wpu.nu

Björn Rosendahl

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


I utredningen

KI13316-00 1989-01-16 Telefonavlyssning (Telefonkontroll TK). Fast spaning. Sigvard Cedergren och spelklubben Oxen. Rapporter vid TK och signaturer. Brister i dokumentation över TK. Kommunikation mellan TK-rum och spaningspunkter/lägenheter. WT eller fasta telefonnätet.


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

FHL Pomn 

D9551-02

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

KI13328-00

1990-10-24

1993-09-17

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder