaterial för den fortsatta utredningen.

Gruppens utrednings- och analysresultat överlämnas härmed.

Bert Melén

ULTRA POSSE NEMO OBLIGATUR

RPS/Säk Särskild utredningsgrupp 1986-04-24 sid. 18

serna har det bedömts möjligt för en utomstående att komma in i angränsande fastigheter för att kunna nyttja dessa i observationssyfte.

Denna bedömning sammanfaller också med det faktum att det inte finns några uppgifter som tyder på att ansträngningar i den vägen skulle ha gjorts.


Tiden fram till det att makarna PALME lämnade bostaden på kvällen 1986-02-28

I den följande redovisningen kompletteras hänvisningen i högermarginalen även med tidpunkten för iakttagelsen.

I detta avsnitt redovisas sammanlagt sexton (16) iakttagelser som bedömts utgöra sådana tecken som kan tyda på någon form av övervakning.

Fem av iakttagelserna är gjorda 1986-02-28 .


Z8496 Fredag 1986-01-17 21:00
Den första observationen gjordes fredagen 1986-01-17 21:00 cirka vid PALMEs bostad. Två män stod på Yxsmedsgränd i mynningen mot Västerlånggatan. De kikade runt hörnet mot bostaden som ligger mitt emot grändens mynning cirka 30 meter längre norrut.

Händelsen kan tyckas ointressant mot bakgrund av att Olof PALME två dagar tidigare åkt på ett veckolångt besök till Indien. Värt att notera är dock att observationen är gjord på en veckodag och på en tidpunkt som från övervakningssynpunkt är intressant samt att en liknande observation gjordes vid ett senare tillfälle då Olof PALME var hemma.

Samma uppgiftslämnare observerade samma män en vecka senare vid samma plats.

Z8496 Fredag 1986-01-24 19-21
Fredagen 1986-01-24 , någon gång mellan klockan 19-21 , gjorde uppgiftslämnaren nästa observation av samma män som då uppvisade samma beteende.


Därefter dröjer det fram till cirka tre veckor före mordet innan nästa observation görs. Det är följaktligen någon gång mellan 5/2 -10/2 som iakttagelsen är gjord.


Z8197 5-10 februari 1986 klockan 22-23
Ifrån en lägenhet på Prästgatan 18 B, vilken också har fönster ut mot Västerlånggatan, observerades under en timmas tid en man som befann sig vid Café Gråmunken som är beläget cirka 30 meter norr om PALMES bostad.

Mannen som iakttogs mellan klockan 22-23 försvann från platsen varje gång någon annan person närmade sig för att strax därefter återkomma.

Uppgiftslämnaren är osäker på det exakta datumet men det kan inte uteslutas att observationen är gjord under det veckoslut tidsperioden omfattar.


Z8041 1986-02-17 23:15
På kvällen den 1986-02-17 höll Olof PALME ett anförande inför Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) på Sköldungagatan 2. Han åkte med livvakterna därifrån klockan 22:30 och blev klockan 22:55 avsläppt vid korsningen Storkyrkobrinken och Västerlånggatan.

Klockan 23:15 observerades av en förbipasserande två män som stod på Västerlånggatan strax norr om Storkyrkobrinken.

En av männen stod mitt i gatan med något som uppfattades som en walkie-talkie, den andra mannen stod vid en bredvidliggande port.

Männens närvaro och beteende har inte kunnat förklaras.

Vid ett studium av den utredning som företagits är det inte otänkbart att männen kan ha varit på platsen i syfte att göra inbrott.

Det som talar emot detta är att restaurang Chapeau Claque ligger utmed samma kvarterssträckning vilket innebär ett visst flöde av folk på platsen.

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

RPS/Säk Särskild utredningsgrupp 1986-04-24 sid. 18

serna har det bedömts möjligt för en utomstående att komma in i angränsande fastigheter för att kunna nyttja dessa i observationssyfte.

Denna bedömning sammanfaller också med det faktum att det inte finns några uppgifter som tyder på att ansträngningar i den vägen skulle ha gjorts.


Tiden fram till det att makarna PALME lämnade bostaden på kvällen 1986-02-28

I den följande redovisningen kompletteras hänvisningen i högermarginalen även med tidpunkten för iakttagelsen.

I detta avsnitt redovisas sammanlagt sexton (16) iakttagelser som bedömts utgöra sådana tecken som kan tyda på någon form av övervakning.

Fem av iakttagelserna är gjorda 1986-02-28 .


Z8496 Fredag 1986-01-17 21:00
Den första observationen gjordes fredagen 1986-01-17 21:00 cirka vid PALMEs bostad. Två män stod på Yxsmedsgränd i mynningen mot Västerlånggatan. De kikade runt hörnet mot bostaden som ligger mitt emot grändens mynning cirka 30 meter längre norrut.

Händelsen kan tyckas ointressant mot bakgrund av att Olof PALME två dagar tidigare åkt på ett veckolångt besök till Indien. Värt att notera är dock att observationen är gjord på en veckodag och på en tidpunkt som från övervakningssynpunkt är intressant samt att en liknande observation gjordes vid ett senare tillfälle då Olof PALME var hemma.

Samma uppgiftslämnare observerade samma män en vecka senare vid samma plats.

Z8496 Fredag 1986-01-24 19-21
Fredagen 1986-01-24 , någon gång mellan klockan 19-21 , gjorde uppgiftslämnaren nästa observation av samma män som då uppvisade samma beteende.


Därefter dröjer det fram till cirka tre veckor före mordet innan nästa observation görs. Det är följaktligen någon gång mellan 5/2 -10/2 som iakttagelsen är gjord.


Z8197 5-10 februari 1986 klockan 22-23
Ifrån en lägenhet på Prästgatan 18 B, vilken också har fönster ut mot Västerlånggatan, observerades under en timmas tid en man som befann sig vid Café Gråmunken som är beläget cirka 30 meter norr om PALMES bostad.

Mannen som iakttogs mellan klockan 22-23 försvann från platsen varje gång någon annan person närmade sig för att strax därefter återkomma.

Uppgiftslämnaren är osäker på det exakta datumet men det kan inte uteslutas att observationen är gjord under det veckoslut tidsperioden omfattar.


Z8041 1986-02-17 23:15
På kvällen den 1986-02-17 höll Olof PALME ett anförande inför Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) på Sköldungagatan 2. Han åkte med livvakterna därifrån klockan 22:30 och blev klockan 22:55 avsläppt vid korsningen Storkyrkobrinken och Västerlånggatan.

Klockan 23:15 observerades av en förbipasserande två män som stod på Västerlånggatan strax norr om Storkyrkobrinken.

En av männen stod mitt i gatan med något som uppfattades som en walkie-talkie, den andra mannen stod vid en bredvidliggande port.

Männens närvaro och beteende har inte kunnat förklaras.

Vid ett studium av den utredning som företagits är det inte otänkbart att männen kan ha varit på platsen i syfte att göra inbrott.

Det som talar emot detta är att restaurang Chapeau Claque ligger utmed samma kvarterssträckning vilket innebär ett visst flöde av folk på platsen.

RPS/Säk Särskild utredningsgrupp 1986-04-24 sid. 19

Det är inte uteslutet att förklaringen står att finna i att en övervakning kan ha ägt rum i anslutning till att PALME anlände till bostaden.

Z8625 Tisdag 1986-02-18 16:30-17:30
Den 18 februari gjordes en observation mellan klockan 16:30-17:30 i mynningen av Göran Hälsinges gränd mot Västerlånggatan. Två män stod på platsen som ligger snett emot PALMEs bostad.

Observationen är en enstaka iakttagelse men har bedömts ha ett visst värde då liknande observationer tidigare funnits i området, samt att tidpunkten sammanfaller med den tid som PALME kunde förväntas komma till bostaden.

En viss samstämmighet finns också signalementsmässigt med andra iakttagelser.


Beträffande torsdagen den 1986-02-20 finns två iakttagelser som kan tyda på en kartläggning runt Lisbeth PALME.

Sammanlagt finns det tre sådana antydningar, varav det tredje följer senare i redovisningen.

Iakttagelserna är delvis tvetydiga men har medtagits i bedömningen då de är de enda som riktar sig mot henne.


T143-03 Torsdag 1986-02-20 på dagen

Någon gång mitt på dagen, torsdagen 1986-02-20 , observerades på Lisbeth PALMES arbetsplats i Södra Nämndhuset, i en hiss, två män som uppgiftslämnaren reagerade för på grund av att de gjorde ett obehagligt intryck,

Männen hade befunnit sig i hissen då uppgiftslämnaren tryckte upp hissen till plan sex. Männen hade därefter följt med i hissen till entréplanet där de stigit av.

C143-?? Referens behövs 1986-02 Torsdag 20 eller Fredag 21 på dagen.
Den andra observationen som är gjord samma dag eller eventuellt dagen efter, är inte närmare preciserad i tid.

En arbetskamrat till Lisbeth PALME steg in i hissen på plan ett. I hissen befann sig två män som pratade utländska och som gjorde ett spänt intryck.

En av dem frågade "Var är fem trappor?", vilket är det våningsplan där fru PALME har sin arbetsplats.

En av männen steg av hissen på plan tre och den andre följde med upp till plan fem där han steg av.

Mannen gick sedan längs korridoren och in på en toalett. Mannen försvann sedan med hissen utan att dessförinnan ha redovisat något egentligt ärende till avdelningen.

Om iakttagelserna är händelser i en övervakning av Lisbeth PALME, har övervakarna agerat synnerligen iögonfallande och amatörmässigt.

En viss samstämmighet finns i den första observationen med den man som i utredningsarbetet benämns SKUGGAN.


N3093 Torsdag 1986-02-20 19:30-20:00
På kvällen fredagen den 1986-02-20 återfinns en händelse som direkt knyter an till den i utredningen tidigare anhållne  Viktor  GUNNARSSON.

Mellan klockan 19:30-20 kom en man in på restaurang Kristina på Västerlånggatan 68.

Han presenterade sig för uppgiftslämnaren som "GUNNARSSON från Norsborg" och frågade också under samtalet vad denne tyckte om premiärministern.

Två tysktalande män kom senare fram till "GUNNARSSON" och intrycket var att det inte var någon ny bekantskap. "GUNNARSSON" lämnade sedan restaurangen tillsammans med männen efter några minuter.


M2812 Torsdag 1986-02-27 15:30 cirka gjordes en iakttagelse i anslutning till Rosenbad. Det är den enda observationen som be-

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

RPS/Säk Särskild utredningsgrupp 1986-04-24 sid. 19

Det är inte uteslutet att förklaringen står att finna i att en övervakning kan ha ägt rum i anslutning till att PALME anlände till bostaden.

Z8625 Tisdag 1986-02-18 16:30-17:30
Den 18 februari gjordes en observation mellan klockan 16:30-17:30 i mynningen av Göran Hälsinges gränd mot Västerlånggatan. Två män stod på platsen som ligger snett emot PALMEs bostad.

Observationen är en enstaka iakttagelse men har bedömts ha ett visst värde då liknande observationer tidigare funnits i området, samt att tidpunkten sammanfaller med den tid som PALME kunde förväntas komma till bostaden.

En viss samstämmighet finns också signalementsmässigt med andra iakttagelser.


Beträffande torsdagen den 1986-02-20 finns två iakttagelser som kan tyda på en kartläggning runt Lisbeth PALME.

Sammanlagt finns det tre sådana antydningar, varav det tredje följer senare i redovisningen.

Iakttagelserna är delvis tvetydiga men har medtagits i bedömningen då de är de enda som riktar sig mot henne.


T143-03 Torsdag 1986-02-20 på dagen

Någon gång mitt på dagen, torsdagen 1986-02-20 , observerades på Lisbeth PALMES arbetsplats i Södra Nämndhuset, i en hiss, två män som uppgiftslämnaren reagerade för på grund av att de gjorde ett obehagligt intryck,

Männen hade befunnit sig i hissen då uppgiftslämnaren tryckte upp hissen till plan sex. Männen hade därefter följt med i hissen till entréplanet där de stigit av.

C143-?? Referens behövs 1986-02 Torsdag 20 eller Fredag 21 på dagen.
Den andra observationen som är gjord samma dag eller eventuellt dagen efter, är inte närmare preciserad i tid.

En arbetskamrat till Lisbeth PALME steg in i hissen på plan ett. I hissen befann sig två män som pratade utländska och som gjorde ett spänt intryck.

En av dem frågade "Var är fem trappor?", vilket är det våningsplan där fru PALME har sin arbetsplats.

En av männen steg av hissen på plan tre och den andre följde med upp till plan fem där han steg av.

Mannen gick sedan längs korridoren och in på en toalett. Mannen försvann sedan med hissen utan att dessförinnan ha redovisat något egentligt ärende till avdelningen.

Om iakttagelserna är händelser i en övervakning av Lisbeth PALME, har övervakarna agerat synnerligen iögonfallande och amatörmässigt.

En viss samstämmighet finns i den första observationen med den man som i utredningsarbetet benämns SKUGGAN.


N3093 Torsdag 1986-02-20 19:30-20:00
På kvällen fredagen den 1986-02-20 återfinns en händelse som direkt knyter an till den i utredningen tidigare anhållne  Viktor  GUNNARSSON.

Mellan klockan 19:30-20 kom en man in på restaurang Kristina på Västerlånggatan 68.

Han presenterade sig för uppgiftslämnaren som "GUNNARSSON från Norsborg" och frågade också under samtalet vad denne tyckte om premiärministern.

Två tysktalande män kom senare fram till "GUNNARSSON" och intrycket var att det inte var någon ny bekantskap. "GUNNARSSON" lämnade sedan restaurangen tillsammans med männen efter några minuter.


M2812 Torsdag 1986-02-27 15:30 cirka gjordes en iakttagelse i anslutning till Rosenbad. Det är den enda observationen som be-

M2812 (forts)
dömts kunna utgöra ett led i en övervakning vid Olof PALMES arbetsplatser.

En man stod på Fredsgatans norra sida mitt emot Rosenbadskvarteret och uppfattades ha intresset riktat mot det kvarteret.

Uppgiften är i sig tvetydig men platsen är från observationssynpunkt intressant.

En person som rör sig något utmed gatan kan i den positionen hålla uppsikt dels över eventuella utpasserande på Fredsgatan och dels över utpasserande från Rosenbads huvudentré, samtidigt som det går att undvika att vara i blickfånget för eventuella bevakningsmän vid huvudingången.

Observationen är också intressant då den ligger vid en tidpunkt då Olof PALME kunde förväntas lämna arbetsplatsen.

Värdet av iakttagelsen ökar också i belysningen av andra observationer som är gjorda senare samma dag.


D2775 | Torsdag 1986-02-27 17:00 cirka
Efter arbetsdagens slut, 1986-02-27 , lämnade Olof PALME Rosenbad utan livvakter cirka klockan 16:45 , för att ge sig ut i city och inhandla en kostym.

Cirka klockan 17:00 observerades PALME av en modefotograf på varuhuset PUB.

Olof PALME verkade stressad och rörde sig i ett i förhållande till omgivningen jäktat tempo. I rulltrappan upp till plan två observerades en man som på samma jäktade sätt tog sig upp till samma våningsplan som Olof PALME.

Mannen höll sig på ett avstånd från Olof PALME som möjliggjorde en kontroll av dennes rörelser utan att för den skull själv löpa risk att bli avslöjad inför objektet.


D1336 | Torsdag 1986-02-27 18:00 cirka
Uppgiftslämnare:  Patricio Marquez Araya 
Ytterligare en iakttagelse 1986-02-27 som kan sättas i samband med ovan relaterade händelser gäller en observation som är gjord i Sergelarkaden strax före klockan 18:00.

Uppgiftslämnaren som mötte och passerade Olof PALME på promenad genom Sergelarkaden lade märke till en man som på cirka 25 meters avstånd gick efter Olof PALME.

Mannen gick med bestämda steg och utan att se sig omkring som vanliga flanörer. Folk fanns i området men ingen som på samma planmässiga sätt gick efter Olof PALME.

Samtliga tre redovisade iakttagelser 1986-02-27,  (dagen innan mordet) , uppvisar en samstämmighet i signalementet som gör att man inte kan utesluta att observationerna gäller en och samma person.

Samtidigt som observationerna gjordes under PALMEs promenad i city, gjordes en iakttagelse utanför familjen PALMEs bostad i Gamla Stan.


Z8184 Torsdag 1986-02-27 17:00-17:10
Iakttagelsen gäller en man som 1986-02-27 17:00-17:10 observerades på Västerlånggatan.

Mannen kom sakta gående från Storkyrkobrinken och gick Västerlånggatan söderut. Efter att ha passerat makarna PALMES bostad, Västerlånggatan 31, ställde sig mannen och tittade sig omkring.

Värdet av observationen ligger i att den är gjord vid en tidpunkt då Olof PALME kunde förväntas komma till bostaden.


Z8049 | Fredag 1986-02-28 17-18

Nästa observation infaller fredagen 1986-02-28 17-18 . Uppgiftslämnaren besökte cirka klockan 16:50 butiken Radioshopen, vilken är belägen i samma fastighet som familjen PALMEs bostad.

I butiken kom, strax efter uppgiftslämnaren, en man in och frågade efter en mycket ovanlig grammofonskiva.

Då affären inte saluförde det önskade exemplaret hänvisades mannen till Åhléns skivavdelning, varefter han lämnade butiken. När uppgiftslämnaren lämnade affären cirka klockan 17:50 och fortsatte Västerlånggatan söderut, observerade han

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

M2812 (forts)
dömts kunna utgöra ett led i en övervakning vid Olof PALMES arbetsplatser.

En man stod på Fredsgatans norra sida mitt emot Rosenbadskvarteret och uppfattades ha intresset riktat mot det kvarteret.

Uppgiften är i sig tvetydig men platsen är från observationssynpunkt intressant.

En person som rör sig något utmed gatan kan i den positionen hålla uppsikt dels över eventuella utpasserande på Fredsgatan och dels över utpasserande från Rosenbads huvudentré, samtidigt som det går att undvika att vara i blickfånget för eventuella bevakningsmän vid huvudingången.

Observationen är också intressant då den ligger vid en tidpunkt då Olof PALME kunde förväntas lämna arbetsplatsen.

Värdet av iakttagelsen ökar också i belysningen av andra observationer som är gjorda senare samma dag.


D2775 | Torsdag 1986-02-27 17:00 cirka
Efter arbetsdagens slut, 1986-02-27 , lämnade Olof PALME Rosenbad utan livvakter cirka klockan 16:45 , för att ge sig ut i city och inhandla en kostym.

Cirka klockan 17:00 observerades PALME av en modefotograf på varuhuset PUB.

Olof PALME verkade stressad och rörde sig i ett i förhållande till omgivningen jäktat tempo. I rulltrappan upp till plan två observerades en man som på samma jäktade sätt tog sig upp till samma våningsplan som Olof PALME.

Mannen höll sig på ett avstånd från Olof PALME som möjliggjorde en kontroll av dennes rörelser utan att för den skull själv löpa risk att bli avslöjad inför objektet.


D1336 | Torsdag 1986-02-27 18:00 cirka
Uppgiftslämnare:  Patricio Marquez Araya 
Ytterligare en iakttagelse 1986-02-27 som kan sättas i samband med ovan relaterade händelser gäller en observation som är gjord i Sergelarkaden strax före klockan 18:00.

Uppgiftslämnaren som mötte och passerade Olof PALME på promenad genom Sergelarkaden lade märke till en man som på cirka 25 meters avstånd gick efter Olof PALME.

