wpu.nu

Bo Holmberg

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Bo Holmberg var politiker (S) och kyrkominister (1982–1988) – Kommundepartementet/Civildepartementet
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
KännerUppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

TÖ13962-00

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer