wpu.nu

Mauno Luukas

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Mauno L
Jerker
Vittnet Jerker
"Jerker"

Relevans
Uppger att han sett en man med WT på Adolf Fredriks kyrkogata minuterna före mordet. Tipset inkom 2 år efter mordet
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Relaterar:

WT; Adolf Fredriks Kyrkogata; Vittnet Jerker; Monte Carlo; Polisman D; Thomas Piltz

I utredningen

Kallas ibland "Jerker" i media och GRK.

EBD9631-00
EBD9631-00-D
Mauno Luukas vittnesmål utredningsanteckningar.

I GRK finns att läsa
"I massmedia har en person som benämnts "vittnet Jerker" redovisat en iakttagelse av polisman D. Mordkvällen var han på restaurang Monte Carlo. Han träffade där en kvinna, Kicki J. De lämnade restaurangen vid 22.30-tiden, gick Kungsgatan mot Vasagatan, vek av okänd gata norrut och kom så småningom till Adolf Fredriks kyrkogata. Mellan Holländargatan och Adolf Fredriks kyrkogata iakttog de en atletisk man med en rödaktig walkie-talkie. På Adolf Fredriks kyrkogata 7 eller 9 gick de in i en öppen port för att värma sig. De tände inte ljuset. Plötsligt kom en man springande nedför trappan. Han sprang nästan på paret på sin väg ut. Mannen med walkietalkien har "Jerker" identifierat som polisman D. – "Jerker" säger sig ha anmält sina iakttagelser till polisen redan veckan efter mordet, men polisen återkom inte, trots att detta hade överenskommits. Det första uppslaget i utredningen angående Mauno L, som synes vara identisk med "Jerker", är från maj 1988. Det framgår inte om det är Mauno L som tagit kontakt med PU eller tvärtom. Mauno L lämnade i huvudsak de uppgifter som framkommit i massmedia. Det framgick vidare att han och "Kicki" hade fortsatt ut på Sveavägen och fram till mordplatsen, där de hade bevittnat upplivningsförsök och kvarstannat tills ambulansen lämnat platsen. De hade sedan gått hem till "Kicki" i Gamla stan, där hon bodde i en liten lägenhet på Stora Nygatan. Ett nytt förhör hölls kort senare. Vid slagning framkom att Mauno L, som till yrket var sjukvårdsbiträde, hade viss kriminell belastning, men ej var känd av säkerhetspolisen. Ett nytt förhör hölls av PU i slutet av maj. Det gick till så att Mauno L hämtades vid Centralstationen, varefter han "vallades" runt på de platser varifrån han redovisat iakttagelser. Samma dag som detta ägde rum hördes Mauno L:s sambo per telefon. En vän till Mauno L hördes kort därefter. I september 1988 upprättades en promemoria över ett samtal PU haft med journalisten Maja R, där denna redovisade kontakter med Mauno L, liksom en del bedömningar angående denne. I oktober samma år föreslog utredningsmannen enligt vad som antecknats att uppslaget skulle läggas ad acta av följande skäl. Utredningen visade att Mauno L lämnat motstridiga uppgifter om mordkvällen och natten. Identifieringen av polisman D hade gjorts utifrån tidningsbilder långt efter mordet. Utredaren betraktade identifieringen som "misstänkt självsuggestion". Mauno L:s uppgift att han ringt till dåvarande palmeutredningen efter mordet hade inte avsatt några spår i form av spaningsuppslag, varför uppgiften kunde misstänkas vara osann. Den kvinna Mauno L varit tillsammans med mordkvällen och natten hade inte kunnat identifieras. Vid vallningen på Stora Nygatan visade Mauno L "negativt intresse" för försöket att spåra "Kicki". Journalisten Maja R:s uppgifter visade vidare att Mauno L ändrat sin berättelse på ett sätt som gjorde att man svårligen kunde fästa tilltro till denne."


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

EBD9631-00

1990-02-08

1990-04-18

 [PDF] 

Hörd Rel 

EBD9631-00-D

1988-10-03

I oktober 1988 föreslog utredningsmannen enligt vad som antecknats att uppslaget skulle läggas ad acta av följande skäl. Utredningen visade att Mauno L lämnat motstridiga uppgifter om mordkvällen och natten. Identifieringen av polisman D hade gjorts utifrån tidningsbilder långt efter mordet. Utredaren betraktade identifieringen som "misstänkt självsuggestion". Källa: GRK

[Liggaren]

EBD9631-00-E

1994-12-19

1990-04-18

[Liggaren]

EBD9631-04

1990-02-08

1990-04-18

[Liggaren]

EBD9631-05

1990-02-08

1990-04-18

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Förekommer i wpu

… ytterligare resultat