Mannen gick med bestämda steg och utan att se sig omkring som vanliga flanörer. Folk fanns i området men ingen som på samma planmässiga sätt gick efter Olof PALME.

Samtliga tre redovisade iakttagelser 1986-02-27,  (dagen innan mordet) , uppvisar en samstämmighet i signalementet som gör att man inte kan utesluta att observationerna gäller en och samma person.

Samtidigt som observationerna gjordes under PALMEs promenad i city, gjordes en iakttagelse utanför familjen PALMEs bostad i Gamla Stan.


Z8184 Torsdag 1986-02-27 17:00-17:10
Iakttagelsen gäller en man som 1986-02-27 17:00-17:10 observerades på Västerlånggatan.

Mannen kom sakta gående från Storkyrkobrinken och gick Västerlånggatan söderut. Efter att ha passerat makarna PALMES bostad, Västerlånggatan 31, ställde sig mannen och tittade sig omkring.

Värdet av observationen ligger i att den är gjord vid en tidpunkt då Olof PALME kunde förväntas komma till bostaden.


Z8049 | Fredag 1986-02-28 17-18

Nästa observation infaller fredagen 1986-02-28 17-18 . Uppgiftslämnaren besökte cirka klockan 16:50 butiken Radioshopen, vilken är belägen i samma fastighet som familjen PALMEs bostad.

I butiken kom, strax efter uppgiftslämnaren, en man in och frågade efter en mycket ovanlig grammofonskiva.

Då affären inte saluförde det önskade exemplaret hänvisades mannen till Åhléns skivavdelning, varefter han lämnade butiken. När uppgiftslämnaren lämnade affären cirka klockan 17:50 och fortsatte Västerlånggatan söderut, observerade han

Z8049-00 (forts)
I en korsning cirka 30 meter längre söderut (troligen vid Kåkbrinken), samma man som tidigare varit inne i affären. Mannen hade då stått på Västerlånggatan och givit intryck av att vara sysselsatt med något.

Under cirka en timmes tid hade mannen således bara förflyttat sig till den södra delen av samma kvarter. Det kan inte uteslutas att mannen varit längre bort och av en slump anträffats på i stort sett samma ställe.

Om det däremot skulle ha varit ett led i en övervakning passar mannens närvaro in i såväl tid som beteende.


En annan iakttagelse som är gjord ungefär samma tid vid bostaden är mer tvetydig, men har vägts in i bilden mot bakgrund av att observationen är gjord samma kväll som PALME mördades.

Z8136-00 Fredag 1986-02-28 17:30-19:00
En man iakttogs inne på Café Gråmunken under tiden 17:30-19:00 cirka. Han satt hela tiden och tittade ut mot Västerlånggatan.

Förväntade sig en övervakare att makarna PALME skulle promenera norrut in mot city, kan man inte bortse från att Café Gråmunken stundtals kunnat nyttjas i observationssyfte.


Z8045-00 Fredag 1986-02-28 18:55-19:05
Mellan klockan 18:55-19:05 samma dag gjordes den tredje iakttagelsen som kan sammankopplas med ett intresse för Lisbeth PALME.

En kvinna blev under 10 minuter förföljd av en man på Västerlånggatan. När kvinnan stannade, stannade också mannen. När kvinnan gick in i en fruktaffär följde mannen efter in. Därefter upphörde förföljandet.

Kvinnan har genom passfoto, kunnat konstateras uppbära vissa likheter med fru PALME.

Oaktat att själva beteendet framstår som amatörmässigt eller i sin helhet kan vara en ren slump, kan det inte uteslutas att det kan ha varit ett led i en övervakning där man tagit fel på person, vilket man blivit varse efter att i fruktaffären fått tillfälle att närmare konfrontera sig med objektet.


Z8028-00 Fredag 1986-02-28 19:50-20:10
Den sista observationen i detta avsnitt innan makarna PALME lämnade bostaden är gjord mellan klockan 19:50-20:10 .

Från en lägenhet på Sven Vintappares Gränd 2 iakttogs under 20 minuter en man som gick fram och tillbaka i gränden i närheten av grändens mynning mot Västerlånggatan.

Gränden ligger mitt emot och något söder om PALMEs bostad. Observationen är intressant då den ligger i nära anslutning till det att makarna lämnade bostaden.


Promenaden till Gamla Stans T-banestation, tunnelbanefärden samt promenaden till biografen GRAND på Sveavägen

Det finns inga tecken som tyder på en övervakning från det att makarna PALME lämnade bostaden på kvällen den 1986-02-28 fram till det att de kom till Gamla Stans T-banestation.

Det är först när makarna gått nedför trappan mot biljetthallen som en observation gjorts som kan tyda på en övervakning.


Z8124-00 Fredag 1986-02-28 20:40 cirka
Uppgiftslämnare:  Per Mellberg 
Uppgiftslämnaren gick cirka klockan 20:40 i tunneln under Munkbroleden, mötte makarna PALME och fortsatte mot trappan upp mot Lilla Nygatan. Han observerade då en man som gav intryck av att ha stått still i trappan och plötsligt börjat att gå.


Z8386-00 Fredag 1986-02-28 20:40
Uppgiftslämnare:  Hans Embrink 
En annan observation är gjord strax efter i trappan mellan biljetthallen och perrongen. På en trappavsats i mitten av trappan, innan-

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Z8049-00 (forts)
I en korsning cirka 30 meter längre söderut (troligen vid Kåkbrinken), samma man som tidigare varit inne i affären. Mannen hade då stått på Västerlånggatan och givit intryck av att vara sysselsatt med något.

Under cirka en timmes tid hade mannen således bara förflyttat sig till den södra delen av samma kvarter. Det kan inte uteslutas att mannen varit längre bort och av en slump anträffats på i stort sett samma ställe.

Om det däremot skulle ha varit ett led i en övervakning passar mannens närvaro in i såväl tid som beteende.


En annan iakttagelse som är gjord ungefär samma tid vid bostaden är mer tvetydig, men har vägts in i bilden mot bakgrund av att observationen är gjord samma kväll som PALME mördades.

Z8136-00 Fredag 1986-02-28 17:30-19:00
En man iakttogs inne på Café Gråmunken under tiden 17:30-19:00 cirka. Han satt hela tiden och tittade ut mot Västerlånggatan.

Förväntade sig en övervakare att makarna PALME skulle promenera norrut in mot city, kan man inte bortse från att Café Gråmunken stundtals kunnat nyttjas i observationssyfte.


Z8045-00 Fredag 1986-02-28 18:55-19:05
Mellan klockan 18:55-19:05 samma dag gjordes den tredje iakttagelsen som kan sammankopplas med ett intresse för Lisbeth PALME.

En kvinna blev under 10 minuter förföljd av en man på Västerlånggatan. När kvinnan stannade, stannade också mannen. När kvinnan gick in i en fruktaffär följde mannen efter in. Därefter upphörde förföljandet.

Kvinnan har genom passfoto, kunnat konstateras uppbära vissa likheter med fru PALME.

Oaktat att själva beteendet framstår som amatörmässigt eller i sin helhet kan vara en ren slump, kan det inte uteslutas att det kan ha varit ett led i en övervakning där man tagit fel på person, vilket man blivit varse efter att i fruktaffären fått tillfälle att närmare konfrontera sig med objektet.


Z8028-00 Fredag 1986-02-28 19:50-20:10
Den sista observationen i detta avsnitt innan makarna PALME lämnade bostaden är gjord mellan klockan 19:50-20:10 .

Från en lägenhet på Sven Vintappares Gränd 2 iakttogs under 20 minuter en man som gick fram och tillbaka i gränden i närheten av grändens mynning mot Västerlånggatan.

Gränden ligger mitt emot och något söder om PALMEs bostad. Observationen är intressant då den ligger i nära anslutning till det att makarna lämnade bostaden.


Promenaden till Gamla Stans T-banestation, tunnelbanefärden samt promenaden till biografen GRAND på Sveavägen

Det finns inga tecken som tyder på en övervakning från det att makarna PALME lämnade bostaden på kvällen den 1986-02-28 fram till det att de kom till Gamla Stans T-banestation.

Det är först när makarna gått nedför trappan mot biljetthallen som en observation gjorts som kan tyda på en övervakning.


Z8124-00 Fredag 1986-02-28 20:40 cirka
Uppgiftslämnare:  Per Mellberg 
Uppgiftslämnaren gick cirka klockan 20:40 i tunneln under Munkbroleden, mötte makarna PALME och fortsatte mot trappan upp mot Lilla Nygatan. Han observerade då en man som gav intryck av att ha stått still i trappan och plötsligt börjat att gå.


Z8386-00 Fredag 1986-02-28 20:40
Uppgiftslämnare:  Hans Embrink 
En annan observation är gjord strax efter i trappan mellan biljetthallen och perrongen. På en trappavsats i mitten av trappan, innan-

Z8386-00 (forts)

för de glasade svängdörrarna, stod en man som signalementsmässigt stämmer in på andra bitar i redovisningen. Det är osäkert om mannen följde med det tåg som makarna PALME senare färdades i. Från den position mannen befann sig i, går det att ha full kontroll över inkommande tåg.


Vad avser tunnelbanefärden från Gamla Stan till Rådmansgatan har i den genomgångna tipsmassan, utöver de ovan redovisade, inkommit uppgifter från 17 olika personer eller sällskap som observerat makarna PALME under vistelsen i tunnelbanan. De personer som hört av sig till polisen har antingen stått på samma perrong eller rest i samma tunnelbanevagn som makarna PALME.

Makarna PALME reste med ett tåg som avgick från Gamla Stan klockan 20:47 .Detta är vid en tidpunkt då antalet passagerare är som störst. Det finns uppgifter som tyder på att ett 20-tal personer fanns på perrongen samtidigt med makarna PALME.

Inne i vagnarna fanns det så mycket resenärer att ett stort antal inte fick sittplatser. Det finns i tipsmassan inte någon uppgift om att någon stiger på tåget i Gamla stan och sedan stiger av vid Rådmansgatan tillsammans med makarna PALME. Några uppgifter från passagerare i andra vagnar i tåget föreligger inte.


Z8332-00 1986-02-28 20:47

Uppslagslämnare:  Leila Kangasviri 
I tipsmassan finns det endast en observation som med tveksamhet skulle kunna tyda på att en övervakning ägt rum under färden. En man rusade in i samma vagn som makarna PALME och genom samma dörr precis innan tåget skulle avgå. När uppgiftslämnaren steg av tåget vid Hötorget var mannen fortfarande kvar på tåget. Händelsen framstår som alltför iögonfallande och amatörmässig för att kunna utgöra ett prov på någon större planläggning bakom en eventuell övervakning.


Det är inte direkt förvånande att observationer som kan tyda på en övervakning under färden saknas, även om en sådan skulle ha ägt rum. Det är naturligt att den på en sådan plats och under sådana omständigheter inte skulle kunna noteras. Det är korta avstånd mellan stationerna och de tillhör de mer belastade en fredagskväll. En övervakning kan dessutom ha skett genom att medfölja i en annan vagn än den makarna PALME färdades i.

Från det att makarna PALME steg av tåget vid Rådmansgatan och fram till biografen GRAND finns inga iakttagelser som kan ge stöd för att en övervakning skulle ha ägt rum. Det är samtidigt värt att notera att det inte heller finns några uppgifter som utesluter den möjligheten.

Observationer inne i och utanför biografen till filmens slut
De händelser och iakttagelser som finns noterade från biografen Grand delas upp i tre avsnitt bestående av händelser inne i biografsalongen, ute i foajén samt på Sveavägen utanför biografen.

Från biografsalongen respektive foajén redovisas här inga iaktta-

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Z8386-00 (forts)

för de glasade svängdörrarna, stod en man som signalementsmässigt stämmer in på andra bitar i redovisningen. Det är osäkert om mannen följde med det tåg som makarna PALME senare färdades i. Från den position mannen befann sig i, går det att ha full kontroll över inkommande tåg.


Vad avser tunnelbanefärden från Gamla Stan till Rådmansgatan har i den genomgångna tipsmassan, utöver de ovan redovisade, inkommit uppgifter från 17 olika personer eller sällskap som observerat makarna PALME under vistelsen i tunnelbanan. De personer som hört av sig till polisen har antingen stått på samma perrong eller rest i samma tunnelbanevagn som makarna PALME.

Makarna PALME reste med ett tåg som avgick från Gamla Stan klockan 20:47 .Detta är vid en tidpunkt då antalet passagerare är som störst. Det finns uppgifter som tyder på att ett 20-tal personer fanns på perrongen samtidigt med makarna PALME.

Inne i vagnarna fanns det så mycket resenärer att ett stort antal inte fick sittplatser. Det finns i tipsmassan inte någon uppgift om att någon stiger på tåget i Gamla stan och sedan stiger av vid Rådmansgatan tillsammans med makarna PALME. Några uppgifter från passagerare i andra vagnar i tåget föreligger inte.


Z8332-00 1986-02-28 20:47

Uppslagslämnare:  Leila Kangasviri 
I tipsmassan finns det endast en observation som med tveksamhet skulle kunna tyda på att en övervakning ägt rum under färden. En man rusade in i samma vagn som makarna PALME och genom samma dörr precis innan tåget skulle avgå. När uppgiftslämnaren steg av tåget vid Hötorget var mannen fortfarande kvar på tåget. Händelsen framstår som alltför iögonfallande och amatörmässig för att kunna utgöra ett prov på någon större planläggning bakom en eventuell övervakning.


Det är inte direkt förvånande att observationer som kan tyda på en övervakning under färden saknas, även om en sådan skulle ha ägt rum. Det är naturligt att den på en sådan plats och under sådana omständigheter inte skulle kunna noteras. Det är korta avstånd mellan stationerna och de tillhör de mer belastade en fredagskväll. En övervakning kan dessutom ha skett genom att medfölja i en annan vagn än den makarna PALME färdades i.

Från det att makarna PALME steg av tåget vid Rådmansgatan och fram till biografen GRAND finns inga iakttagelser som kan ge stöd för att en övervakning skulle ha ägt rum. Det är samtidigt värt att notera att det inte heller finns några uppgifter som utesluter den möjligheten.

Observationer inne i och utanför biografen till filmens slut
De händelser och iakttagelser som finns noterade från biografen Grand delas upp i tre avsnitt bestående av händelser inne i biografsalongen, ute i foajén samt på Sveavägen utanför biografen.

Från biografsalongen respektive foajén redovisas här inga iaktta-

gelser då uppgifterna är svåra att härleda till någon gärningsman eller någon form av övervakning av Olof PALME.

Det kan i sammanhanget inte uteslutas att någon har varit med inne i foajén för att konstatera i vilken salong makarna PALME gick in.

Totalt var antalet biobesökare på föreställningen som sågs av makarna PALME 206 stycken.

Förhör har hållits med 150 av dessa. I förhören har inget framkommit som är anmärkningsvärt och inte kan ges en naturlig förklaring.

Förutom Mårten PALME har ingen av de hörda gjort iakttagelser där någon följer efter makarna PALME efter föreställningens slut.


Av de iakttagelser som kan ha karaktär av övervakning alternativt gärningsman redovisas här ett antal observationer.

Mellan klockan 20:55-23:15 har olika uppgiftslämnare noterat en man som varit synlig utanför biografen. Mannens beteende gör att man inte kan utesluta att han hållit biografen under övervakning. Det kan röra sig om samma man som varit synlig mellan nämnda klockslag.

En rekonstruktion med vittnena har påbörjats av gruppen i samverkan med Rikskriminalen.


L842-00 => L844-00 Fredag 1986-02-28 20:55
Uppgiftslämnare: Fru Stark 
Händelse: En uppgiftslämnare som varit på föreställningen som slutade klockan 20:55 och som därefter gick till damrummet inne i foajén, har iakttagit klockan 20:55 en man utanför biografen. Mannen stod lutad mot glaset till höger utanför huvudentrén. Uppgiftslämnaren har beskrivit att mannen har gjort ett konstigt intryck varför hon reagerat för honom.


L860-00 Fredag 1986-02-28 21:00 cirka
Uppgiftslämnare:  Birgitta Wennerling 
Händelse: Uppgiftslämnaren har tillsammans med sin man och en väninna varit och sett 19-föreställningen på Grand. Då de kom ut på trottoaren klockan 21:00 cirka utanför biografen såg uppgiftslämnaren en man hon reagerade för då han sträckte sig på tå för att se in i foajén. Enligt uppgiftslämnaren var makarna PALME vid tillfället i foajén.


L859-00 Fredag 1986-02-28 21-21:15
Uppgiftslämnare:  Hubert Falk 
Händelse: En uppgiftslämnare som har sin arbetsplats i närheten stod och väntade på buss 52 vid hållplatsen utanför Grand.

Uppgiftslämnaren kom först till hållplatsen och efter ett tag anslöt en man intill som tittade bort mot biografen. Mannen betedde sig oroligt och nervöst och gick runt på platsen utmed husväggen.

Uppgiftslämnaren observerade mannen under cirka 15 minuter och när bussen kom steg mannen ej på.


L1061-00 Fredag 1986-02-28 22:50
Uppgiftslämnare:  Max Dager 
Händelse: En uppgiftslämnare som promenerade Sveavägen söderut iakttog en man som vid busshållplatsen utanför Grand passerade framför honom. Mannen gick fram och ställde sig och tittade in i skyltfönstret till bokhandeln vid Grand. Uppgiftslämnaren hade för avsikt att själv titta i skyltfönstret men avstod på grund av just denna man. Uppgiftslämnaren är hörd på platsen och gav tveksamma signalementsuppgifter.


L1572-00 Fredag 1986-02-28 22:50-22:55
Uppgiftslämnare:  Mikael Åström 
Händelse: En uppgiftslämnare observerade en man som stod utanför telefonkiosken på Sveavägens östra sida snett emot biografen Grand. Uppgiftslämnaren som behövde en telefonkatalog för en adresskontroll såg då han

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

gelser då uppgifterna är svåra att härleda till någon gärningsman eller någon form av övervakning av Olof PALME.

Det kan i sammanhanget inte uteslutas att någon har varit med inne i foajén för att konstatera i vilken salong makarna PALME gick in.

Totalt var antalet biobesökare på föreställningen som sågs av makarna PALME 206 stycken.

Förhör har hållits med 150 av dessa. I förhören har inget framkommit som är anmärkningsvärt och inte kan ges en naturlig förklaring.

Förutom Mårten PALME har ingen av de hörda gjort iakttagelser där någon följer efter makarna PALME efter föreställningens slut.


Av de iakttagelser som kan ha karaktär av övervakning alternativt gärningsman redovisas här ett antal observationer.

Mellan klockan 20:55-23:15 har olika uppgiftslämnare noterat en man som varit synlig utanför biografen. Mannens beteende gör att man inte kan utesluta att han hållit biografen under övervakning. Det kan röra sig om samma man som varit synlig mellan nämnda klockslag.

En rekonstruktion med vittnena har påbörjats av gruppen i samverkan med Rikskriminalen.


L842-00 => L844-00 Fredag 1986-02-28 20:55
Uppgiftslämnare: Fru Stark 
Händelse: En uppgiftslämnare som varit på föreställningen som slutade klockan 20:55 och som därefter gick till damrummet inne i foajén, har iakttagit klockan 20:55 en man utanför biografen. Mannen stod lutad mot glaset till höger utanför huvudentrén. Uppgiftslämnaren har beskrivit att mannen har gjort ett konstigt intryck varför hon reagerat för honom.


L860-00 Fredag 1986-02-28 21:00 cirka
Uppgiftslämnare:  Birgitta Wennerling 
Händelse: Uppgiftslämnaren har tillsammans med sin man och en väninna varit och sett 19-föreställningen på Grand. Då de kom ut på trottoaren klockan 21:00 cirka utanför biografen såg uppgiftslämnaren en man hon reagerade för då han sträckte sig på tå för att se in i foajén. Enligt uppgiftslämnaren var makarna PALME vid tillfället i foajén.


L859-00 Fredag 1986-02-28 21-21:15
Uppgiftslämnare:  Hubert Falk 
Händelse: En uppgiftslämnare som har sin arbetsplats i närheten stod och väntade på buss 52 vid hållplatsen utanför Grand.

Uppgiftslämnaren kom först till hållplatsen och efter ett tag anslöt en man intill som tittade bort mot biografen. Mannen betedde sig oroligt och nervöst och gick runt på platsen utmed husväggen.

Uppgiftslämnaren observerade mannen under cirka 15 minuter och när bussen kom steg mannen ej på.


L1061-00 Fredag 1986-02-28 22:50
Uppgiftslämnare:  Max Dager 
Händelse: En uppgiftslämnare som promenerade Sveavägen söderut iakttog en man som vid busshållplatsen utanför Grand passerade framför honom. Mannen gick fram och ställde sig och tittade in i skyltfönstret till bokhandeln vid Grand. Uppgiftslämnaren hade för avsikt att själv titta i skyltfönstret men avstod på grund av just denna man. Uppgiftslämnaren är hörd på platsen och gav tveksamma signalementsuppgifter.


L1572-00 Fredag 1986-02-28 22:50-22:55
Uppgiftslämnare:  Mikael Åström 
Händelse: En uppgiftslämnare observerade en man som stod utanför telefonkiosken på Sveavägens östra sida snett emot biografen Grand. Uppgiftslämnaren som behövde en telefonkatalog för en adresskontroll såg då han

(L1572-00 forts)
kom fram till telefonkiosken att mannen stod vänd mot biografen Grand. Uppgiftslämnaren beskriver intrycket av mannen som om att det verkade som denne hade tråkigt och väntade på någon.


L14-00 Fredag 1986-02-28 22:50-23:15
Uppgiftslämnare:  Lars Eric Eriksson 
Händelse: Från en bil parkerad utanför biografen Grand observerade en uppgiftslämnare hur en man gick fram och tillbaka utanför. Mannen var kvar trots att en annan föreställning slutat.

Uppgiftslämnaren satt i bilen och väntade på sina föräldrar som såg den senare föreställningen.

Då föreställningen som makarna PALME såg, slutade såg uppgiftslämnaren ej mannen mer. Han säger att 23:15 var tiden då mannen var borta från platsen.

Uppgiftslämnaren befann sig på platsen mellan klockan 22:50-23:35 .

L866 Fredag 1986-02-28 23:05
Uppgiftslämnare:
L866-00  Anneli Korhonen 
L866-01  Margareta Storhök 
Händelse: Två uppgiftslämnare som besökt biografen Grand och den föreställning som slutade klockan 23:05 har berättat om en man som stått utanför biografen och stirrat in i biofoajén som vid tillfället var tom.

Uppgiftlämnaren dröjde sig kvar då hon besökte damrummet. Efter besöket i damrummet stod mannen kvar och stirrade in i foajén. Bägge uppgiftslämnarna passerade mannen vid entrén.


C2 => T2-00 Fredag 1986-02-28 23:15
Uppgiftslämnare  Mårten Palme 
Händelse: Uppgiftslämnaren Mårten PALME beskriver en man som stod vid väggen intill den möbelaffär som ligger intill biografen. Mårten PALME lade märke till mannen då han tillsammans med föräldrarna passerade honom för att ställa sig i höjd med bokhandeln.

Då Mårten PALME skiljdes från föräldrarna och gick tillbaka på Sveavägen norrut stod mannen kvar men började att gå efter makarna PALME i samma veva som han passerades av Mårten PALME.


Observationer på Sveavägen och angränsande gator

I tipsmassan finns en stor mängd observationer gjorda just på Sveavägen samt närliggande gator. Med hänsyn till nöjesutbudet, brottsligheten samt den aktivitet som i övrigt finns i området gör att de observationer som gjorts är mer svårbedömda och kan ges en naturlig förklaring.

De observationer som gjorts av människor där uppgiftslämnaren reagerat för beteende eller platsen personer/personerna befunnit sig på, redovisas därför.

Beträffande de anonyma som berättat om sina iakttagelser måste trovärdigheten av dessa observationer bedömas som mer tveksam.

Observationer som gjorts där två män beskrivs redovisas då de i tipsmassan förekommer inte bara den 1986-02-28 utan även tidigare.


E1884-00 => EAA1884-00 Fredag 1986-02-28 20-21
Uppgiftslämnare:Referens behövs
Händelse: En uppgiftslämnare beskrev att hon från sin bostad på Tunnelgatan i närheten av Sveavägen såg en man på andra sidan gatan som talade i en walkie-talkie.

Uppgiftslämnarens son gjorde samma iakttagelse. Uppföljning av observationen har inte gjort att händelsen kunnat ges en naturlig förklaring som polis/väktare eller brandman.

De bägge uppgiftslämnarna har lämnat olika tidsuppgifter för observationen nämligen 20-21 respektive 20-20:30 .


L830-00 Fredag 1986-02-28 21:00-21:15
Uppgiftslämnare Referens behövs
Händelse: På restaurang Vera som ligger snett emot biografen Grand och på Sveavägens östra sida har en uppgiftslämnare lagt märke till en man som kommit in. Mannen verkade nervös och gjorde enbart en beställning av pommes frites varefter han gick därifrån efter 15 minuter.

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

(L1572-00 forts)
kom fram till telefonkiosken att mannen stod vänd mot biografen Grand. Uppgiftslämnaren beskriver intrycket av mannen som om att det verkade som denne hade tråkigt och väntade på någon.


L14-00 Fredag 1986-02-28 22:50-23:15
Uppgiftslämnare:  Lars Eric Eriksson 
Händelse: Från en bil parkerad utanför biografen Grand observerade en uppgiftslämnare hur en man gick fram och tillbaka utanför. Mannen var kvar trots att en annan föreställning slutat.

Uppgiftslämnaren satt i bilen och väntade på sina föräldrar som såg den senare föreställningen.

Då föreställningen som makarna PALME såg, slutade såg uppgiftslämnaren ej mannen mer. Han säger att 23:15 var tiden då mannen var borta från platsen.

Uppgiftslämnaren befann sig på platsen mellan klockan 22:50-23:35 .

L866 Fredag 1986-02-28 23:05
Uppgiftslämnare:
L866-00  Anneli Korhonen 
L866-01  Margareta Storhök 
Händelse: Två uppgiftslämnare som besökt biografen Grand och den föreställning som slutade klockan 23:05 har berättat om en man som stått utanför biografen och stirrat in i biofoajén som vid tillfället var tom.

Uppgiftlämnaren dröjde sig kvar då hon besökte damrummet. Efter besöket i damrummet stod mannen kvar och stirrade in i foajén. Bägge uppgiftslämnarna passerade mannen vid entrén.


C2 => T2-00 Fredag 1986-02-28 23:15
Uppgiftslämnare  Mårten Palme 
Händelse: Uppgiftslämnaren Mårten PALME beskriver en man som stod vid väggen intill den möbelaffär som ligger intill biografen. Mårten PALME lade märke till mannen då han tillsammans med föräldrarna passerade honom för att ställa sig i höjd med bokhandeln.

Då Mårten PALME skiljdes från föräldrarna och gick tillbaka på Sveavägen norrut stod mannen kvar men började att gå efter makarna PALME i samma veva som han passerades av Mårten PALME.


Observationer på Sveavägen och angränsande gator

I tipsmassan finns en stor mängd observationer gjorda just på Sveavägen samt närliggande gator. Med hänsyn till nöjesutbudet, brottsligheten samt den aktivitet som i övrigt finns i området gör att de observationer som gjorts är mer svårbedömda och kan ges en naturlig förklaring.

De observationer som gjorts av människor där uppgiftslämnaren reagerat för beteende eller platsen personer/personerna befunnit sig på, redovisas därför.

Beträffande de anonyma som berättat om sina iakttagelser måste trovärdigheten av dessa observationer bedömas som mer tveksam.

Observationer som gjorts där två män beskrivs redovisas då de i tipsmassan förekommer inte bara den 1986-02-28 utan även tidigare.


E1884-00 => EAA1884-00 Fredag 1986-02-28 20-21
Uppgiftslämnare:Referens behövs
Händelse: En uppgiftslämnare beskrev att hon från sin bostad på Tunnelgatan i närheten av Sveavägen såg en man på andra sidan gatan som talade i en walkie-talkie.

Uppgiftslämnarens son gjorde samma iakttagelse. Uppföljning av observationen har inte gjort att händelsen kunnat ges en naturlig förklaring som polis/väktare eller brandman.

De bägge uppgiftslämnarna har lämnat olika tidsuppgifter för observationen nämligen 20-21 respektive 20-20:30 .


L830-00 Fredag 1986-02-28 21:00-21:15
Uppgiftslämnare Referens behövs
Händelse: På restaurang Vera som ligger snett emot biografen Grand och på Sveavägens östra sida har en uppgiftslämnare lagt märke till en man som kommit in. Mannen verkade nervös och gjorde enbart en beställning av pommes frites varefter han gick därifrån efter 15 minuter.

E1701-00 => EBB1701-00 Fredag 1986-04-28 21:00 cirka
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Händelse: Anonym uppgiftslämnare har i brev beskrivit hur han under sin promenad passerade fyra män på Holländargatan.

Vid tillfället då han passerade männen hörde han en radioröst varefter en av männen svarade på ett språk som uppgiftslämnaren inte kan ange.

Något senare observerade uppgiftslämnaren två av de män han mött tidigare. Han såg dem vid korsningen Tegnergatan & Luntmakargatan.


E487-00 => EA487-00 Fredag 1986-02-28 21:50
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Händelse: Vid butiken Dekorima på Sveavägen har en uppgiftslämnare observerat två män som stod lutade mot fastigheten. Händelsen redovisas då den kan ha samband med andra observationer från området där signalement kan jämföras.


E86-00 => EA86-00 Fredag 196-02-28 22:10
Uppgiftslämnare:Referens behövs
Händelse: En uppgiftslämnare som befann sig på en buss som åkte Sveavägen mot centrum. Då han satt på höger sida i bussen såg han mellan Tegnérgatan och Adolf Fredriks kyrkogata två män som gick undan mot en port med järngrind.

Han noterade att en av dem småsprang mot porten och han uppger att han tyckte att männen verkade mystiska.


E494-00 => EA494-00 Fredag 1986-02-28 22:10
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Händelse: På Kammakargatan observerade en uppgiftslämnare två män som stod och samtalade med varandra och de verkade störda av hennes närvaro då hon passerade dem.


E639-00 => EBC639-00 Fredag 1986-02-28 22:05-22:2?
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Händelse: Under promenad på Kammakargatan vid Saltmätargatan hörde en uppgiftslämnare en hög vissling varefter han vände sig om och fick se man som gick bakom honom. Mitt emot på andra sidan gatan gick en annan man.

Uppgiftslämnaren är säker på att det inte var någon av männen som visslade. Då uppgiftslämnaren kommit något längre bort vände han sig om och fann att bägge männen var borta.


E1169-00 =>EB1169-00 Fredag 1986-02-28 22:40
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Händelse: Enligt anonym brevskrivare berättar om att han sett en man "trycka" i ett hörn vid Adolf Fredriks kyrka. Mannen verkade otålig och gick sedan mot Tegnérgatan.


L832-00 => L901-00 Fredag 1986-02-28 23:10
Uppgiftslämnare:Referens behövs
Händelse: En uppgiftslämnare lämnade biografen Grand klockan 23:10 och då han gick upp på Tegnergatan observerade han en man som stod i korsningen vid Saltmätargatan. Mannen verkade att vänta på någon och föreföll att ha området under uppsikt. Mannen gav ett "främlingsuttryck" och verkade besvärad över att bli iakttagen av uppgiftslämnaren.

I sammanhanget kan noteras att biografen Grand har sin reservutgång strax nedanför Saltmätargatan. Reservutgången som utgör nödutgång är inte den naturliga vägen att gå ut från biografen. Utgången är inte låst varför indikering av en lampa i biljettkassan syns då någon öppnar dörren.


E622-00 => EAD622-00 Fredag 1986-02-28 23:17
Uppgiftslämnare:  Jonny Wiklund 
Händelse: En uppgiftslämnare som från Sveavägen körde in på Tunnelgatan har klockan 23:10 observerat hur en man steg ur en grön bil. Uppgiftslämnaren som åkte in på Målargatan där han hämtade sin fru och dotter observerade senare samma man då denne stod i korsningen Sveavägen & Tunnelgatan.

Uppgiftslämnaren säger att mannen hade sin uppmärksamhet riktad neröver Sveavägen eller ut mot Sveavägen.


E23-00 Fredag 1986-02-28 23:17
Uppgiftslämnare:  Ljubisa Najic 
Händelse: Från ett gatukök såg en uppgiftslämnare hur en man gick ca 5 - 10 meter efter makarna PALME. Han har också noterat två män som gick cirka 10 meter före.

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

E1701-00 => EBB1701-00 Fredag 1986-04-28 21:00 cirka
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Händelse: Anonym uppgiftslämnare har i brev beskrivit hur han under sin promenad passerade fyra män på Holländargatan.

Vid tillfället då han passerade männen hörde han en radioröst varefter en av männen svarade på ett språk som uppgiftslämnaren inte kan ange.

Något senare observerade uppgiftslämnaren två av de män han mött tidigare. Han såg dem vid korsningen Tegnergatan & Luntmakargatan.


E487-00 => EA487-00 Fredag 1986-02-28 21:50
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Händelse: Vid butiken Dekorima på Sveavägen har en uppgiftslämnare observerat två män som stod lutade mot fastigheten. Händelsen redovisas då den kan ha samband med andra observationer från området där signalement kan jämföras.


E86-00 => EA86-00 Fredag 196-02-28 22:10
Uppgiftslämnare:Referens behövs
Händelse: En uppgiftslämnare som befann sig på en buss som åkte Sveavägen mot centrum. Då han satt på höger sida i bussen såg han mellan Tegnérgatan och Adolf Fredriks kyrkogata två män som gick undan mot en port med järngrind.

Han noterade att en av dem småsprang mot porten och han uppger att han tyckte att männen verkade mystiska.


E494-00 => EA494-00 Fredag 1986-02-28 22:10
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Händelse: På Kammakargatan observerade en uppgiftslämnare två män som stod och samtalade med varandra och de verkade störda av hennes närvaro då hon passerade dem.


E639-00 => EBC639-00 Fredag 1986-02-28 22:05-22:2?
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Händelse: Under promenad på Kammakargatan vid Saltmätargatan hörde en uppgiftslämnare en hög vissling varefter han vände sig om och fick se man som gick bakom honom. Mitt emot på andra sidan gatan gick en annan man.

Uppgiftslämnaren är säker på att det inte var någon av männen som visslade. Då uppgiftslämnaren kommit något längre bort vände han sig om och fann att bägge männen var borta.


E1169-00 =>EB1169-00 Fredag 1986-02-28 22:40
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Händelse: Enligt anonym brevskrivare berättar om att han sett en man "trycka" i ett hörn vid Adolf Fredriks kyrka. Mannen verkade otålig och gick sedan mot Tegnérgatan.


L832-00 => L901-00 Fredag 1986-02-28 23:10
Uppgiftslämnare:Referens behövs
Händelse: En uppgiftslämnare lämnade biografen Grand klockan 23:10 och då han gick upp på Tegnergatan observerade han en man som stod i korsningen vid Saltmätargatan. Mannen verkade att vänta på någon och föreföll att ha området under uppsikt. Mannen gav ett "främlingsuttryck" och verkade besvärad över att bli iakttagen av uppgiftslämnaren.

I sammanhanget kan noteras att biografen Grand har sin reservutgång strax nedanför Saltmätargatan. Reservutgången som utgör nödutgång är inte den naturliga vägen att gå ut från biografen. Utgången är inte låst varför indikering av en lampa i biljettkassan syns då någon öppnar dörren.


E622-00 => EAD622-00 Fredag 1986-02-28 23:17
Uppgiftslämnare:  Jonny Wiklund 
Händelse: En uppgiftslämnare som från Sveavägen körde in på Tunnelgatan har klockan 23:10 observerat hur en man steg ur en grön bil. Uppgiftslämnaren som åkte in på Målargatan där han hämtade sin fru och dotter observerade senare samma man då denne stod i korsningen Sveavägen & Tunnelgatan.

Uppgiftslämnaren säger att mannen hade sin uppmärksamhet riktad neröver Sveavägen eller ut mot Sveavägen.


E23-00 Fredag 1986-02-28 23:17
Uppgiftslämnare:  Ljubisa Najic 
Händelse: Från ett gatukök såg en uppgiftslämnare hur en man gick ca 5 - 10 meter efter makarna PALME. Han har också noterat två män som gick cirka 10 meter före.

E898 =>EBE898-00 Fredag 1986-02-28 23:23
Uppgiftslämnare:  Skelleftehamnsmannen 
Händelse:
En anonym uppgiftslämnare har i brev beskrivit en man som stod i korsningen Tunnelgatan & Olofsgatan och talade i en walkie-talkie. Mot bakgrund av att det finns uppgiftslämnare som icke är anonyma och som har gjort observationer av walkietalkie, redovisas även denna händelse.


E1089 => EAE1089-00 Fredag 1986-02-28 23:25
Uppgiftslämnare: Kvinna Referens behövs
Händelse:
En uppgiftslämnare som stod och väntade på sin beställning från gatuköket på Sveavägen såg en man som kom och sprang från Tunnelgatan på Sveavägen norrut och mot henne.

Strax innan Adolf Fredriks Kyrkogata sprang han nästan på två personer. Mannen sprang över Adolf Fredriks Kyrkogata och då han närmade sig gatuköket vände han och sprang tillbaka in på Adolf Fredriks kyrkogata.

Uppgiftslämnaren har noterat att efter 3-4 minuter efter händelsen såg hon två ambulanser i hög fart passera på Sveavägen norrut.

Det kan konstateras att en mängd fordon har observerats den aktuella kvällen.

Ett flertal observationer i området Birger Jarlsgatan - Odengatan - Upplandsgatan och Kungsgatan har gjorts mellan klockan 21:00-24:00 .

Vid tiden strax före och efter mordet har man sett män som springer till bilar som därefter lämnar platsen.

De platser som varit aktuella för denna typ av observation har företrädesvis varit Snickarbacken - Birger Jarlsgatan samt Tunnelgatan - Olofsgatan.

Ett eller möjligen flera av dessa fordon kan ha använts som hjälp till gärningsmannen och särskilt då med tanke på hjälp med flykten.

Ett antal tips pekar mot en röd bil, möjligen en Volvo, vilken funnits i området Sveavägen - Tunnelgatan strax innan och alldeles efter mordet.

Då gruppens huvudsakliga arbetsuppgift varit att konstatera huruvida Olof PALME varit föremål för kartläggning eller övervakning har de inkomna uppgifterna om bilar inte närmare bearbetats.

De iakttagelser som gjorts utanför biografen och på angränsande gator tyder på att flera personer varit inblandade.

Värdet av en rekonstruktion samt vittnesförhör med de som sett en man utanför biografen Grand bör vara stort med hänsyn till de signalementsuppgifter som lämnats av mannen i gatuköket på Sveavägen.  Ljubisa Najic E23-00 

Under den pågående föreställningen hade gärningsmannen god tid att lokalisera sig i området och genomföra en slutlig planering.

Mannen som observerats utanför biografen kan ha haft uppgiften att övervaka biografen med hänsyn till störningsmoment som t ex livvakter som under föreställningen eller vid dess slut ansluter.

De observationer som gjorts mellan de två alternativa T-banestationerna Rådmansgatan och Hötorget är företrädesvis koncentrerade på den västra sidan av Sveavägen.

En ökad aktivitet mellan klockan 23:00-23:30 på denna sida kan tyda på en omgruppering som kan ha sin orsak i att makarna PALME inte valde den T-banestation som var närmast till hands samt det moment då makarna PALME valde att gå över till den östra sidan av Sveavägen.

Om gärningsmannen har haft hjälp med flykten på den östra sidan är det tveksamt om man placerar den hjälpen så långt från Sveavägen som till området kring Snickarbacken.

Det kräver dessutom att gärningsmannen är väl orienterad i detta område.

I sammanhanget kan nämnas att uppgifter framkommit i vittnesförhör om att gär- (forts.)

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

E898 =>EBE898-00 Fredag 1986-02-28 23:23
Uppgiftslämnare:  Skelleftehamnsmannen 
Händelse:
En anonym uppgiftslämnare har i brev beskrivit en man som stod i korsningen Tunnelgatan & Olofsgatan och talade i en walkie-talkie. Mot bakgrund av att det finns uppgiftslämnare som icke är anonyma och som har gjort observationer av walkietalkie, redovisas även denna händelse.


E1089 => EAE1089-00 Fredag 1986-02-28 23:25
Uppgiftslämnare: Kvinna Referens behövs
Händelse:
En uppgiftslämnare som stod och väntade på sin beställning från gatuköket på Sveavägen såg en man som kom och sprang från Tunnelgatan på Sveavägen norrut och mot henne.

Strax innan Adolf Fredriks Kyrkogata sprang han nästan på två personer. Mannen sprang över Adolf Fredriks Kyrkogata och då han närmade sig gatuköket vände han och sprang tillbaka in på Adolf Fredriks kyrkogata.

Uppgiftslämnaren har noterat att efter 3-4 minuter efter händelsen såg hon två ambulanser i hög fart passera på Sveavägen norrut.

Det kan konstateras att en mängd fordon har observerats den aktuella kvällen.

Ett flertal observationer i området Birger Jarlsgatan - Odengatan - Upplandsgatan och Kungsgatan har gjorts mellan klockan 21:00-24:00 .

Vid tiden strax före och efter mordet har man sett män som springer till bilar som därefter lämnar platsen.

De platser som varit aktuella för denna typ av observation har företrädesvis varit Snickarbacken - Birger Jarlsgatan samt Tunnelgatan - Olofsgatan.

Ett eller möjligen flera av dessa fordon kan ha använts som hjälp till gärningsmannen och särskilt då med tanke på hjälp med flykten.

Ett antal tips pekar mot en röd bil, möjligen en Volvo, vilken funnits i området Sveavägen - Tunnelgatan strax innan och alldeles efter mordet.

Då gruppens huvudsakliga arbetsuppgift varit att konstatera huruvida Olof PALME varit föremål för kartläggning eller övervakning har de inkomna uppgifterna om bilar inte närmare bearbetats.

De iakttagelser som gjorts utanför biografen och på angränsande gator tyder på att flera personer varit inblandade.

Värdet av en rekonstruktion samt vittnesförhör med de som sett en man utanför biografen Grand bör vara stort med hänsyn till de signalementsuppgifter som lämnats av mannen i gatuköket på Sveavägen.  Ljubisa Najic E23-00 

Under den pågående föreställningen hade gärningsmannen god tid att lokalisera sig i området och genomföra en slutlig planering.

Mannen som observerats utanför biografen kan ha haft uppgiften att övervaka biografen med hänsyn till störningsmoment som t ex livvakter som under föreställningen eller vid dess slut ansluter.

De observationer som gjorts mellan de två alternativa T-banestationerna Rådmansgatan och Hötorget är företrädesvis koncentrerade på den västra sidan av Sveavägen.

En ökad aktivitet mellan klockan 23:00-23:30 på denna sida kan tyda på en omgruppering som kan ha sin orsak i att makarna PALME inte valde den T-banestation som var närmast till hands samt det moment då makarna PALME valde att gå över till den östra sidan av Sveavägen.

Om gärningsmannen har haft hjälp med flykten på den östra sidan är det tveksamt om man placerar den hjälpen så långt från Sveavägen som till området kring Snickarbacken.

Det kräver dessutom att gärningsmannen är väl orienterad i detta område.

I sammanhanget kan nämnas att uppgifter framkommit i vittnesförhör om att gär- (forts.)

(forts.)

ningsmannen efter mordet tvekat ett par sekunder innan han tog ett par kliv in på Tunnelgatan och sedan började springa.

Detta beteende kan tyda på att gärningsmannen var osäker på vägvalet. Det kan inte uteslutas att han övervägt riskerna med att rusa över till den västra sidan där han kan ha haft hjälp i form av en väntande bil.

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

(forts.)

ningsmannen efter mordet tvekat ett par sekunder innan han tog ett par kliv in på Tunnelgatan och sedan började springa.

Detta beteende kan tyda på att gärningsmannen var osäker på vägvalet. Det kan inte uteslutas att han övervägt riskerna med att rusa över till den västra sidan där han kan ha haft hjälp i form av en väntande bil.

ANALYS OCH UTVÄRDERING AVSEENDE EVENTUELL KARTLÄGGNING OCH ÖVERVAKNING AV OLOF PALME FÖRE MORDET

Redovisningen omfattar följande avsnitt.

INNEHÅLL:
1 GRUPPENS BEDÖMNING SID 2-4

2 UNDERLAG OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR UTVÄRDERING SID 5-6

3 OLOF PALMES AKTIVITETER SID 7-8

4 LISBETH PALMES AKTIVITETER SID 9-10

5 LIVVAKTSSKYDDET SID 11

6 UTREDNING FÖRHÅLLANDET OLOF PALME – MASSMEDIA SID 12-13

7 UTREDNING ANGÅENDE EGNA SPANINGSINSATSER SID 14


8 UTVÄRDERING AV TIPS OCH FÖRHÖR med bilagor SID 15-27


9 SIGNALEMENT SAMSTÄMMIGHET SID 28 - 29

(sid 1 pdf/3)

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

ANALYS OCH UTVÄRDERING AVSEENDE EVENTUELL KARTLÄGGNING OCH ÖVERVAKNING AV OLOF PALME FÖRE MORDET

Redovisningen omfattar följande avsnitt.

INNEHÅLL:
1 GRUPPENS BEDÖMNING SID 2-4

2 UNDERLAG OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR UTVÄRDERING SID 5-6

3 OLOF PALMES AKTIVITETER SID 7-8

4 LISBETH PALMES AKTIVITETER SID 9-10

5 LIVVAKTSSKYDDET SID 11

6 UTREDNING FÖRHÅLLANDET OLOF PALME – MASSMEDIA SID 12-13

7 UTREDNING ANGÅENDE EGNA SPANINGSINSATSER SID 14


8 UTVÄRDERING AV TIPS OCH FÖRHÖR med bilagor SID 15-27


9 SIGNALEMENT SAMSTÄMMIGHET SID 28 - 29

(sid 1 pdf/3)

9. SIGNALEMENT - SAMSTÄMMIGHET

Det har visat sig, att då man jämför de olika signalementen i de inkomna uppgifterna, så kan man inte bortse från att det i vissa fall föreligger mycket god samstämmighet mellan några observationer.

Gruppen har framförallt noterat en del iakttagelser, där signalementsuppgifterna överensstämmer med varandra på flera punkter och har då inte tagit med sådana beskrivningar, där man lämnat diffusa och allmänna uppgifter såsom medellängd och mörka kläder etc.

Gruppen vill först fästa uppmärksamheten på en lång blond eller rödblond man i 30 - 40-årsåldern.

Denna beskrivning återkommer i åtta olika tips från 1986-02-18 fram till tiden strax innan mordet.


Z8625-00 Tisdag 1986-02-18 16:30-17:30
1986-02-18 har en man, 30 år, 190 cm lång. Halvlångt rufsigt rödblont hår, atletisk kroppsbyggnad, setts på Göran Hälsinges gränd i mynningen till Västerlånggatan.

Hans utseende påminner om brottaren Frank ANDERSSON. Han var iklädd en rödbrun duffelliknande 3/4-1ång rock.


C143-03=> T143-03 Torsdag 1986-02-20 mitt på dagen
1986-02-20 mitt på dagen har två män setts på Lisbeth PALMES arbetsplats i Södra Nämndhuset, då de åkte hiss.

En av dem beskrives: 35-45 år, 190 cm lång, ljus något rödlätt hår och grov i ansiktet. Han var iklädd brun skinnjacka och mörka byxor.


N3093-00 Torsdag 1986-02-20 19:30-20:00
Torsdag Den 20 februari har en man setts tillsammans med en person som kallade sig för GUNNARSSON från Norsborg på restaurang Kristina i Gamla Stan.

Han talade tyska. Han är över 185 centimeter lång, blond med välvårdad kortklippt frisyr. Han var då iklädd en mörk grön läderjacka som räckte till stussen samt mörkgrå byxor.


M2812-00 Torsdag 1986-02-27 15:30
Den 27 februari klockan 15:30 har en man iakttagits på Fredsgatan utanför Rosenbads varuintag.

Han beskrives: 35-37 år, cirka 190 centimeter lång, kraftig kroppsbyggnad, blont hår mot rött, kortklippt och kammat åt sidan. Han har grovhugget ansikte och markerade ögonbryn. Han har en enligt vittnet, gorillaliknande stil.

Han var iklädd en blå täckjacka av sämre kvalitet som gick en bit ner över låren. Nyansen på täckjackans färg är något ljusare än marinblå.


D2775-00 Torsdag 1986-02-27 17:00
Den 27 februari cirka klockan 17:00 har Olof PALME setts i varuhuset PUB. I rulltrappan mellan två plan iakttogs en man som föreföll följa efter PALME.

Han beskrives: cirka 185 cm lång, hårfärg som är något ljusare än cendré, kortklippt, kraftigt byggd. Han liknar "Skuggan".

Mannen var iklädd en jacka i litet ljusare nyans, troligen blå. Den var troligen rak och gick ned något på låren.


D1336-00 Torsdag 1986-02-28 18:00 strax före

Den 27 februari strax före klockan 18:00 har Olof PALME setts på Sergelarkaden utanför Metrobutiken. PALME gick i riktning mot NK. Cirka 25 meter efter honom gick en man i samma riktning.

Denne beskrives: 32-36 år, cirka 190 cm lång. Hårfärgen beskrives som ljus, liknande honung med dragning mot rött, nästan tonat och ögonbrynen var betydligt mörkare.

Ansiktet var kantigt och gav ett hårt intryck. Han hade skäggstubb. Han var iklädd en rak jacka som gick ner nå- (forts.)

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

9. SIGNALEMENT - SAMSTÄMMIGHET

Det har visat sig, att då man jämför de olika signalementen i de inkomna uppgifterna, så kan man inte bortse från att det i vissa fall föreligger mycket god samstämmighet mellan några observationer.

Gruppen har framförallt noterat en del iakttagelser, där signalementsuppgifterna överensstämmer med varandra på flera punkter och har då inte tagit med sådana beskrivningar, där man lämnat diffusa och allmänna uppgifter såsom medellängd och mörka kläder etc.

Gruppen vill först fästa uppmärksamheten på en lång blond eller rödblond man i 30 - 40-årsåldern.

Denna beskrivning återkommer i åtta olika tips från 1986-02-18 fram till tiden strax innan mordet.


Z8625-00 Tisdag 1986-02-18 16:30-17:30
1986-02-18 har en man, 30 år, 190 cm lång. Halvlångt rufsigt rödblont hår, atletisk kroppsbyggnad, setts på Göran Hälsinges gränd i mynningen till Västerlånggatan.

Hans utseende påminner om brottaren Frank ANDERSSON. Han var iklädd en rödbrun duffelliknande 3/4-1ång rock.


C143-03=> T143-03 Torsdag 1986-02-20 mitt på dagen
1986-02-20 mitt på dagen har två män setts på Lisbeth PALMES arbetsplats i Södra Nämndhuset, då de åkte hiss.

En av dem beskrives: 35-45 år, 190 cm lång, ljus något rödlätt hår och grov i ansiktet. Han var iklädd brun skinnjacka och mörka byxor.


N3093-00 Torsdag 1986-02-20 19:30-20:00
Torsdag Den 20 februari har en man setts tillsammans med en person som kallade sig för GUNNARSSON från Norsborg på restaurang Kristina i Gamla Stan.

Han talade tyska. Han är över 185 centimeter lång, blond med välvårdad kortklippt frisyr. Han var då iklädd en mörk grön läderjacka som räckte till stussen samt mörkgrå byxor.


M2812-00 Torsdag 1986-02-27 15:30
Den 27 februari klockan 15:30 har en man iakttagits på Fredsgatan utanför Rosenbads varuintag.

Han beskrives: 35-37 år, cirka 190 centimeter lång, kraftig kroppsbyggnad, blont hår mot rött, kortklippt och kammat åt sidan. Han har grovhugget ansikte och markerade ögonbryn. Han har en enligt vittnet, gorillaliknande stil.

Han var iklädd en blå täckjacka av sämre kvalitet som gick en bit ner över låren. Nyansen på täckjackans färg är något ljusare än marinblå.


D2775-00 Torsdag 1986-02-27 17:00
Den 27 februari cirka klockan 17:00 har Olof PALME setts i varuhuset PUB. I rulltrappan mellan två plan iakttogs en man som föreföll följa efter PALME.

Han beskrives: cirka 185 cm lång, hårfärg som är något ljusare än cendré, kortklippt, kraftigt byggd. Han liknar "Skuggan".

Mannen var iklädd en jacka i litet ljusare nyans, troligen blå. Den var troligen rak och gick ned något på låren.


D1336-00 Torsdag 1986-02-28 18:00 strax före

Den 27 februari strax före klockan 18:00 har Olof PALME setts på Sergelarkaden utanför Metrobutiken. PALME gick i riktning mot NK. Cirka 25 meter efter honom gick en man i samma riktning.

Denne beskrives: 32-36 år, cirka 190 cm lång. Hårfärgen beskrives som ljus, liknande honung med dragning mot rött, nästan tonat och ögonbrynen var betydligt mörkare.

Ansiktet var kantigt och gav ett hårt intryck. Han hade skäggstubb. Han var iklädd en rak jacka som gick ner nå- (forts.)

(forts.)
got på låren och var ljusare än byxorna, blå jeans. Mannen bar på en bag.


Z8386-00 Fredag 1986-02-28 20:40
Den 28 februari klockan 20:40 har makarna PALME setts på Gamla Stans T-banestation. Makarna PALME väntade på inkommande tåg vid trappräcket till den södra trappan. Innanför glasdörrarna till den norra trappan iakttogs en man som beskrives: 30-40 år, 190 cm lång, atletisk kroppsbyggnad. Han var iklädd en mörk jacka som eventuellt var längre än midjelång. Jackan kan eventuellt ha varit grön.


EBC639-00 Fredag 1986-02-28 22:05-22:20
Den 28 februari klockan 22:05 - 22:20 har en man setts i korsningen Kammakargatan & Saltmätargatan.

Denne beskrives: 185-195 cm lång, blond, kraftig kroppsbyggnad. Han var iklädd en kraftig, midjelång jacka.


Vi vill dessutom fästa uppmärksamheten på tre olika tips som rör iakttagelser i närheten av biografen Grand och Sveavägen, där det finns påfallande samstämmigheter på ett flertal punkter. Det rör sig här om en man cirka 185 cm lång.

EA494-00 Fredag 1986-02-28 22:10
Den 28 februari klockan 22:10 har två män setts på Kammakargatan vid Luntmakargatan, och de hade blivit störda av uppgiftslämnarens uppdykande på platsen.

En av männen beskrives: 185 cm lång, kraftig kroppsbyggnad, mörkt hår med lugg som föll ned över vänster ansiktshalva. Han var iklädd 3/4-1ång gråsvart rock.


L1572-00 Fredag 1982-02-28 22:50-22:55

Den 28 februari klockan 22.50 - 22.55 har en man setts i en telefonkiosk utanför biografen Grand. Han beskrives: 30-40 år, 180-185 cm lång, framskjuten haka, guldfärgade glasögon, normal kroppsbyggnad. Han var iklädd täckjacka, en blå med kapuschong som var hoprullad som en korv.


EBE898-00 Fredag 1986-02-28 23:23
Den 28 februari klockan 23:23 har en man som var utrustad med walkie-talkie iakttagits vid Olofsgatan & Tunnelgatan. Uppgiftslämnaren är anonym, och beskriver mannen: 185 cm lång, rakt mörkblont hår, kraftigt käkparti. Han var iklädd en mörkblå parkasjacka med kapuschong och den var troligen fodrad med pälsliknande material.


Beträffande den första gruppen där en lång blond- rödlätt man beskrives, så har vi funnit det iögonfallande att just denna beskrivning återkommer i så många olika tips. Det ska dock noteras att några av dessa har inkommit efter det att "fantombilden" på den sk "Skuggan" presenterades i massmedia.

I den andra gruppen finns det endast tre tips nämnda. Gruppen finner det dock högst anmärkningsvärt, att signalementen samstämmer på så många punkter, och att iakttagelserna har gjorts inom en relativt snäv tidsmarginal.

I den resterande floran av tips finns det dessutom ytterligare signalementsuppgifter, som i vissa avseenden har samstämmighet med de ovannämnda, men uppgifterna är så vaga och allmänt uttalade att de inte tagits med i dessa två grupper.

Gruppen vill också notera att den på samma grunder har bortsett från ytterligare uppgifter där olika personer lämnat signalementsuppgifter som i vissa delar har samstämmighet.

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

(forts.)
got på låren och var ljusare än byxorna, blå jeans. Mannen bar på en bag.


Z8386-00 Fredag 1986-02-28 20:40
Den 28 februari klockan 20:40 har makarna PALME setts på Gamla Stans T-banestation. Makarna PALME väntade på inkommande tåg vid trappräcket till den södra trappan. Innanför glasdörrarna till den norra trappan iakttogs en man som beskrives: 30-40 år, 190 cm lång, atletisk kroppsbyggnad. Han var iklädd en mörk jacka som eventuellt var längre än midjelång. Jackan kan eventuellt ha varit grön.


EBC639-00 Fredag 1986-02-28 22:05-22:20
Den 28 februari klockan 22:05 - 22:20 har en man setts i korsningen Kammakargatan & Saltmätargatan.

Denne beskrives: 185-195 cm lång, blond, kraftig kroppsbyggnad. Han var iklädd en kraftig, midjelång jacka.


Vi vill dessutom fästa uppmärksamheten på tre olika tips som rör iakttagelser i närheten av biografen Grand och Sveavägen, där det finns påfallande samstämmigheter på ett flertal punkter. Det rör sig här om en man cirka 185 cm lång.

EA494-00 Fredag 1986-02-28 22:10
Den 28 februari klockan 22:10 har två män setts på Kammakargatan vid Luntmakargatan, och de hade blivit störda av uppgiftslämnarens uppdykande på platsen.

En av männen beskrives: 185 cm lång, kraftig kroppsbyggnad, mörkt hår med lugg som föll ned över vänster ansiktshalva. Han var iklädd 3/4-1ång gråsvart rock.


L1572-00 Fredag 1982-02-28 22:50-22:55

Den 28 februari klockan 22.50 - 22.55 har en man setts i en telefonkiosk utanför biografen Grand. Han beskrives: 30-40 år, 180-185 cm lång, framskjuten haka, guldfärgade glasögon, normal kroppsbyggnad. Han var iklädd täckjacka, en blå med kapuschong som var hoprullad som en korv.


EBE898-00 Fredag 1986-02-28 23:23
Den 28 februari klockan 23:23 har en man som var utrustad med walkie-talkie iakttagits vid Olofsgatan & Tunnelgatan. Uppgiftslämnaren är anonym, och beskriver mannen: 185 cm lång, rakt mörkblont hår, kraftigt käkparti. Han var iklädd en mörkblå parkasjacka med kapuschong och den var troligen fodrad med pälsliknande material.


Beträffande den första gruppen där en lång blond- rödlätt man beskrives, så har vi funnit det iögonfallande att just denna beskrivning återkommer i så många olika tips. Det ska dock noteras att några av dessa har inkommit efter det att "fantombilden" på den sk "Skuggan" presenterades i massmedia.

I den andra gruppen finns det endast tre tips nämnda. Gruppen finner det dock högst anmärkningsvärt, att signalementen samstämmer på så många punkter, och att iakttagelserna har gjorts inom en relativt snäv tidsmarginal.

I den resterande floran av tips finns det dessutom ytterligare signalementsuppgifter, som i vissa avseenden har samstämmighet med de ovannämnda, men uppgifterna är så vaga och allmänt uttalade att de inte tagits med i dessa två grupper.

Gruppen vill också notera att den på samma grunder har bortsett från ytterligare uppgifter där olika personer lämnat signalementsuppgifter som i vissa delar har samstämmighet.

Gruppen föreslår att en djupare analys av de lämnade signalementsuppgifterna utförs, eftersom ett väl underbyggt och genomarbetat material i detta hänseende väsentligt kommer att underlätta arbetet i fortsättningen.

(man är ej förpliktigad att fullgöra något omöjligt)

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Gruppen föreslår att en djupare analys av de lämnade signalementsuppgifterna utförs, eftersom ett väl underbyggt och genomarbetat material i detta hänseende väsentligt kommer att underlätta arbetet i fortsättningen.

(man är ej förpliktigad att fullgöra något omöjligt)

1. GRUPPENS BEDÖMNING

Gruppens bedömning av de tips och förhör som utgjort underlag för analysen, har sammanställts för att påvisa förekomsten av ett logiskt samband mellan olika tidsperioder och signalementsmässig samstämmighet mellan olika iakttagelser.

Under avsnitt UTVÄRDERING AV TIPS OCH FÖRHÖR presenteras bedömningar av studerade områdena tillsammans med analys av enskilda eller sammantagna iakttagelser som rör samma händelser.


Gruppen har gjort följande definition av begreppen KARTLÄGGNING och ÖVERVAKNING.

Med KARTLÄGGNING förstås en övervakningsform där objektets vanor och rutiner studeras från en eller flera dolda positioner under längre tid. I begreppet innefattas även bearbetning av öppet källmaterial.

Med ÖVERVAKNING förstås en fortsättning på genomförd kartläggning. Kunskap om objektets vanor har utvecklat kartläggningen och en ny fas har inträtt där efterföljandet är den primära arbetsmetoden. Med övervakning följer stor risk att övervakaren exponerar sig.


Kartläggning
Det har inte kunnat konstateras om Olof PALME har utsatts för KARTLÄGGNING i Gamla Stan eller vid Rosenbad.

Olika tips har angett fastigheter i Gamla Stan som tillhåll för övervakare eller som observations-lokaler. Tipsen har studerats och gruppen har inte kunnat avfärda de misstankar som tipsen givit upphov till.

Vad som talar mot att en observationslokal använts är att det finns relativt få fastigheter som är lämpliga härför och att sikten är starkt begränsad var man än skulle sitta.

Att kartlägga Olof PALMEs rutiner vid promenaden till och från statsrådsberedningen torde inte ha utgjort en alltför omfattande arbetsinsats för någon intresserad. Det bedöms dock som mindre sannolikt att spaning mot OLOF PALME, för att kartlägga tider och rutiner till och från statsrådsberedningen, har utförts från position på Västerlånggatan.


Övervakning
För att bedöma om Olof PALME varit föremål för övervakning har i analysen studerats iakttagelser som var för sig utgör sådana tecken som kan tyda på någon form av övervakning. Iakttagelserna har sammanförts i skilda tids- och platsavsnitt och dessa har sedermera reducerats till tre från varandra åtskilda sektorer.

(sid 2 pdf/4)

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

1. GRUPPENS BEDÖMNING

Gruppens bedömning av de tips och förhör som utgjort underlag för analysen, har sammanställts för att påvisa förekomsten av ett logiskt samband mellan olika tidsperioder och signalementsmässig samstämmighet mellan olika iakttagelser.

Under avsnitt UTVÄRDERING AV TIPS OCH FÖRHÖR presenteras bedömningar av studerade områdena tillsammans med analys av enskilda eller sammantagna iakttagelser som rör samma händelser.


Gruppen har gjort följande definition av begreppen KARTLÄGGNING och ÖVERVAKNING.

Med KARTLÄGGNING förstås en övervakningsform där objektets vanor och rutiner studeras från en eller flera dolda positioner under längre tid. I begreppet innefattas även bearbetning av öppet källmaterial.

Med ÖVERVAKNING förstås en fortsättning på genomförd kartläggning. Kunskap om objektets vanor har utvecklat kartläggningen och en ny fas har inträtt där efterföljandet är den primära arbetsmetoden. Med övervakning följer stor risk att övervakaren exponerar sig.


Kartläggning
Det har inte kunnat konstateras om Olof PALME har utsatts för KARTLÄGGNING i Gamla Stan eller vid Rosenbad.

Olika tips har angett fastigheter i Gamla Stan som tillhåll för övervakare eller som observations-lokaler. Tipsen har studerats och gruppen har inte kunnat avfärda de misstankar som tipsen givit upphov till.

Vad som talar mot att en observationslokal använts är att det finns relativt få fastigheter som är lämpliga härför och att sikten är starkt begränsad var man än skulle sitta.

Att kartlägga Olof PALMEs rutiner vid promenaden till och från statsrådsberedningen torde inte ha utgjort en alltför omfattande arbetsinsats för någon intresserad. Det bedöms dock som mindre sannolikt att spaning mot OLOF PALME, för att kartlägga tider och rutiner till och från statsrådsberedningen, har utförts från position på Västerlånggatan.


Övervakning
För att bedöma om Olof PALME varit föremål för övervakning har i analysen studerats iakttagelser som var för sig utgör sådana tecken som kan tyda på någon form av övervakning. Iakttagelserna har sammanförts i skilda tids- och platsavsnitt och dessa har sedermera reducerats till tre från varandra åtskilda sektorer.

(sid 2 pdf/4)

Iakttagelser i GAMLA STAN - området kring GRAND - SVEAVÄGEN och angränsande gator.

Inom varje sektor har gjorts iakttagelser vilka bedöms kunna vara inslag i en övervakningsoperation. Länk mellan de olika sektorerna har varit tunnelbanefärden samt aktiviteterna utanför Grand.

I Gamla Stan gjordes den första observationen den 1986-01-17 därefter följer ytterligare tolv iakttagelser, varav sex är gjorda 1986-02-28 .

Antalet övervakningsrelaterade observationer tiden före mordet är alltför få för att man med någon säkerhet skall finna stöd i att övervakning skett viss tid eller vissa veckodagar.

Dock är iakttagelserna av den karaktären att en övervakning vid bostaden inte kan uteslutas.

Beträffande tunnelbanefärden finns endast en observation som möjligen skulle kunna tyda på att en övervakning ägt rum under färden.

Det är för övrigt inte direkt förvånande att observationer som kan tyda på en övervakning under färden saknas, även om en sådan ägt rum. Det är naturligt att den på en sådan plats och under sådana omständigheter inte skulle kunna noteras. En övervakning kan dessutom ha skett genom transport i en annan vagn än den makarna PALME färdades i.


Beträffande området utanför Grand pågår för närvarande en rekonstruktion av händelserna.

En tolkning av föreliggande material ger vid handen att det på flera punkter finns överensstämmelse i signalement mellan en man som stått utanför biografen och en person som i ett senare moment observeras när han följer efter makarna PALME.

Signalementet beskriver en man cirka 185 cm lång och 30 - 40 år.

Klädsel och andra uppgifter visar en påfallande god samstämmighet och tre iakttagelser är gjorda inom relativt snäv tidsrymd i området kring Sveavägen.

Nästa iakttagelse gäller en lång blond eller rödblond man i 30-40-årsåldern som återkommer i åtta olika tips från 1986-02-18 fram till tiden strax innan mordet.

Beskrivningen har förekommit i iakttagelser gjorda på Västerlånggatan - Södra Nämndhuset - Fredsgatan - PUB - Sergelarkaden - Gamla Stans T-banestation - området kring Grand.

I gruppens bedömning har vägts in analysresultatet från observationer gjorda i olika avsnitt beträffande den signalementsmässiga samstämmigheten. När de olika signalements-uppgifterna jämförts så kan man inte bortse från att det i vissa fall föreligger god samstämmighet mellan flera iakttagelser.

Det ska dock noteras att några av tipsen kommit in efter att bild två"Skuggan" publicerats i massmedia.

Det som talar för att en övervakning kan ha ägt rum är:

 • att iakttagelser gjorda på geografiskt helt skilda håll uppvisar signalementsmässig samstämmighet på flera punkter.

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Iakttagelser i GAMLA STAN - området kring GRAND - SVEAVÄGEN och angränsande gator.

Inom varje sektor har gjorts iakttagelser vilka bedöms kunna vara inslag i en övervakningsoperation. Länk mellan de olika sektorerna har varit tunnelbanefärden samt aktiviteterna utanför Grand.

I Gamla Stan gjordes den första observationen den 1986-01-17 därefter följer ytterligare tolv iakttagelser, varav sex är gjorda 1986-02-28 .

Antalet övervakningsrelaterade observationer tiden före mordet är alltför få för att man med någon säkerhet skall finna stöd i att övervakning skett viss tid eller vissa veckodagar.

Dock är iakttagelserna av den karaktären att en övervakning vid bostaden inte kan uteslutas.

Beträffande tunnelbanefärden finns endast en observation som möjligen skulle kunna tyda på att en övervakning ägt rum under färden.

Det är för övrigt inte direkt förvånande att observationer som kan tyda på en övervakning under färden saknas, även om en sådan ägt rum. Det är naturligt att den på en sådan plats och under sådana omständigheter inte skulle kunna noteras. En övervakning kan dessutom ha skett genom transport i en annan vagn än den makarna PALME färdades i.


Beträffande området utanför Grand pågår för närvarande en rekonstruktion av händelserna.

En tolkning av föreliggande material ger vid handen att det på flera punkter finns överensstämmelse i signalement mellan en man som stått utanför biografen och en person som i ett senare moment observeras när han följer efter makarna PALME.

Signalementet beskriver en man cirka 185 cm lång och 30 - 40 år.

Klädsel och andra uppgifter visar en påfallande god samstämmighet och tre iakttagelser är gjorda inom relativt snäv tidsrymd i området kring Sveavägen.

Nästa iakttagelse gäller en lång blond eller rödblond man i 30-40-årsåldern som återkommer i åtta olika tips från 1986-02-18 fram till tiden strax innan mordet.

Beskrivningen har förekommit i iakttagelser gjorda på Västerlånggatan - Södra Nämndhuset - Fredsgatan - PUB - Sergelarkaden - Gamla Stans T-banestation - området kring Grand.

I gruppens bedömning har vägts in analysresultatet från observationer gjorda i olika avsnitt beträffande den signalementsmässiga samstämmigheten. När de olika signalements-uppgifterna jämförts så kan man inte bortse från att det i vissa fall föreligger god samstämmighet mellan flera iakttagelser.

Det ska dock noteras att några av tipsen kommit in efter att bild två"Skuggan" publicerats i massmedia.

Det som talar för att en övervakning kan ha ägt rum är:

 • att iakttagelser gjorda på geografiskt helt skilda håll uppvisar signalementsmässig samstämmighet på flera punkter.
 • att iakttagelser 1986-02-28 kan länkas mellan Gamla Stan - Grand - Tunnelgatan.

Gruppen bedömer att det under perioden fram till den 1986-02-27 inte kan uteslutas att det förekommit övervakning av Olof PALME.

Analysen talar för att Olof PALME varit övervakad på eftermiddagen 1986-02-27 samt från det att han lämnade bostaden på kvällen 1986-02-28 fram till det att han mördades klockan 23:21 .

Det har ur analysmaterialet utkristalliserats två personer som kan ha deltagit i en övervakning. Därutöver kan ytterligare en person skönjas.

Således bör operationen ha genomförts av minst tre personer förutom mördaren.

På grund av att det saknas väsentliga iakttagelser kring centrala moment kan det inte bedömas hur denna grupp har varit organiserad eller vilken grad av kompetens och erfarenhet den haft.

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

 • att iakttagelser 1986-02-28 kan länkas mellan Gamla Stan - Grand - Tunnelgatan.

Gruppen bedömer att det under perioden fram till den 1986-02-27 inte kan uteslutas att det förekommit övervakning av Olof PALME.

Analysen talar för att Olof PALME varit övervakad på eftermiddagen 1986-02-27 samt från det att han lämnade bostaden på kvällen 1986-02-28 fram till det att han mördades klockan 23:21 .

Det har ur analysmaterialet utkristalliserats två personer som kan ha deltagit i en övervakning. Därutöver kan ytterligare en person skönjas.

Således bör operationen ha genomförts av minst tre personer förutom mördaren.

På grund av att det saknas väsentliga iakttagelser kring centrala moment kan det inte bedömas hur denna grupp har varit organiserad eller vilken grad av kompetens och erfarenhet den haft.

2. UNDERLAG OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR UTVÄRDERINGEN

Gruppen har sedan starten etappvis bearbetat cirka 12 000 spaningstips. Ur denna tipsmassa har gruppen selekterat ut cirka 400 tips, som initialt kan hänföras till gruppens uppdrag.

Gruppen har även bearbetat förhören med Olof PALMEs medarbetare vid SB  Statsrådsberedningen , livvakter samt Lisbeth PALME.

Även PALMEs sekreterare Ann-Mari VILLSSONS agendaT8518 har bearbetats.

Det sistnämnda materialet har utnyttjats för gruppens egen rekonstruktion av Olof PALMEs engagemang under januari och februari 1986 .

Som underlag för den djupare bearbetningen som gruppen genomfört ligger den i tidigare stycke nämnda tipsmassan om 400 tips. Ett stort antal av dessa tips har i samarbete med RK  Rikskriminalen  och KK 1  Stockholmspolisens våldsrotel  kompletterats med ytterligare förhör.

Tipsen har därefter bedömts och inplacerats i skalan 1 - 3 efter trovärdighet och värde och där siffran 1 har högsta värde.

Då det i tipsmassan förekom ett antal tips om personer med kommunikationsradio har gruppen tillställt samtliga spanande enheter i Stockholms en frågeenkät om egna aktiviteter inom aktuella områden i City.

Genom denna enkät har gruppen kunnat eliminera några av de inkomna tipsen.

Ytterligare tips har kunnat elimineras genom en rekonstruktion av livvakternas rörelser i Gamla Stan.

Tipsmassan innehåller även ett par tips om så kallad undersökande journalistik riktad mot Olof PALME.

Då några av tipsen från Gamla Stan synes kunna emanera från denna typ av journalistisk verksamhet har försök gjorts att via utländska polisorganisationer undersöka riktigheten i tipsen. Något resultat av nämnda undersökning föreligger inte för närvarande.

Undersökning har även gjorts beträffande möjligheterna att få ta del av TV-film om Olof PALME. Avsikten har varit att från filmade intervjuer kontrollera personer som utgjort publik eller i en kamerapanorering har funnits i omgivningen.

Representanter för de två nyhetsprogrammen, Rapport och Aktuellt, tillsammans med Sveriges Radios jurist, förklarade de regler som gäller för utlämnandet av inspelat material. I ett första skede innebar detta att endast i television sänt material kan utlämnas.

Filmat material som ej sänts, bedöms efter särskilda regler och huruvida detta skulle lämnas ut hänsköts till ett senare beslut.

Filmade inslag från Rapport och Aktuellt tiden 1986-01-01 till 1986-02-28 överspelades av TVs driftjour från referensband till VHS-kassetter och överlämnades till polisen.

I kontakterna med redaktionschefen, chefen för driftsjouren samt filmare har framkommit, att oredigerad och osänd TV-film ej sparas om den inte har arkivvärde. De nämn-

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

2. UNDERLAG OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR UTVÄRDERINGEN

Gruppen har sedan starten etappvis bearbetat cirka 12 000 spaningstips. Ur denna tipsmassa har gruppen selekterat ut cirka 400 tips, som initialt kan hänföras till gruppens uppdrag.

Gruppen har även bearbetat förhören med Olof PALMEs medarbetare vid SB  Statsrådsberedningen , livvakter samt Lisbeth PALME.

Även PALMEs sekreterare Ann-Mari VILLSSONS agendaT8518 har bearbetats.

Det sistnämnda materialet har utnyttjats för gruppens egen rekonstruktion av Olof PALMEs engagemang under januari och februari 1986 .

Som underlag för den djupare bearbetningen som gruppen genomfört ligger den i tidigare stycke nämnda tipsmassan om 400 tips. Ett stort antal av dessa tips har i samarbete med RK  Rikskriminalen  och KK 1  Stockholmspolisens våldsrotel  kompletterats med ytterligare förhör.

Tipsen har därefter bedömts och inplacerats i skalan 1 - 3 efter trovärdighet och värde och där siffran 1 har högsta värde.

Då det i tipsmassan förekom ett antal tips om personer med kommunikationsradio har gruppen tillställt samtliga spanande enheter i Stockholms en frågeenkät om egna aktiviteter inom aktuella områden i City.

Genom denna enkät har gruppen kunnat eliminera några av de inkomna tipsen.

Ytterligare tips har kunnat elimineras genom en rekonstruktion av livvakternas rörelser i Gamla Stan.

Tipsmassan innehåller även ett par tips om så kallad undersökande journalistik riktad mot Olof PALME.

Då några av tipsen från Gamla Stan synes kunna emanera från denna typ av journalistisk verksamhet har försök gjorts att via utländska polisorganisationer undersöka riktigheten i tipsen. Något resultat av nämnda undersökning föreligger inte för närvarande.

Undersökning har även gjorts beträffande möjligheterna att få ta del av TV-film om Olof PALME. Avsikten har varit att från filmade intervjuer kontrollera personer som utgjort publik eller i en kamerapanorering har funnits i omgivningen.

