wpu.nu

Uppslag:E63-15-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-15-B
Registrerat
2915-01-04
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2018-09-18 Förfrågan till Riksarkivet Krigsarkivet avseende bl.a
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Förfrågan avseende
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-09-18 00:00
Avslutat


Åklagarmyndigheten
Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Chefsåklagare Krister Petersson

2018-09-18

Handling
Ärende AM-26929-17
Handläggare 860-S11


RIKSARKIVET
Box 12541
102 29 STOCKHOLM


HEMLIG Jämlikt 18 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)


Begäran att få ta del av allmänna handlingar.

Jag är förundersökningsledare i utredningen av mordet på statsminister Olof Palme.

Med tanke på att det är en pågående förundersökning där varje steg följs med stort intresse av medier, vilket ibland kan försvåra vårt arbete, är denna framställning hos mig belagd med förundersökningssekretess.

Jag önskar att också ni behandlar skrivelsen med diskretion.

Vi har intresse att ta del av en del handlingar som förvaras hos Er.

Vi är intresserade av att ta del av såväl handlingar betecknade som ”Ö” som ”H”.

Handlingarna är följande:

(Ur SOU 2002:87
Uppfattningen var länge att T-kontorets arkiv hade gått förlorat.

Hösten 1997 blev det emellertid känt att delar av arkivet fanns kvar i mikrofilmad form.

De 31 mikrofilmerna hade överlämnats till generalen Stig Synnergren, som i sin tur överlämnade filmerna till Krigsarkivet i november 1997.

Enligt vad Birger Elmér uppgett i ett brev 1998-08-18 till arkivrådet Evabritta Wallberg vid Krigsarkivet hade fotograferingen skett på hans order successivt under flera år före IB:s avslöjande år 1973.

Det skall enligt Elmér ha varit fråga om en säkerhetsfilmning innan handlingarna brändes.)

Kontakt i ärendet kan med fördel tas med inspektören Peter Steude vid Nationella Operativa Avdelningen, Palmegruppen. Tel: 070-841 30 84.

Jag tackar på förhand för Er assistans.

Krister Petersson

Postadress Box 57
Gatuadress Hantverkargatan 25 A
Telefon 010-562 50 00
Epost registrator.riksenh-int@aklagare se

Pol-2018-09-18 E63-15-B.pdf

Pol-2018-09-18 E63-15-B.pdf

Åklagarmyndigheten
Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Chefsåklagare Krister Petersson

2018-09-18

Handling
Ärende AM-26929-17
Handläggare 860-S11


RIKSARKIVET
Box 12541
102 29 STOCKHOLM


HEMLIG Jämlikt 18 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)


Begäran att få ta del av allmänna handlingar.

Jag är förundersökningsledare i utredningen av mordet på statsminister Olof Palme.

Med tanke på att det är en pågående förundersökning där varje steg följs med stort intresse av medier, vilket ibland kan försvåra vårt arbete, är denna framställning hos mig belagd med förundersökningssekretess.

Jag önskar att också ni behandlar skrivelsen med diskretion.

Vi har intresse att ta del av en del handlingar som förvaras hos Er.

Vi är intresserade av att ta del av såväl handlingar betecknade som ”Ö” som ”H”.

Handlingarna är följande:

(Ur SOU 2002:87
Uppfattningen var länge att T-kontorets arkiv hade gått förlorat.

Hösten 1997 blev det emellertid känt att delar av arkivet fanns kvar i mikrofilmad form.

De 31 mikrofilmerna hade överlämnats till generalen Stig Synnergren, som i sin tur överlämnade filmerna till Krigsarkivet i november 1997.

Enligt vad Birger Elmér uppgett i ett brev 1998-08-18 till arkivrådet Evabritta Wallberg vid Krigsarkivet hade fotograferingen skett på hans order successivt under flera år före IB:s avslöjande år 1973.

Det skall enligt Elmér ha varit fråga om en säkerhetsfilmning innan handlingarna brändes.)

Kontakt i ärendet kan med fördel tas med inspektören Peter Steude vid Nationella Operativa Avdelningen, Palmegruppen. Tel: 070-841 30 84.

Jag tackar på förhand för Er assistans.

Krister Petersson

Postadress Box 57
Gatuadress Hantverkargatan 25 A
Telefon 010-562 50 00
Epost registrator.riksenh-int@aklagare se