wpu.nu

Uppslag:TÖ13962-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
OLOF PALMES SISTA DAG FREDAGEN 1986-02-28 .
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1991-08-26 00:00
Avslutat


OLOF PALMES SISTA DAG FREDAGEN 1986-02-28 .

TID / HÄNDELSE

08:00 Olof Palme samtalar med statssekreterare Jan O Karlsson över telefon. Palme talar om familjepolitiken samt att han var på väg att spela tennis. T8593-00


08:30 Livvakterna Björn Söderberg och John-Erik Hahne anländer till apotekshörnan,  Apoteket Korpen , Västerlånggatan & Storkyrkobrinken T9049-00


08:45-10:30 Olof Palme kommer ut från bostaden och går till livvaktsbilen varefter de beger sig till Kungliga tennishallen för tennisspel med  Harry Schein 
 Schein  hörd och uppger att Olof Palme var på ovanligt gott humör fredagen 1986-02-28 . T8308-00

Efter avslutat spel badade Olof Palme bastu. I bastun fanns också

T13616-00


Vid förhör har uppgivit att han uppfattade Olof Palme vid gott humör under bastubadet.

har också uppgivit att uppfattat 0lof Palme på ovanligt gott humör den aktuella dagen.


10:00 Livvakterna Söderberg och Hahne återkommer till tennisstadion. T9049-00


10:35 Palme kommer från tennisstadion och beger sig tillsammans med livvakterna till Ströms Herrekipering på Kungsgatan i Stockholm. Olof Palme och livvakten Söderberg går in i affären.

Besöket i affären varar cirka 5-15 minuter och anledningen är ett återlämnande av en kostym Palme inköpt / lånat dagen innan.


Återfärd till Rosenbad. T9049-00

Pol-1991-08-26 TÖ13962-00 Olof Palmes Sista Dag Sammanställning.pdf

Pol-1991-08-26 TÖ13962-00 Olof Palmes Sista Dag Sammanställning.pdf

OLOF PALMES SISTA DAG FREDAGEN 1986-02-28 .

TID / HÄNDELSE

08:00 Olof Palme samtalar med statssekreterare Jan O Karlsson över telefon. Palme talar om familjepolitiken samt att han var på väg att spela tennis. T8593-00


08:30 Livvakterna Björn Söderberg och John-Erik Hahne anländer till apotekshörnan,  Apoteket Korpen , Västerlånggatan & Storkyrkobrinken T9049-00


08:45-10:30 Olof Palme kommer ut från bostaden och går till livvaktsbilen varefter de beger sig till Kungliga tennishallen för tennisspel med  Harry Schein 
 Schein  hörd och uppger att Olof Palme var på ovanligt gott humör fredagen 1986-02-28 . T8308-00

Efter avslutat spel badade Olof Palme bastu. I bastun fanns också

T13616-00


Vid förhör har uppgivit att han uppfattade Olof Palme vid gott humör under bastubadet.

har också uppgivit att uppfattat 0lof Palme på ovanligt gott humör den aktuella dagen.


10:00 Livvakterna Söderberg och Hahne återkommer till tennisstadion. T9049-00


10:35 Palme kommer från tennisstadion och beger sig tillsammans med livvakterna till Ströms Herrekipering på Kungsgatan i Stockholm. Olof Palme och livvakten Söderberg går in i affären.

Besöket i affären varar cirka 5-15 minuter och anledningen är ett återlämnande av en kostym Palme inköpt / lånat dagen innan.


Återfärd till Rosenbad. T9049-00

Livvakterna underrättade om att de inte behövdes mer den dagen. I händelse av ändring skulle dessa underrättas.


11:00 Besök av Ulf Dahlsten, enligt Olof Palmes agenda.Q9767 Referens behövs

Dahlsten hörd. T8418-00

Ingenting nämns i förhören angående Palmes sinnesstämning.
(Angående Dahlsten, se anteckning i slutet av redovisnings-protokollet)

Den uppgift som redovisats i Dahlstens förhör som säger att Lars-Göran Engfeldt medverkat vid Dahlstens möte med Olof Palme stämmer ej

Engfeldt uppger att han sammanträffat med Dahlsten 1986-02-28 ,någon gång på förmiddagen, för en föredragning om finanskrisen. Palme medverkade ej vid detta möte. T8418-00


11:30 Inbokat möte med Iraks ambassadör Al-Sahaf. Samtalsanteckningar finns där det klargörs att mötet gällde säkerhetsrådets resolution 1986-02-24 om Iran / Irak-konflikten, samt ett besök i Sverige av Iraks utrikesminister Tariq Aziz. TB12880-00

Al-Sahaf är ej personligen hörd om mötet.


12:00 Inbokat möte med Per-Albin Hansson-fonden, Brantingsfonden och ,Wigforssfonden.

Föredragande i P-A Hansson-fonden, är hörd. Hon uppger att från partikansliet, från LO samt hon själv träffade Olof Palme på statsrådsberedningen mellan klockan 12:00-13:00 cirka.

Efter mötets avslutande gick de förbi Olof Palmes tjänsterum och observerade då att Ulf Dahlsten befann sig i rummet.

nämner också att hon, under mötet med Olof Palme, uppfattade denne som positiv och harmonisk, närmast glad. T8863-00


13.00 Statsrådslunch, i vilken Olof Palme medverkade enligt sekreterare Ann-Mari Wilsson. T8518-00

Pol-1991-08-26 TÖ13962-00 Olof Palmes Sista Dag Sammanställning.pdf

Pol-1991-08-26 TÖ13962-00 Olof Palmes Sista Dag Sammanställning.pdf

Livvakterna underrättade om att de inte behövdes mer den dagen. I händelse av ändring skulle dessa underrättas.


11:00 Besök av Ulf Dahlsten, enligt Olof Palmes agenda.Q9767 Referens behövs

Dahlsten hörd. T8418-00

Ingenting nämns i förhören angående Palmes sinnesstämning.
(Angående Dahlsten, se anteckning i slutet av redovisnings-protokollet)

Den uppgift som redovisats i Dahlstens förhör som säger att Lars-Göran Engfeldt medverkat vid Dahlstens möte med Olof Palme stämmer ej

Engfeldt uppger att han sammanträffat med Dahlsten 1986-02-28 ,någon gång på förmiddagen, för en föredragning om finanskrisen. Palme medverkade ej vid detta möte. T8418-00


11:30 Inbokat möte med Iraks ambassadör Al-Sahaf. Samtalsanteckningar finns där det klargörs att mötet gällde säkerhetsrådets resolution 1986-02-24 om Iran / Irak-konflikten, samt ett besök i Sverige av Iraks utrikesminister Tariq Aziz. TB12880-00

Al-Sahaf är ej personligen hörd om mötet.


12:00 Inbokat möte med Per-Albin Hansson-fonden, Brantingsfonden och ,Wigforssfonden.

Föredragande i P-A Hansson-fonden, är hörd. Hon uppger att från partikansliet, från LO samt hon själv träffade Olof Palme på statsrådsberedningen mellan klockan 12:00-13:00 cirka.

Efter mötets avslutande gick de förbi Olof Palmes tjänsterum och observerade då att Ulf Dahlsten befann sig i rummet.

nämner också att hon, under mötet med Olof Palme, uppfattade denne som positiv och harmonisk, närmast glad. T8863-00


13.00 Statsrådslunch, i vilken Olof Palme medverkade enligt sekreterare Ann-Mari Wilsson. T8518-00

13:00-13:30
Ulf Dahlsten uppger att han mellan klockan 13:00-13:30 befunnit sig i Palmes tjänsterum tillsammans med Olof Palme och  Lars-Göran Engfeldt  detta i syfte att diskutera och verkningarna av detta. T8418-00

Vid förhör med har -

Vid kontroll med Dahlsten uppger denne att han inte med säkerhet kan säga att  Engfeldt  medverkade vid det möte han och Olof Palme hade vid ovan angiven tidpunkt. Dahlsten är dock helt säker på att ämnet för diskussionen var T8418-00

Detta kan också, enligt Dahlsten, vara en förklaring till Birgitta Dahls iakttagelse/ reflektion över Olof Palmes person när denne anländer till lunchen. T8418-00

Se redovisning nedan.

Rörande statsrådslunchen kan sägas att det inte, utifrån hittills upprättade anteckningar, går att klargöra exakt vilka statsråd som medverkade.

Enligt uppgift från statsrådsberedningen förs inget protokoll eller någon närvarolista från luncherna.

Nedan uppräknade statsråd är hörda i ärendet:

ANITA GRADIN. T8677-00
Gradin uppger att hon sammanträffat med Palme vid statsrådslunchen och att de då dryftat frågor kring regeringsarbetet. Gradin uppger också att ingenting nämndes om Palmes biobesök senare under kvällen.


BIRGITTA DAHL T8820-00
Dahl uppger, vid förhör, att Palme, när han kom till lunchen,
. Någon i sällskapet yttrade också "sätt dig ned och ta en sup" för att återkalla Palme till nuet.

Palme åt sin lunch under det att de hade en ärendegenomgång. Dahl uppger att Palme deltog

Pol-1991-08-26 TÖ13962-00 Olof Palmes Sista Dag Sammanställning.pdf

Pol-1991-08-26 TÖ13962-00 Olof Palmes Sista Dag Sammanställning.pdf

13:00-13:30
Ulf Dahlsten uppger att han mellan klockan 13:00-13:30 befunnit sig i Palmes tjänsterum tillsammans med Olof Palme och  Lars-Göran Engfeldt  detta i syfte att diskutera och verkningarna av detta. T8418-00

Vid förhör med har -

Vid kontroll med Dahlsten uppger denne att han inte med säkerhet kan säga att  Engfeldt  medverkade vid det möte han och Olof Palme hade vid ovan angiven tidpunkt. Dahlsten är dock helt säker på att ämnet för diskussionen var T8418-00

Detta kan också, enligt Dahlsten, vara en förklaring till Birgitta Dahls iakttagelse/ reflektion över Olof Palmes person när denne anländer till lunchen. T8418-00

Se redovisning nedan.

Rörande statsrådslunchen kan sägas att det inte, utifrån hittills upprättade anteckningar, går att klargöra exakt vilka statsråd som medverkade.

Enligt uppgift från statsrådsberedningen förs inget protokoll eller någon närvarolista från luncherna.

Nedan uppräknade statsråd är hörda i ärendet:

ANITA GRADIN. T8677-00
Gradin uppger att hon sammanträffat med Palme vid statsrådslunchen och att de då dryftat frågor kring regeringsarbetet. Gradin uppger också att ingenting nämndes om Palmes biobesök senare under kvällen.


BIRGITTA DAHL T8820-00
Dahl uppger, vid förhör, att Palme, när han kom till lunchen,
. Någon i sällskapet yttrade också "sätt dig ned och ta en sup" för att återkalla Palme till nuet.

Palme åt sin lunch under det att de hade en ärendegenomgång. Dahl uppger att Palme deltog

Dahl nämner också att Palme medförde en liten papperspåse, med okänt innehåll, till lunchen.


INGVAR CARLSSON. T8517-00
Carlsson uppger att han befann sig i 1986-02-28 .Han deltog således ej vid lunchen.


TAGE G PETTERSSON. T8644-00
Samtalade med Olof Palme sista gången 1986-02-27 över telefon.


LENNART BODSTRÖM. T8772-00
Bodström uppger att han befann sig i 1986-02-28 .


LENA HJELM-WALLEN T8773-00
Wallén uppger att hon befann sig i hemmet i 1986-02-28 .Träffade Palme sista gången 1986-02-27 på statsrådsberedningen.


BENGT GÖRANSSON T8796-00
Ingen anteckning finns om Göransson deltog i lunchen. Han samtalade dock med Olof Palme över telefon 1986-02-28 17:15 cirka. Se redovisning vid aktuell tidsangivelse.


