Björn Rosendahl

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökFoto

Plats för foto


Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Björn Rosendahl i wpu.nu.

Avsnitt

Björn Rosendahl har inget eget avsnitt.

Dokument

Dokument där Björn Rosendahl är uppgiftslämnare

  • D11586-01 (Förhör Björn Rosendahl, till en polisman uppgivit, att han träffat (  och i samband därmed "snappat " upp vissa saker, vilka kunde vara av intresse i palmeutredningen, 1989-06-12T09:00:00)
  • KI13316-00 (PM Krinsp Bj rn Rosendahl, Rutiner vid narkotikaroteln, Stockholms pd, vid handläggning av telefonavlyssning, fast spaning mm, 1989-01-16)

Det finns inga dokument registrerade där Björn Rosendahl omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Björn Rosendahl har lämnat uppgifter, eller förhörts i följande uppslag:

  • D11586-01 (Förhör Björn Rosendahl, till en polisman uppgivit, att han träffat (  och i samband därmed "snappat " upp vissa saker, vilka kunde vara av intresse i palmeutredningen, Björn Rosendahl, 1989-06-12T09:00:00)
  • KI13316-00 (PM Krinsp Bj rn Rosendahl, Rutiner vid narkotikaroteln, Stockholms pd, vid handläggning av telefonavlyssning, fast spaning mm, Björn Rosendahl, 1989-01-16)

Omnämnd

Det finns inga förhör där Björn Rosendahl har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder