wpu.nu

Birger Elmér

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Carl Gustaf Birger Elmér (1919-1999) var en svensk militär och ämbetsman. Fram till 1975 var han chef för den hemliga organisationen Försvarsstabens särskilda byrå, mer känd som IB Informationsbyrån.

Biografi och karriär (urval)
Datum Händelse
1919-08-08 Namnföddes
19?? Militärtjänst vid Kungl. Älvsborgs regemente, I 15, i Borås.
1945-1947 Studier i psykologi samtidigt som han blev löjtnant.
19?? Tjänstgöring vid Centrala Värnpliktsbyråns personalprövningsdetalj.
194?- Studier vid Stockholms Högskola med fil.kand.-examen i ämnena praktisk filosofi, sociologisk kurs, pedagogik och teoretisk filosofi.
1951-10-23 Chef för ”utrikesavdelningens psykologiska detalj” vid Försvarsstaben.
Projektansvarig för öppen inhämtning av ”propaganda”, i första hand rysk, riktad mot Sverige i svenska och utländska medier. Elmér följde också rysk radio upptagen av ”ett par svenska myndigheter”, framför allt Försvarets radioanstalt (FRA).
Projektet tillkom på ÖB Nils Swedlunds initiativ och med UDs samtycke. Verksamheten hade tidigare drivits av ”propagandagruppen”, följd av UD:s radioavlyssningsbyrå.
1951- Utlandsuppdrag, bland annat tillsammans med Gunnar Smedmark, chef för Försvarsstabens utrikesavdelning.(1948-1953).
1952 I samband med nedskjutningen av en DC-3 i juni 1952 åkte han till Wiesbaden på radioupptagninguppdrag.
1953 Arkivchef för Dokumentationscentralen vid försvarsstabens utrikesavdelning.
1956 På försök inrättades en permanent central organisation för rundradioavlyssning vid FRA på Lovön.
1956 Licentiatavhandling vid Stockholms Högskola med titeln Propagandaanalys : En studie av sovjetiska radioutsändningar på svenska och finska språken 1952–1954.
1957 Fs/In Grupp B” (Försvarsstabens Inrikesavdelning Grupp B) inrättades formellt med Birger Elmér som chef efter att verksamheten växt fram successivt under 1950-talet.
1961 ”Fs/In Grupp B” fick status som självständigt kontor och namnet ändrades till B-kontoret.
1965 Vid omorganisation slogs B-kontoret och T-kontoret samman som Försvarsstabens särskilda byrå med Birger Elmér som chef och inrättades i den "nya" Säkerhetsavdelningen (tidigare Inrikesavdelningen).
Organisationen kom att kallas IB, en förkortning som ibland uttolkats som Informationsbyrån, ibland som Inhämtning Birger. Någon officiell förklaring till vad IB stod för har aldrig lämnats.
1973 IB Informationsbyrån avslöjades av journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt i tidningen Folket i Bild/Kulturfront nr 9 den 3 maj 1973.
1975 Birger Elmer slutade officiellt på IB men fortsatte i flera år att lämna rapporter till Försvarsstaben och, under täcknamnet ”Erik”, till Säpo.
1986-02-28 Birger Elmér var 67 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.
1990-talet Ett tiotal år efter IB-perioden träffades Elmér och Guillou i en kö på en bank. Detta blev början till ett samarbete om de flesta böckerna i serien Carl Hamilton där Elmér bidrog med sin kunskap om underrättelsetjänsten. Elmér fick även ett alter ego i böckerna, som Hamiltons chef Den Gamle.
1999-11-08 Birger Elmér avled i en ålder av 80 år.

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D11614-12

1991-11-14

1993-11-03

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

E63-15-B

2915-01-04

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

BilderKällor / Referenser

Datum Rubrik / Länk Källor
1919-1999 Birger Elmér Wikipedia
svenska
1957-1961 Grupp B (underrättelsetjänst) Wikipedia
svenska