Representanter för de två nyhetsprogrammen, Rapport och Aktuellt, tillsammans med Sveriges Radios jurist, förklarade de regler som gäller för utlämnandet av inspelat material. I ett första skede innebar detta att endast i television sänt material kan utlämnas.

Filmat material som ej sänts, bedöms efter särskilda regler och huruvida detta skulle lämnas ut hänsköts till ett senare beslut.

Filmade inslag från Rapport och Aktuellt tiden 1986-01-01 till 1986-02-28 överspelades av TVs driftjour från referensband till VHS-kassetter och överlämnades till polisen.

I kontakterna med redaktionschefen, chefen för driftsjouren samt filmare har framkommit, att oredigerad och osänd TV-film ej sparas om den inte har arkivvärde. De nämn-

da funktionärerna hade undersökt eventuell förekomst av oredigerad film och kunde med stor sannolikhet fastslå att utöver den erhållna filmen på kassetterna, fanns det inget ytterligare filmmaterial.

Av publikbilder finns i materialet cirka tre minuters speltid. Materialet har visats för de livvakter som varit engagerade med Olof PALME. Inga hågkomster eller igenkännanden av värde för utredningen.

Avslutningsvis kan nämnas att gruppen kontinuerligt tagit del av resultaten från genomförda rekonstruktioner. Samtliga redovisade rekonstruktioner har vägts i analysen.

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

da funktionärerna hade undersökt eventuell förekomst av oredigerad film och kunde med stor sannolikhet fastslå att utöver den erhållna filmen på kassetterna, fanns det inget ytterligare filmmaterial.

Av publikbilder finns i materialet cirka tre minuters speltid. Materialet har visats för de livvakter som varit engagerade med Olof PALME. Inga hågkomster eller igenkännanden av värde för utredningen.

Avslutningsvis kan nämnas att gruppen kontinuerligt tagit del av resultaten från genomförda rekonstruktioner. Samtliga redovisade rekonstruktioner har vägts i analysen.

3. OLOF PALMES AKTIVITETER
Olof PALME hade sin arbetsplats både i statsrådsberedningen (SB) i Rosenbad och i riksdagshuset. De flesta dagar när Olof PALME var inbokad för heldagsarbete i SB eller riksdagen följde han en rutin som bestod i att han lämnade bostaden på Västerlånggatan 31, promenerade via Mynttorget och Drottninggatan till Rödbotorget.

Området bostaden - riksdagshuset - Rosenbad kallas internt i statsrådskretsen för "gyllene triangeln" och bedömdes av Olof PALME som ett säkert område.

Det är oklart vad som menats med säkert område men det har varit ett uttalat önskemål av Olof PALME att få röra sig fritt inom området.

Enligt vittnesuppgifter hade Olof PALME visat stor regelbundenhet vid promenaden till Rosenbad. Olof PALME lämnade bostaden 08:50 och promenerade till SB för att infinna sig där klockan 09:00 . Undantagsvis kunde han komma till SB  Statsrådsberedningen  tidigare och då vanligen 08:30 .

Av 20 arbetsdagar, sedan 1986-01-27 och där arbetet börjat i Rosenbad, har det enligt tillgängliga uppgifter varit 13 tillfällen som PALME promenerat till Rosenbad utan livvaktsskydd.

Vid de resterande 7 tillfällena hämtades Olof PALME, enligt hans direktiv till livvakterna, vid apotekshörnan Västerlånggatan & Storkyrkobrinken och skjutsades till Rosenbad.

På kvällarna såg bilden annorlunda ut. Engagemang utanför Rosenbad medförde att Olof PALME hade livvaktsskydd och livvakterna skjutsade honom till apotekshörnan efter förrättningarna. Olof PALME promenerade därefter, enligt hans direktiv till livvakterna, ensam fram till porten Västerlånggatan 31.

Följdaktligen har det blivit färre arbetsdagar där Olof PALME slutat arbetet i Rosenbad. Arbetsdagen har i allmänhet slutat vid 18-tiden och Olof PALME har promenerat tidigare beskriven väg till bostaden.

Efter 1986-01-27 har 13 arbetsdagar slutat i Rosenbad. Olof PALME promenerade utan livvakt vid samtliga 13 tillfällen till bostaden.

Olof PALME hade bilen parkerad på parkeringsplats på slottsgården. Bilen har använts under veckoslut och vid dessa tillfällen promenerade Olof PALME till slottsgården från bostaden. Bilen användes alltså ganska sällan men den ingick tydligen som en del i den privata sfär som familjen PALME eftersträvade. Bilen nyttjades bland annat helgen den 1986-02-01 till 1986-02-02 .

Lördagen 1986-02-01 användes bilen för färd till Stortorpskliniken i Farsta. Olof PALME körde dit ensam.

Söndagen den 1986-02-02 användes bilen av Olof och Lisbeth PALME för färd till Djurgården där de promenerade några timmar.

Lördagen 1986-02-22 18:00 använde Olof och Lisbeth PALME bilen för färd till Vällingby. Återfärd vid 1986-02-22 24:00 -tiden och parke-

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf

3. OLOF PALMES AKTIVITETER
Olof PALME hade sin arbetsplats både i statsrådsberedningen (SB) i Rosenbad och i riksdagshuset. De flesta dagar när Olof PALME var inbokad för heldagsarbete i SB eller riksdagen följde han en rutin som bestod i att han lämnade bostaden på Västerlånggatan 31, promenerade via Mynttorget och Drottninggatan till Rödbotorget.

Området bostaden - riksdagshuset - Rosenbad kallas internt i statsrådskretsen för "gyllene triangeln" och bedömdes av Olof PALME som ett säkert område.

Det är oklart vad som menats med säkert område men det har varit ett uttalat önskemål av Olof PALME att få röra sig fritt inom området.

Enligt vittnesuppgifter hade Olof PALME visat stor regelbundenhet vid promenaden till Rosenbad. Olof PALME lämnade bostaden 08:50 och promenerade till SB för att infinna sig där klockan 09:00 . Undantagsvis kunde han komma till SB  Statsrådsberedningen  tidigare och då vanligen 08:30 .

Av 20 arbetsdagar, sedan 1986-01-27 och där arbetet börjat i Rosenbad, har det enligt tillgängliga uppgifter varit 13 tillfällen som PALME promenerat till Rosenbad utan livvaktsskydd.

Vid de resterande 7 tillfällena hämtades Olof PALME, enligt hans direktiv till livvakterna, vid apotekshörnan Västerlånggatan & Storkyrkobrinken och skjutsades till Rosenbad.

På kvällarna såg bilden annorlunda ut. Engagemang utanför Rosenbad medförde att Olof PALME hade livvaktsskydd och livvakterna skjutsade honom till apotekshörnan efter förrättningarna. Olof PALME promenerade därefter, enligt hans direktiv till livvakterna, ensam fram till porten Västerlånggatan 31.

Följdaktligen har det blivit färre arbetsdagar där Olof PALME slutat arbetet i Rosenbad. Arbetsdagen har i allmänhet slutat vid 18-tiden och Olof PALME har promenerat tidigare beskriven väg till bostaden.

Efter 1986-01-27 har 13 arbetsdagar slutat i Rosenbad. Olof PALME promenerade utan livvakt vid samtliga 13 tillfällen till bostaden.

Olof PALME hade bilen parkerad på parkeringsplats på slottsgården. Bilen har använts under veckoslut och vid dessa tillfällen promenerade Olof PALME till slottsgården från bostaden. Bilen användes alltså ganska sällan men den ingick tydligen som en del i den privata sfär som familjen PALME eftersträvade. Bilen nyttjades bland annat helgen den 1986-02-01 till 1986-02-02 .

Lördagen 1986-02-01 användes bilen för färd till Stortorpskliniken i Farsta. Olof PALME körde dit ensam.

Söndagen den 1986-02-02 användes bilen av Olof och Lisbeth PALME för färd till Djurgården där de promenerade några timmar.

Lördagen 1986-02-22 18:00 använde Olof och Lisbeth PALME bilen för färd till Vällingby. Återfärd vid 1986-02-22 24:00 -tiden och parke-
Annan dokumenttyp
Kort sammanfattning
Bilagor till uppslag A11544-00
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-24 00:00
Avslutat


Bilaga 1 A

Z8126


2-3 veckor innan mordet

En uppgiftslämnare har meddelat till polisen, att det gjorts ett försök till inbrott på vinden i fastigheten Västerlånggatan 34 och samtidigt uppgett att det från vinden varit möjligt att ha insyn i PALMEs lägenhet.

Tipset har följts upp av Rikskriminalen, och personal därifrån har varit på platsen.

Det visar sig att man måste upp på taket för att kunna se fönstren på den övre delen av PALMEs lägenhet, men att det dock inte går att se in.

Uppgifterna kan tyda på att någon varit ute i syfte att få en observationsplats för övervakning av PALME, men att vidare försök avbrutits, då man insett att möjligheterna till insyn i PALMEs lägenhet var så gott som obefintliga.

Pol-1986-04-24 A11544-00 Bilagor till Uppslag A11544-00.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Bilagor till Uppslag A11544-00.pdf

Bilaga 1 A

Z8126


2-3 veckor innan mordet

En uppgiftslämnare har meddelat till polisen, att det gjorts ett försök till inbrott på vinden i fastigheten Västerlånggatan 34 och samtidigt uppgett att det från vinden varit möjligt att ha insyn i PALMEs lägenhet.

Tipset har följts upp av Rikskriminalen, och personal därifrån har varit på platsen.

Det visar sig att man måste upp på taket för att kunna se fönstren på den övre delen av PALMEs lägenhet, men att det dock inte går att se in.

Uppgifterna kan tyda på att någon varit ute i syfte att få en observationsplats för övervakning av PALME, men att vidare försök avbrutits, då man insett att möjligheterna till insyn i PALMEs lägenhet var så gott som obefintliga.

Bilaga 1 B

Z8048

1985-06 - 1986-03

Uppgiftslämnaren har meddelat att butikslokalen Västerlånggatan 28 övertagits av en polack vid namn  Jerzy Proszynski  någon gång under sommaren 1985.

 Jerzy Proszynski  har drivit ett konstgalleri i lokalen.

Uppgiftslämnaren uppger att antalet kunder är lågt, samt att det under månaden före mordet varit en påfallande hög frekvens av spring på vinden.

Uppgiftslämnaren säger att galleriet stängt omedelbart efter mordet och att ombyggnad påbörjades.

Rikskriminalen har hållit förhör med  Jerzy Proszynski , och det har framkommit att ombyggnaden påbörjades 1986-02-09 , och han har använt sig av hantverkare från Polen som har gjort ombyggnaden.

 Jerzy Proszynski  har för ett par år sedan förekommit i en utredning, där han misstänktes för att ha använt "svart" arbetskraft. Han är därför något förtegen, då han berättar om renoveringen av galleriet, eftersom de som utfört denna ej haft arbetstillstånd i landet.

 Jerzy Proszynski  lokal ligger mitt emot ingången till PALMEs bostad.

De polacker som utfört ombyggnadsarbetet har ofta stått utanför galleriet och väntat på att ägaren skulle komma och låsa upp lokalen.

Förhör har endast hållits med  Jerzy Proszynski  och en del av hans landsmän.

De har inte lämnat några uppgifter som tyder på att lokalen använts som observationslokal.

Några förhör med kringboende eller andra utomstående har inte hållits, varför de första antydningarna om att det skulle vara observationsplats inte helt kan avföras.

Det har dock inte inkommit några mer konkreta uppgifter om att så skulle vara fallet.

Pol-1986-04-24 A11544-00 Bilagor till Uppslag A11544-00.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Bilagor till Uppslag A11544-00.pdf

Bilaga 1 B

Z8048

1985-06 - 1986-03

Uppgiftslämnaren har meddelat att butikslokalen Västerlånggatan 28 övertagits av en polack vid namn  Jerzy Proszynski  någon gång under sommaren 1985.

 Jerzy Proszynski  har drivit ett konstgalleri i lokalen.

Uppgiftslämnaren uppger att antalet kunder är lågt, samt att det under månaden före mordet varit en påfallande hög frekvens av spring på vinden.

Uppgiftslämnaren säger att galleriet stängt omedelbart efter mordet och att ombyggnad påbörjades.

Rikskriminalen har hållit förhör med  Jerzy Proszynski , och det har framkommit att ombyggnaden påbörjades 1986-02-09 , och han har använt sig av hantverkare från Polen som har gjort ombyggnaden.

 Jerzy Proszynski  har för ett par år sedan förekommit i en utredning, där han misstänktes för att ha använt "svart" arbetskraft. Han är därför något förtegen, då han berättar om renoveringen av galleriet, eftersom de som utfört denna ej haft arbetstillstånd i landet.

 Jerzy Proszynski  lokal ligger mitt emot ingången till PALMEs bostad.

De polacker som utfört ombyggnadsarbetet har ofta stått utanför galleriet och väntat på att ägaren skulle komma och låsa upp lokalen.

Förhör har endast hållits med  Jerzy Proszynski  och en del av hans landsmän.

De har inte lämnat några uppgifter som tyder på att lokalen använts som observationslokal.

Några förhör med kringboende eller andra utomstående har inte hållits, varför de första antydningarna om att det skulle vara observationsplats inte helt kan avföras.

Det har dock inte inkommit några mer konkreta uppgifter om att så skulle vara fallet.

Bilaga 1 C


Z8036

Tipset berör

Det har inkommit ett flertal uppgifter om , och det har gjorts flera uppföljningar av de inkomna uppgifterna.

Det är känt att hyst sympatier för Baader-Meinhof - gruppen, och har nyligen färdigställt

.

har sin bostad på och i sovrum finns ett fönster som vetter mot baksidan av fastigheten Västerlånggatan 31.

har dessutom .

Det är vidare känt att engagerat sig i gatumusikanternas vara eller icke vara i Gamla stan, och känner flera av dem, bl a

är av turkisk härkomst, och han har tidigare hetat i efternamn, med personnummer - .

Han har

är eller har varit ägare till två restauranger i Gamla Stan. och .

Han äger idag en affär på som heter

Det kan inte uteslutas att eller bekantskapskrets på något sätt hyst attentatsmän eller personer som rekognoserat i omgivningen.

Pol-1986-04-24 A11544-00 Bilagor till Uppslag A11544-00.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Bilagor till Uppslag A11544-00.pdf

Bilaga 1 C


Z8036

Tipset berör

Det har inkommit ett flertal uppgifter om , och det har gjorts flera uppföljningar av de inkomna uppgifterna.

Det är känt att hyst sympatier för Baader-Meinhof - gruppen, och har nyligen färdigställt

.

har sin bostad på och i sovrum finns ett fönster som vetter mot baksidan av fastigheten Västerlånggatan 31.

har dessutom .

Det är vidare känt att engagerat sig i gatumusikanternas vara eller icke vara i Gamla stan, och känner flera av dem, bl a

är av turkisk härkomst, och han har tidigare hetat i efternamn, med personnummer - .

Han har

är eller har varit ägare till två restauranger i Gamla Stan. och .

Han äger idag en affär på som heter

Det kan inte uteslutas att eller bekantskapskrets på något sätt hyst attentatsmän eller personer som rekognoserat i omgivningen.
Rapport
Kort sammanfattning
Säpos tablå över 45 uppslag som kan indikera övervakning av Olof Palme.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-11 00:00
Avslutat
1986-04-24 00:00


1. Z8496-00 Fredag 1986-01-17 21:00
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Västerlånggatan & Yxsmedsgränd
Händelse: Två män står i gränden tittar runt hörnet mot Palmes bostad.
Signalement:
Man, 30-40 år, 185-190 cm lång. Mörkhårig, Smalt ansikte, lång näsa. Klen kroppsbyggnad. Övrigt: Eventuellt utlänning

Man, 30-40 år, 170-180 cm lång. Mörkhårig. Runt ansikte. Övrigt: Eventuellt utlänning.


2. Z8496-00 Fredag 1986-01-24 Någon gång mellan 19:00-21:00
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Händelse/Plats: Samma män på samma ställe, annat datum.
Signalement:
Man, 30-40 år, 185-190 cm lång. Mörkhårig, Smalt ansikte, lång näsa. Klen kroppsbyggnad. Övrigt: Eventuellt utlänning

Man, 30-40 år, 170-180 cm lång. Mörkhårig. Runt ansikte. Övrigt: Eventuellt utlänning.


3. Z8197-00 3 veckor före mordet mellan 22:00-23:00
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Västerlånggatan utanför Café Gråmunken
Händelse: Man iakttagen under en (1) timmas tid
Signalement:
Man, 30-40 år. Mörkhårig. Litet huvud. Klädsel: Brun dunskinnjacka. Övrigt: Skyggt uppträdande


4. Z8074 2-3 veckor innan mordet
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Handskaffär Västerlånggatan 24
Händelse: Män frågar efter lokal att hyra på Västerlånggatan 27 eller 29
Signalement:
Man, 45-50 år, 175 cm lång. Mörkhårig. Brett ansikte. Kraftig kroppsbyggnad, grovhuggen. Övrigt: Arabliknande.

Man, 25 år, 175 cm lång. Tunn kroppsbyggnad. Klädsel: Jacka och byxor


5. Z8041-00 Måndag 1986-02-17 23:15
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Västerlånggatan vid Storkyrkobrinken
Händelse: Två (2) män med walkie-talkie
Signalement:
Man, 35 år, drygt 189 cm lång. Ej påtagbart mörkhårig. Smalt ansikte. Spenslig kroppsbyggnad. Klädsel: Mörk 3/4-lång rock med kapuschong. Mörka byxor.

Man, 35 år, 170-175 cm lång. Ej påtagbart mörkhårig. Smalt ansikte. Spenslig kroppsbyggnad. Klädsel: Mörk 3/4-lång rock. Byxor. Övrigt: Bar på walkie-talkie.6. Z8625-00 Tisdag 1986-02-18 16:30-17:30
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Västerlånggatan 22
Händelse: Två män på vakt
Signalement:
Man, 30 år 190 cm lång, Rödblont halvlångt rufsigt hår. Atletisk. Klädsel: Rödbrun 3/4-lång duffelaktig rock.

Man, 30-40 år, 175-180 cm lång, Mörkhårig. Smalt ansikte. Normal kroppsbyggnad. Klädsel: Mörkblå täckjacka. Övrigt: Sydeuropeiskt utseende.

Pol-1986-04-24 A11544-00 Sammanställning över tips tablå.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Sammanställning över tips tablå.pdf

1. Z8496-00 Fredag 1986-01-17 21:00
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Västerlånggatan & Yxsmedsgränd
Händelse: Två män står i gränden tittar runt hörnet mot Palmes bostad.
Signalement:
Man, 30-40 år, 185-190 cm lång. Mörkhårig, Smalt ansikte, lång näsa. Klen kroppsbyggnad. Övrigt: Eventuellt utlänning

Man, 30-40 år, 170-180 cm lång. Mörkhårig. Runt ansikte. Övrigt: Eventuellt utlänning.


2. Z8496-00 Fredag 1986-01-24 Någon gång mellan 19:00-21:00
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Händelse/Plats: Samma män på samma ställe, annat datum.
Signalement:
Man, 30-40 år, 185-190 cm lång. Mörkhårig, Smalt ansikte, lång näsa. Klen kroppsbyggnad. Övrigt: Eventuellt utlänning

Man, 30-40 år, 170-180 cm lång. Mörkhårig. Runt ansikte. Övrigt: Eventuellt utlänning.


3. Z8197-00 3 veckor före mordet mellan 22:00-23:00
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Västerlånggatan utanför Café Gråmunken
Händelse: Man iakttagen under en (1) timmas tid
Signalement:
Man, 30-40 år. Mörkhårig. Litet huvud. Klädsel: Brun dunskinnjacka. Övrigt: Skyggt uppträdande


4. Z8074 2-3 veckor innan mordet
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Handskaffär Västerlånggatan 24
Händelse: Män frågar efter lokal att hyra på Västerlånggatan 27 eller 29
Signalement:
Man, 45-50 år, 175 cm lång. Mörkhårig. Brett ansikte. Kraftig kroppsbyggnad, grovhuggen. Övrigt: Arabliknande.

Man, 25 år, 175 cm lång. Tunn kroppsbyggnad. Klädsel: Jacka och byxor


5. Z8041-00 Måndag 1986-02-17 23:15
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Västerlånggatan vid Storkyrkobrinken
Händelse: Två (2) män med walkie-talkie
Signalement:
Man, 35 år, drygt 189 cm lång. Ej påtagbart mörkhårig. Smalt ansikte. Spenslig kroppsbyggnad. Klädsel: Mörk 3/4-lång rock med kapuschong. Mörka byxor.

Man, 35 år, 170-175 cm lång. Ej påtagbart mörkhårig. Smalt ansikte. Spenslig kroppsbyggnad. Klädsel: Mörk 3/4-lång rock. Byxor. Övrigt: Bar på walkie-talkie.6. Z8625-00 Tisdag 1986-02-18 16:30-17:30
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Västerlånggatan 22
Händelse: Två män på vakt
Signalement:
Man, 30 år 190 cm lång, Rödblont halvlångt rufsigt hår. Atletisk. Klädsel: Rödbrun 3/4-lång duffelaktig rock.

Man, 30-40 år, 175-180 cm lång, Mörkhårig. Smalt ansikte. Normal kroppsbyggnad. Klädsel: Mörkblå täckjacka. Övrigt: Sydeuropeiskt utseende.

7. Z8437 Onsdag 1986-02-19
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Källarplanet fastighet Västerlånggatan 47
Händelse: Inbrott och besök av obehöriga i källaren.
Signalement: Inga uppgifter


8. C143-03 => T143-03 Troligen Torsdag 1986-02-20 Mitt på dagen
Uppgiftslämnare:  Margareta Nuder 
Plats: Södra Nämndhuset
Händelse: UL åkte hiss tillsammans med två män från 6:e våningen till entréplanet där männen klev ur.
Signalement:
Man 1, 35-45 år, 190 cm lång. Ljust, något rödlätt hår. Grovt ansikte, liknar SKUGGAN.
Klädsel: Brun skinnjacka , mörka byxor

Man 2, 170 cm lång.Mörkhårig.


9. N3093 Torsdag 1986-02-20 19:30-20:00
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Restaurang Kristina Västerlånggatan 68
Händelse: Man presenterade sig som Gunnarsson. Lämnade platsen tillsammans med två tysktalande män.
Signalement:
Man 1,  Viktor Gunnarsson 

Man 2, 185 cm lång. Mörkblond, välvårdad, slätrakad. Ganska kraftig över axlarna.
Klädsel: Svart-grå tweedkavaj smårutig skjorta.

Man 3, Över 185 cm lång, Blond, välvårdad, kortklippt. Kraftigare än Gunnarsson.
Klädsel: Mörkgrön läderjacka, stusslånga mörkgrå byxor


10. C143-?? Torsdag 1986-02-20 eller Fredag 1986-02-21 På dagen
Uppgiftslämnare:  Margareta Nuder 
Plats: Södra nämndhuset
Händelse: UL åkte hiss tillsammans med två män. En man klev av på 3:e våningen och den andre på 5:e våningen där Lisbeth har sitt arbetsrum.
Signalement:
Man 1, 35-45 år, 175-180 cm lång. Mörkt lockigt tjockt hår, kort hals, kraftig.
Klädsel: Mörk jacka som slutade strax ovanför knähöjd, mörka byxor, stickad mörk luva, eventuellt axelväska, utländskt språk

Man 2. Övrigt: Såg lite sjaskig ut


11. Z8437-00 Fredag 1986-02-21 02:30
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Källarplanet fastigheten Västerlånggatan 47
Händelse: Inbrott och besök av obehöriga i källaren
Signalement: Man, 25 år, 175-180 cm lång. Mörkhårig. Smärt kroppsbyggnad.
Övrigt: Svensktalande

Pol-1986-04-24 A11544-00 Sammanställning över tips tablå.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Sammanställning över tips tablå.pdf

7. Z8437 Onsdag 1986-02-19
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Källarplanet fastighet Västerlånggatan 47
Händelse: Inbrott och besök av obehöriga i källaren.
Signalement: Inga uppgifter


8. C143-03 => T143-03 Troligen Torsdag 1986-02-20 Mitt på dagen
Uppgiftslämnare:  Margareta Nuder 
Plats: Södra Nämndhuset
Händelse: UL åkte hiss tillsammans med två män från 6:e våningen till entréplanet där männen klev ur.
Signalement:
Man 1, 35-45 år, 190 cm lång. Ljust, något rödlätt hår. Grovt ansikte, liknar SKUGGAN.
Klädsel: Brun skinnjacka , mörka byxor

Man 2, 170 cm lång.Mörkhårig.


9. N3093 Torsdag 1986-02-20 19:30-20:00
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Restaurang Kristina Västerlånggatan 68
Händelse: Man presenterade sig som Gunnarsson. Lämnade platsen tillsammans med två tysktalande män.
Signalement:
Man 1,  Viktor Gunnarsson 

Man 2, 185 cm lång. Mörkblond, välvårdad, slätrakad. Ganska kraftig över axlarna.
Klädsel: Svart-grå tweedkavaj smårutig skjorta.

Man 3, Över 185 cm lång, Blond, välvårdad, kortklippt. Kraftigare än Gunnarsson.
Klädsel: Mörkgrön läderjacka, stusslånga mörkgrå byxor


10. C143-?? Torsdag 1986-02-20 eller Fredag 1986-02-21 På dagen
Uppgiftslämnare:  Margareta Nuder 
Plats: Södra nämndhuset
Händelse: UL åkte hiss tillsammans med två män. En man klev av på 3:e våningen och den andre på 5:e våningen där Lisbeth har sitt arbetsrum.
Signalement:
Man 1, 35-45 år, 175-180 cm lång. Mörkt lockigt tjockt hår, kort hals, kraftig.
Klädsel: Mörk jacka som slutade strax ovanför knähöjd, mörka byxor, stickad mörk luva, eventuellt axelväska, utländskt språk

Man 2. Övrigt: Såg lite sjaskig ut


11. Z8437-00 Fredag 1986-02-21 02:30
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Källarplanet fastigheten Västerlånggatan 47
Händelse: Inbrott och besök av obehöriga i källaren
Signalement: Man, 25 år, 175-180 cm lång. Mörkhårig. Smärt kroppsbyggnad.
Övrigt: Svensktalande

12. Z8437-00 Söndag 1986-02-23 01:00
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Källarplanet Västerlånggatan 47
Händelse: Inbrott och besök av obehöriga i källaren
Signalement:
Man 1, 25 år, medellängd. Mörkhårig. Spänstig

Man 2, 35 år. Stort rödaktigt hår, mustasch. Kraftig över axlar och bringa.
Klädsel: ljus klädsel.
Övrigt: Svensktalande


13. M2812-00 Torsdag 1986-02-27 15:30 cirka
Uppgiftslämnare: Busspassagerare vid Rosenbad (Olof Palmes arbetsplats) Referens behövs
Plats: Fredsgatan utanför Rosenbad
Händelse: UL åkte buss förbi Rosenbad. En man stod på Fredsgatan norra sida mittemot järndörren.
Signalement:
Man, cirka 35-37 år, cirka 190 cm lång. Kraftig (bredaxlad)
Huvud/ansikte: Blond med dragning åt rött, kortklippt. Liknar "SKUGGAN". Klädsel: Blå täckjacka lite ljusare än marinblå, stusslång.
Övrigt: "Gorillastil".


14. D2775-00 Torsdag 1986-02-27 17:00 cirka
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Varuhuset PUB
Händelse: UL var på Plan 1 och såg Palme i rulltrappan. En man kom farande efter Palme.
Signalement:
Man, cirka 185 cm lång. Kraftig kroppsbyggnad.
Huvud: Hårfärg ljusare än cendré, kortklippt.
Klädsel: Stusslång jacka troligen blå.


15. D1336-00 Torsdag 1986-02-27 18:00 (strax före)
Uppgiftslämnare: Patricio Marquez Araya
Plats: Sergelarkaden
Händelse: Patricio Marquez Araya mötte Palme som bar på en påse. En man verkade följa efter Palme på cirka 25 meters avstånd.
Signalement:
Man, 32-36 år, 190 cm lång. Muskulös.
Huvud: Ljus hårfärg med dragning åt rött, nästan tonat. Litet huvud, mörka ögon, kantigt ansikte, skäggstubb.
Klädsel: Stusslång jacka som var ljusare än byxorna, blå jeans.
Övrigt: Vältränad, bag.

Pol-1986-04-24 A11544-00 Sammanställning över tips tablå.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Sammanställning över tips tablå.pdf

12. Z8437-00 Söndag 1986-02-23 01:00
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Källarplanet Västerlånggatan 47
Händelse: Inbrott och besök av obehöriga i källaren
Signalement:
Man 1, 25 år, medellängd. Mörkhårig. Spänstig

Man 2, 35 år. Stort rödaktigt hår, mustasch. Kraftig över axlar och bringa.
Klädsel: ljus klädsel.
Övrigt: Svensktalande


13. M2812-00 Torsdag 1986-02-27 15:30 cirka
Uppgiftslämnare: Busspassagerare vid Rosenbad (Olof Palmes arbetsplats) Referens behövs
Plats: Fredsgatan utanför Rosenbad
Händelse: UL åkte buss förbi Rosenbad. En man stod på Fredsgatan norra sida mittemot järndörren.
Signalement:
Man, cirka 35-37 år, cirka 190 cm lång. Kraftig (bredaxlad)
Huvud/ansikte: Blond med dragning åt rött, kortklippt. Liknar "SKUGGAN". Klädsel: Blå täckjacka lite ljusare än marinblå, stusslång.
Övrigt: "Gorillastil".


14. D2775-00 Torsdag 1986-02-27 17:00 cirka
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Varuhuset PUB
Händelse: UL var på Plan 1 och såg Palme i rulltrappan. En man kom farande efter Palme.
Signalement:
Man, cirka 185 cm lång. Kraftig kroppsbyggnad.
Huvud: Hårfärg ljusare än cendré, kortklippt.
Klädsel: Stusslång jacka troligen blå.


15. D1336-00 Torsdag 1986-02-27 18:00 (strax före)
Uppgiftslämnare: Patricio Marquez Araya
Plats: Sergelarkaden
Händelse: Patricio Marquez Araya mötte Palme som bar på en påse. En man verkade följa efter Palme på cirka 25 meters avstånd.
Signalement:
Man, 32-36 år, 190 cm lång. Muskulös.
Huvud: Ljus hårfärg med dragning åt rött, nästan tonat. Litet huvud, mörka ögon, kantigt ansikte, skäggstubb.
Klädsel: Stusslång jacka som var ljusare än byxorna, blå jeans.
Övrigt: Vältränad, bag.

16. Z8184 Torsdag 1986-02-27 17:00-17:10
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Västerlånggatan vid bostaden
Händelse: Man observerad 10 minuter vid bostaden.
Signalement: Man, högst 45 år, 190 cm lång, Mörkhårig. Välbyggd. Klädsel: Sportjacka med avvikande färg på axlarnablå el grå stusslång.


17. Z8049-00 Fredag 1986-02-28 17:00-18:00
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Västerlånggatan vid 31
Händelse: Man uppehåller sig vid bostaden under en timma
Signalement: Man, 30 år, 175-180 cm lång, Svart rakt hår över halva öronen. Kantigt ansikte, markerade drag särskilt kindknotor. Avsmalnande käkparti, rak näsa, smala läppar. Svag mustasch. Välbyggd. Klädsel: Halvlång, mörkblå eller svartgrå rock.


18. Z8136-00 Fredag 1986-02-28 17:30-19:00
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Café Gråmunken Västerlånggatan 18
Händelse: Man på caféet tittar ut mot Västerlånggatan
Signalement: Man, 30-35 år. Mörkt kortklippt hår, skäggstubb, eventuellt glasögon Klädsel: Mörk jacka, modell Fjällräven, Fjällrävenryggsäck.


19. Z8045-00 Fredag 1986-02-28 18:55-19:05
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Västerlånggatan
Händelse: Kvinna som liknar fru Palme förföljs på gatan
Signalement: Man, 50 år. Gråsprängt hår. Klädsel: Grågrön rock med skärp. Övrigt: Bar på bag.


20. Z8028-00 Fredag 1986-02-28 19:50-20:10
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Västerlånggatan & Sven Vintappares gränd
Händelse: Man observerad under 20 minuter. Palmes port syns från gränden.
Signalement: Man, 25-35 år, 175-180 cm lång. Tonsural, skallig. Rak näsa. Atletisk. Klädsel: Mörk lumberjacka, mörka jeans. Övrigt: Eventuellt hjulbent. Bar eventuellt handledsväska

Pol-1986-04-24 A11544-00 Sammanställning över tips tablå.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Sammanställning över tips tablå.pdf

16. Z8184 Torsdag 1986-02-27 17:00-17:10
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Västerlånggatan vid bostaden
Händelse: Man observerad 10 minuter vid bostaden.
Signalement: Man, högst 45 år, 190 cm lång, Mörkhårig. Välbyggd. Klädsel: Sportjacka med avvikande färg på axlarnablå el grå stusslång.


17. Z8049-00 Fredag 1986-02-28 17:00-18:00
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Västerlånggatan vid 31
Händelse: Man uppehåller sig vid bostaden under en timma
Signalement: Man, 30 år, 175-180 cm lång, Svart rakt hår över halva öronen. Kantigt ansikte, markerade drag särskilt kindknotor. Avsmalnande käkparti, rak näsa, smala läppar. Svag mustasch. Välbyggd. Klädsel: Halvlång, mörkblå eller svartgrå rock.


18. Z8136-00 Fredag 1986-02-28 17:30-19:00
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Café Gråmunken Västerlånggatan 18
Händelse: Man på caféet tittar ut mot Västerlånggatan
Signalement: Man, 30-35 år. Mörkt kortklippt hår, skäggstubb, eventuellt glasögon Klädsel: Mörk jacka, modell Fjällräven, Fjällrävenryggsäck.


19. Z8045-00 Fredag 1986-02-28 18:55-19:05
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Västerlånggatan
Händelse: Kvinna som liknar fru Palme förföljs på gatan
Signalement: Man, 50 år. Gråsprängt hår. Klädsel: Grågrön rock med skärp. Övrigt: Bar på bag.


20. Z8028-00 Fredag 1986-02-28 19:50-20:10
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Västerlånggatan & Sven Vintappares gränd
Händelse: Man observerad under 20 minuter. Palmes port syns från gränden.
Signalement: Man, 25-35 år, 175-180 cm lång. Tonsural, skallig. Rak näsa. Atletisk. Klädsel: Mörk lumberjacka, mörka jeans. Övrigt: Eventuellt hjulbent. Bar eventuellt handledsväska

21. Z8124-00 Fredag 1986-02-28 20:40
Uppgiftslämnare: Per Mellberg
Plats: Gångtunnel under Munkbron
Händelse: Man efter Palme

Signalement: Man. 40 år gammal. 175-180 cm lång. Atletisk.
Huvud: Cendréfärgat halvlångt vågigt kraftigt hår. Begynnande skäggstubb. Liten näsa.
Klädsel: Eventuellt ljus mockajacka, mörka byxor. Gav ett sjaskigt intryck.
Övrigt: Eventuellt halt, eventuellt bag.


22. Z8386-00 Fredag 1986-02-28 20:40
Uppgiftslämnare: Hans Embrink
Plats: T-bana Gamla Stan
Händelse: Man observerad i trappan upp till perrongen
Signalement: Man, 30-40 år, 190 cm lång. Atletisk. Klädsel: Mörk jacka, eventuellt grön, något längre än midjelång


23. Z8332-00 Fredag 1986-02-28 20:47
Uppgiftslämnare: Leila Kangasviri
Plats: T-bana Gamla Stan - Hötorget
Händelse: Iakttagelse av Palme. Man rusat på samma tåg.
Signalement: Man, 180-185 cm lång. Svart, halvlångt krulligt hår. Mörka stirrande ögon. Smalt ansikte. Spenslig kroppsbyggnad. Klädsel: Ljus midjejacka, mörka byxor, eventuellt blåa. Övrigt: Mellaneurope, haltande gång .


24. EAA1884-00 Fredag 1986-02-28 20:00-21:00
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Tunnelgatan 11
Händelse: Man som använder walkie talkie
Signalement: Man, 30-35 år, 175-180 cm lång. Mörkt lockigt hår. Klädsel: Fjällrävenliknande stusslång jacka, troligen mörkblå. Övrigt: Eventuellt en svart axelremsväska.


25. L842 => L844-00 Fredag 1986-02-28 20:55
Uppgiftslämnare: Fru Stark
Plats: Grand utanför
Händelse: Man lutar sig mot väggen
Signalement: Man. Brunt hår. Ljust ansikte. Klädsel: Mellanblå jacka mössa, knuten upptill.


26. L860-00 Fredag 1986-02-28 21:00 cirka
Uppgiftslämnare: Birgitta Wennerling
Plats: Grand utanför
Händelse: Man sträcker sig på tå och ser in i foajén
Signalement: Man, cirka 30 år, 175-180 cm lång. Troligen mörkt hår. Långsmalt ansikte. Ljus hy. Mörka ögonbryn. Djupt liggande ögon tätt ihop, brinnande blick. Smal/mediär kroppsbyggnad. Klädsel: Mörk rock eller täckjacka som slutade en bra bit ovanför knäna

Pol-1986-04-24 A11544-00 Sammanställning över tips tablå.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Sammanställning över tips tablå.pdf

21. Z8124-00 Fredag 1986-02-28 20:40
Uppgiftslämnare: Per Mellberg
Plats: Gångtunnel under Munkbron
Händelse: Man efter Palme

Signalement: Man. 40 år gammal. 175-180 cm lång. Atletisk.
Huvud: Cendréfärgat halvlångt vågigt kraftigt hår. Begynnande skäggstubb. Liten näsa.
Klädsel: Eventuellt ljus mockajacka, mörka byxor. Gav ett sjaskigt intryck.
Övrigt: Eventuellt halt, eventuellt bag.


22. Z8386-00 Fredag 1986-02-28 20:40
Uppgiftslämnare: Hans Embrink
Plats: T-bana Gamla Stan
Händelse: Man observerad i trappan upp till perrongen
Signalement: Man, 30-40 år, 190 cm lång. Atletisk. Klädsel: Mörk jacka, eventuellt grön, något längre än midjelång


23. Z8332-00 Fredag 1986-02-28 20:47
Uppgiftslämnare: Leila Kangasviri
Plats: T-bana Gamla Stan - Hötorget
Händelse: Iakttagelse av Palme. Man rusat på samma tåg.
Signalement: Man, 180-185 cm lång. Svart, halvlångt krulligt hår. Mörka stirrande ögon. Smalt ansikte. Spenslig kroppsbyggnad. Klädsel: Ljus midjejacka, mörka byxor, eventuellt blåa. Övrigt: Mellaneurope, haltande gång .


24. EAA1884-00 Fredag 1986-02-28 20:00-21:00
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Tunnelgatan 11
Händelse: Man som använder walkie talkie
Signalement: Man, 30-35 år, 175-180 cm lång. Mörkt lockigt hår. Klädsel: Fjällrävenliknande stusslång jacka, troligen mörkblå. Övrigt: Eventuellt en svart axelremsväska.


25. L842 => L844-00 Fredag 1986-02-28 20:55
Uppgiftslämnare: Fru Stark
Plats: Grand utanför
Händelse: Man lutar sig mot väggen
Signalement: Man. Brunt hår. Ljust ansikte. Klädsel: Mellanblå jacka mössa, knuten upptill.


26. L860-00 Fredag 1986-02-28 21:00 cirka
Uppgiftslämnare: Birgitta Wennerling
Plats: Grand utanför
Händelse: Man sträcker sig på tå och ser in i foajén
Signalement: Man, cirka 30 år, 175-180 cm lång. Troligen mörkt hår. Långsmalt ansikte. Ljus hy. Mörka ögonbryn. Djupt liggande ögon tätt ihop, brinnande blick. Smal/mediär kroppsbyggnad. Klädsel: Mörk rock eller täckjacka som slutade en bra bit ovanför knäna

27. EBB1701-00 Fredag 1986-02-28 21:00
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Holländargatan
Händelse: 4 män, bärbar radio

Plats: Luntmakargatan, Arbetsförmedlingen
Händelse: Två av männen sen sedda vid arbetsförmedlingen
Signalement: Samtliga fyra (4) män. Svarthåriga Övrigt: utlänningar


28. L830 Fredag 1986-02-28 21:00-21:15
Uppgiftslämnare: Referens behövs Plats: Restaurang Vera, Sveavägen östra sidan, snett emot Grand
Händelse: Man beställer bara chips nervös/orolig. Gick snabbt därifrån.
Signalement: Man, 30-35 år, 180 cm lång. Breda axlar, slank kropp. Mörkt halvlångt hår. Fyrkantigt ansikte, mörka ögon, smala läppar
Klädsel: Mörkklädd, troligtvis jacka, blå jeans


29. L859-00 Fredag 1986-02-28 21:00-21:15
Uppgiftslämnare: Hubert Falk
Plats:Hållplats vid Grand
Händelse: Man ser mot biografen. Går ej på bussen. Nervös/orolig.
Signalement: Man, 40-45 år, 180 cm lång, Troligen mörkhårig. Bucklig näsa. Smal kroppsbyggnad.
Klädsel: Mörk skärmmössa med öronlappar, eventuellt blå. Stusslång jacka något ljusare än byxorna, svarta byxor, kraftiga skor.


30. EA487-00 Fredag 1986-02-28 21:50
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Sveavägen vid Dekorima
Händelse: Två (2) män vid Dekorima
Signalement:
Man, 180 cm lång. Svarthårig. Insjunkna ögon, markerade ögonhålor.
Klädsel: Plagg räcker till halva låret.
Övrigt: Troligen arab eller latinamerikanare.

Man, under 180 cm lång. Mörkhårig
Klädsel: Gråbrun klädsel.
Övrigt: Alger eller Marockan


31. EA86-00 Fredag 1986-02-28 22:10
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Sveavägen mellan Tegnérgatan och Adolf Fredriks kyrkogata
Händelse: Två (2) män in i port med järngrind
Signalement:
Man, 170 cm lång
Klädsel: Mörka kläder.

Man, 180 cm lång. Cendréfärgat hår. Kraftig kroppsbyggnad
Klädsel: Ljus jacka.

Pol-1986-04-24 A11544-00 Sammanställning över tips tablå.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Sammanställning över tips tablå.pdf

27. EBB1701-00 Fredag 1986-02-28 21:00
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Holländargatan
Händelse: 4 män, bärbar radio

Plats: Luntmakargatan, Arbetsförmedlingen
Händelse: Två av männen sen sedda vid arbetsförmedlingen
Signalement: Samtliga fyra (4) män. Svarthåriga Övrigt: utlänningar


28. L830 Fredag 1986-02-28 21:00-21:15
Uppgiftslämnare: Referens behövs Plats: Restaurang Vera, Sveavägen östra sidan, snett emot Grand
Händelse: Man beställer bara chips nervös/orolig. Gick snabbt därifrån.
Signalement: Man, 30-35 år, 180 cm lång. Breda axlar, slank kropp. Mörkt halvlångt hår. Fyrkantigt ansikte, mörka ögon, smala läppar
Klädsel: Mörkklädd, troligtvis jacka, blå jeans


29. L859-00 Fredag 1986-02-28 21:00-21:15
Uppgiftslämnare: Hubert Falk
Plats:Hållplats vid Grand
Händelse: Man ser mot biografen. Går ej på bussen. Nervös/orolig.
Signalement: Man, 40-45 år, 180 cm lång, Troligen mörkhårig. Bucklig näsa. Smal kroppsbyggnad.
Klädsel: Mörk skärmmössa med öronlappar, eventuellt blå. Stusslång jacka något ljusare än byxorna, svarta byxor, kraftiga skor.


30. EA487-00 Fredag 1986-02-28 21:50
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Sveavägen vid Dekorima
Händelse: Två (2) män vid Dekorima
Signalement:
Man, 180 cm lång. Svarthårig. Insjunkna ögon, markerade ögonhålor.
Klädsel: Plagg räcker till halva låret.
Övrigt: Troligen arab eller latinamerikanare.

Man, under 180 cm lång. Mörkhårig
Klädsel: Gråbrun klädsel.
Övrigt: Alger eller Marockan


31. EA86-00 Fredag 1986-02-28 22:10
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Sveavägen mellan Tegnérgatan och Adolf Fredriks kyrkogata
Händelse: Två (2) män in i port med järngrind
Signalement:
Man, 170 cm lång
Klädsel: Mörka kläder.

Man, 180 cm lång. Cendréfärgat hår. Kraftig kroppsbyggnad
Klädsel: Ljus jacka.

32. EA494-00 Fredag 1986-02-28 22:10
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Kammakargatan & Luntmakargatan
Händelse: 2 män blir störda av Uppgiftslämnaren.
Signalement:
Man, 170 cm lång. Mörkhårig. Normal kroppsbyggnad. Klädsel: Mörk jacka och mörka byxor.

Man, 185 cm lång. Mörkhårig, lugg vänster ansiktshalva. Kraftig kroppsbyggnad. Klädsel: Mörk mössa, 3/4-lång gråsvart rock och byxor.


33. EBC639-00 Fredag 1986-02-28 22:05 22:20
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Kammakargatan & Saltmätargatan.
Händelse: 2 män, båda försvinner efter vissling.
Man, 27-35 år. Mörkhårig, mörk mustasch. Normal kroppsbyggnad. Klädsel: Eventuellt rock

Man, 185-195 cm lång. Blond. Kraftig kroppsbyggnad. Klädsel: Midjelång jacka


34. EB1169-00 Fredag 1986-02-28 22:40
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Adolf Fredriks kyrkogata -> Tegnérgatan
Händelse: Man, otålig, går mot Tegnérgatan med handen i plastpåse.


35. L1061-00 Fredag 1986-02-28 22:50
Uppgiftslämnare: Max Dager
Plats: Sveavägen - Grand
Händelse: Man tittar i bokhandeln.
Signalement: Man, 45 år, 160-170 cm lång. Klädsel: Keps eller mössa med tofs. Täckjacka, troligen mörkblå, grå byxor.


36. L1061-00 Fredag 1986-02-28 22:50
Uppgiftslämnare: Max Dager
Plats: Sveavägen - Grand
Händelse: 2 män vid telefonkiosk
Signalement: Man, 30-35 år. Klädsel: Knälång rock. Övrigt: Arabiskt utseende

Man, 30-35 år, 175-180 cm lång. Cendréfärgat hår, stålbågade glasögon. Klädsel: Svart skinnjacka, mörka byxor. Övrigt: Mörk axelremsväska


37. L1572-00 Fredag 1986-02-28 22:50 22:55
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Grand utanför
Händelse:Man vid telefonkiosk . Tittar mot Grand.
Signalement: Man, 30-40 år, 180-185 cm lång. Mörkhårig. Guldfärgade glasögon. Framskjuten haka. Mediär kroppsbyggnad. Klädsel: Mörk tjock stusslång täckjacka med kapuschong, eventuellt blå

Pol-1986-04-24 A11544-00 Sammanställning över tips tablå.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Sammanställning över tips tablå.pdf

32. EA494-00 Fredag 1986-02-28 22:10
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Kammakargatan & Luntmakargatan
Händelse: 2 män blir störda av Uppgiftslämnaren.
Signalement:
Man, 170 cm lång. Mörkhårig. Normal kroppsbyggnad. Klädsel: Mörk jacka och mörka byxor.

Man, 185 cm lång. Mörkhårig, lugg vänster ansiktshalva. Kraftig kroppsbyggnad. Klädsel: Mörk mössa, 3/4-lång gråsvart rock och byxor.


33. EBC639-00 Fredag 1986-02-28 22:05 22:20
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Kammakargatan & Saltmätargatan.
Händelse: 2 män, båda försvinner efter vissling.
Man, 27-35 år. Mörkhårig, mörk mustasch. Normal kroppsbyggnad. Klädsel: Eventuellt rock

Man, 185-195 cm lång. Blond. Kraftig kroppsbyggnad. Klädsel: Midjelång jacka


34. EB1169-00 Fredag 1986-02-28 22:40
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Adolf Fredriks kyrkogata -> Tegnérgatan
Händelse: Man, otålig, går mot Tegnérgatan med handen i plastpåse.


35. L1061-00 Fredag 1986-02-28 22:50
Uppgiftslämnare: Max Dager
Plats: Sveavägen - Grand
Händelse: Man tittar i bokhandeln.
Signalement: Man, 45 år, 160-170 cm lång. Klädsel: Keps eller mössa med tofs. Täckjacka, troligen mörkblå, grå byxor.


36. L1061-00 Fredag 1986-02-28 22:50
Uppgiftslämnare: Max Dager
Plats: Sveavägen - Grand
Händelse: 2 män vid telefonkiosk
Signalement: Man, 30-35 år. Klädsel: Knälång rock. Övrigt: Arabiskt utseende

Man, 30-35 år, 175-180 cm lång. Cendréfärgat hår, stålbågade glasögon. Klädsel: Svart skinnjacka, mörka byxor. Övrigt: Mörk axelremsväska


37. L1572-00 Fredag 1986-02-28 22:50 22:55
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Grand utanför
Händelse:Man vid telefonkiosk . Tittar mot Grand.
Signalement: Man, 30-40 år, 180-185 cm lång. Mörkhårig. Guldfärgade glasögon. Framskjuten haka. Mediär kroppsbyggnad. Klädsel: Mörk tjock stusslång täckjacka med kapuschong, eventuellt blå

38. L14-00 Fredag 1986-02-28 22:50-23:15
Uppgiftslämnare: Lars Eric Eriksson
Plats: Grand utanför
Händelse: Man går av och an
Signalement: Man, 35-40 år, cirka 180 cm lång. Fyrkantigt hårt ansikte. Kraftig kroppsbyggnad. Klädsel: Mörk fjällrävenliknande jacka, ljus huvudbonad.


39. L866 Fredag 1986-02-28 23:05
Uppgiftslämnare:
L866-00 Anneli Korhonen
L866-01 Margareta Storhök
Plats: Grand, Sveavägen
Händelse: Man ser in i foajén
Signalement: Man, 35-45 år, 170-175 cm lång. Troligen cendréfärgat hår, troligen glasögon, stirrande blick. Ordinär kroppsbyggnad, något rund om magen. Klädsel: Tjock vaddfylld skärmmössa typ keps, eventuellt ljusbrun, 3/4 -lång blå jacka, mörkblå byxor.


40. L832 => L901-00 Fredag 1986-02-28 23:10
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Saltmätargatan Tegnérgatan
Händelse: Väntande man irriterad över uppmärksamhet
Signalement: Man, 25 år, 180 cm lång. Krulligt hår. Slank kroppsbyggnad. Klädsel: Lång ljus tygrock. Övrigt: Utlänning eventuellt Marockan.


41. C2 => T2-00 Fredag 1986-02-28 23:15
Uppgiftslämnare: Mårten Palme
Plats: Sveavägen utanför Grand
Händelse: Man tittar i skyltfönster. Går efter makarna Palme.
Signalement: Man, 40 år. Eventuellt stålbågade glasögon. Kraftig kroppsbyggnad. Klädsel: Keps med knäppe uptill. Lång blå täckjacka. Övrigt: Går framåtlutad, ser bufflig ut.

42. EAD622-00 Fredag 1986-02-28 23:17

Uppgiftslämnare: Jonny Wiklund
Plats: Tunnelgatan
Händelse: Man avsläppt ur grön bil, ses 2-3 min efter vid Tunnelgatan & Sveavägen, spanar efter något.
Signalement: Man, 32-40 år, 172-175 cm lång. Mörkt tjockt lite lockigt kortklippt hår, mörk mustasch. Ljus hy. Klädsel: Midjekort jacka och byxor i samma färg, gav ett ljust intryck.


43. E23-00 Fredag 1986-02-28 23:17
Uppgiftslämnare: Ljubisa Najic
Plats: Sveavägen
Händelse: Man iakttas från gatukök. Går efter Palme 5-10 meter.
Signalement:Man, 30-50 år, 180 cm lång. Ljust melerat hår. Kraftig kroppsbyggnad. Klädsel: Ovårdad knälång rock eller jacka, grå eller grön, uppknäppt, eventuellt med huva. Övrigt: Gick klumpigt

Pol-1986-04-24 A11544-00 Sammanställning över tips tablå.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Sammanställning över tips tablå.pdf

38. L14-00 Fredag 1986-02-28 22:50-23:15
Uppgiftslämnare: Lars Eric Eriksson
Plats: Grand utanför
Händelse: Man går av och an
Signalement: Man, 35-40 år, cirka 180 cm lång. Fyrkantigt hårt ansikte. Kraftig kroppsbyggnad. Klädsel: Mörk fjällrävenliknande jacka, ljus huvudbonad.


39. L866 Fredag 1986-02-28 23:05
Uppgiftslämnare:
L866-00 Anneli Korhonen
L866-01 Margareta Storhök
Plats: Grand, Sveavägen
Händelse: Man ser in i foajén
Signalement: Man, 35-45 år, 170-175 cm lång. Troligen cendréfärgat hår, troligen glasögon, stirrande blick. Ordinär kroppsbyggnad, något rund om magen. Klädsel: Tjock vaddfylld skärmmössa typ keps, eventuellt ljusbrun, 3/4 -lång blå jacka, mörkblå byxor.


40. L832 => L901-00 Fredag 1986-02-28 23:10
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Saltmätargatan Tegnérgatan
Händelse: Väntande man irriterad över uppmärksamhet
Signalement: Man, 25 år, 180 cm lång. Krulligt hår. Slank kroppsbyggnad. Klädsel: Lång ljus tygrock. Övrigt: Utlänning eventuellt Marockan.


41. C2 => T2-00 Fredag 1986-02-28 23:15
Uppgiftslämnare: Mårten Palme
Plats: Sveavägen utanför Grand
Händelse: Man tittar i skyltfönster. Går efter makarna Palme.
Signalement: Man, 40 år. Eventuellt stålbågade glasögon. Kraftig kroppsbyggnad. Klädsel: Keps med knäppe uptill. Lång blå täckjacka. Övrigt: Går framåtlutad, ser bufflig ut.

42. EAD622-00 Fredag 1986-02-28 23:17

Uppgiftslämnare: Jonny Wiklund
Plats: Tunnelgatan
Händelse: Man avsläppt ur grön bil, ses 2-3 min efter vid Tunnelgatan & Sveavägen, spanar efter något.
Signalement: Man, 32-40 år, 172-175 cm lång. Mörkt tjockt lite lockigt kortklippt hår, mörk mustasch. Ljus hy. Klädsel: Midjekort jacka och byxor i samma färg, gav ett ljust intryck.


43. E23-00 Fredag 1986-02-28 23:17
Uppgiftslämnare: Ljubisa Najic
Plats: Sveavägen
Händelse: Man iakttas från gatukök. Går efter Palme 5-10 meter.
Signalement:Man, 30-50 år, 180 cm lång. Ljust melerat hår. Kraftig kroppsbyggnad. Klädsel: Ovårdad knälång rock eller jacka, grå eller grön, uppknäppt, eventuellt med huva. Övrigt: Gick klumpigt

44. E898 => EBE898-00 Fredag 1986-02-28 23:23
Uppgiftslämnare: "Skelleftehamnsmannen" (anonym brevskrivare)
Plats: 0lofsgatan & Tunnelgatan
Händelse: Man talat tyska i walkie-talkie, schweizbrytning
Signalement: Man, 185 cm lång. Mörkblont rakt hår. Klädsel: Halvlång mörkblå parkasjacka med gråvit pälskrage på kapuschongen. Mörka troligen blå manchesterbyxor. Svarta fingerhandskar Övrigt: Tysktalande.45. E1089 =>EAE1089-00 Fredag 1986-02-28 23:25
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Tunnelgatan => Sveavägenn=> Adolf Fredriks Kyrkogata
Händelse: Man springer från Tunnelgatan => Sveavägenn=> Adolf Fredriks Kyrkogata, sedan i östlig riktning.
Signalement: Man, 25-30 år, 175-180 cm lång. Mörkt kort lockigt ovårdat hår. Runt ansikte. Mörka hopvuxna ögonbryn. Tätt sittande ögon. Lång lite tjock näsa. Bred mun, fyrkantig haka. Normal kroppsbyggnad med breda axlar. Klädsel: Midjekort blå jeansjacka. Mörka byxor troligen jeans.

Pol-1986-04-24 A11544-00 Sammanställning över tips tablå.pdf

Pol-1986-04-24 A11544-00 Sammanställning över tips tablå.pdf

44. E898 => EBE898-00 Fredag 1986-02-28 23:23
Uppgiftslämnare: "Skelleftehamnsmannen" (anonym brevskrivare)
Plats: 0lofsgatan & Tunnelgatan
Händelse: Man talat tyska i walkie-talkie, schweizbrytning
Signalement: Man, 185 cm lång. Mörkblont rakt hår. Klädsel: Halvlång mörkblå parkasjacka med gråvit pälskrage på kapuschongen. Mörka troligen blå manchesterbyxor. Svarta fingerhandskar Övrigt: Tysktalande.45. E1089 =>EAE1089-00 Fredag 1986-02-28 23:25
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Tunnelgatan => Sveavägenn=> Adolf Fredriks Kyrkogata
Händelse: Man springer från Tunnelgatan => Sveavägenn=> Adolf Fredriks Kyrkogata, sedan i östlig riktning.
Signalement: Man, 25-30 år, 175-180 cm lång. Mörkt kort lockigt ovårdat hår. Runt ansikte. Mörka hopvuxna ögonbryn. Tätt sittande ögon. Lång lite tjock näsa. Bred mun, fyrkantig haka. Normal kroppsbyggnad med breda axlar. Klädsel: Midjekort blå jeansjacka. Mörka byxor troligen jeans.