BO HOLMBERG T8806-00
Holmberg befann sig i sin bostad den 1986-02-28 .Träffade Palme sista gången 1986-02-27 på statsrådsberedningen.


GERTRUD SIGURDSSEN T8823-00
Sigurdssen befann sig i 1986-02-28 .Hon träffade Palme sista gången 1986-02-27 vid regeringslunchen. Palme hade då varit mycket glad och harmonisk.


STEN ANDERSSON T8661-00
Andersson befann sig på semester i 1986-02-28 .

Pol-1991-08-26 TÖ13962-00 Olof Palmes Sista Dag Sammanställning.pdf

Pol-1991-08-26 TÖ13962-00 Olof Palmes Sista Dag Sammanställning.pdf

Dahl nämner också att Palme medförde en liten papperspåse, med okänt innehåll, till lunchen.


INGVAR CARLSSON. T8517-00
Carlsson uppger att han befann sig i 1986-02-28 .Han deltog således ej vid lunchen.


TAGE G PETTERSSON. T8644-00
Samtalade med Olof Palme sista gången 1986-02-27 över telefon.


LENNART BODSTRÖM. T8772-00
Bodström uppger att han befann sig i 1986-02-28 .


LENA HJELM-WALLEN T8773-00
Wallén uppger att hon befann sig i hemmet i 1986-02-28 .Träffade Palme sista gången 1986-02-27 på statsrådsberedningen.


BENGT GÖRANSSON T8796-00
Ingen anteckning finns om Göransson deltog i lunchen. Han samtalade dock med Olof Palme över telefon 1986-02-28 17:15 cirka. Se redovisning vid aktuell tidsangivelse.


BO HOLMBERG T8806-00
Holmberg befann sig i sin bostad den 1986-02-28 .Träffade Palme sista gången 1986-02-27 på statsrådsberedningen.


GERTRUD SIGURDSSEN T8823-00
Sigurdssen befann sig i 1986-02-28 .Hon träffade Palme sista gången 1986-02-27 vid regeringslunchen. Palme hade då varit mycket glad och harmonisk.


STEN ANDERSSON T8661-00
Andersson befann sig på semester i 1986-02-28 .

ANNA-GRETA LEIJON T8658-00
Leijon befann sig på semester i 1986-02-28 .


KJELL-OLOF FELDT T8695-00
Ingen anteckning finns över eventuell medverkan vid aktuell lunch.


ROINE KARLSSON T8955-00
Ingen anteckning finns över eventuell medverkan vid lunchen.


MATS HELLSTRÖM V8060-00
Ingen anteckning finns över eventuell medverkan vid lunchen.


SVEN HULTERSTRÖM T8761-00
Ingen anteckning finns över eventuell medverkan vid lunchen.


Efter lunchen samtalade Olof Palme kort med Björn Andersson, sakkunnig vid statsrådsberedningen. T8415-00


14:15 Inbokat möte med  Ingvar  Ygeman, redaktör vid SF / statsanställdas förbund. Ygeman hörd.

Ygeman nämner att Olof Palme, i en fotosituation i samband med intervjun, blev allvarlig och uttryckte "ingen vet vad som finns därute".

Olof Palme nämnde också vid mötet att han eventuellt skulle gå på bio under kvällen. T1628-00

Fotografen  John Wahlbärj  vilken också medverkade vid intervjun, är hörd  Wahlbärj  uppger att Palmes kommentar vid fotosituationen inte uttalades med oro utan en spontan kommentar kring det de samtalade om just då  Wahlbärj  fann inget anmärkningsvärt i uttalandet.

 Wahlbärjs  uppfattning är att Olof Palme var på mycket gott humör vid intervjutillfället. T1628-00

Pol-1991-08-26 TÖ13962-00 Olof Palmes Sista Dag Sammanställning.pdf

Pol-1991-08-26 TÖ13962-00 Olof Palmes Sista Dag Sammanställning.pdf

ANNA-GRETA LEIJON T8658-00
Leijon befann sig på semester i 1986-02-28 .


KJELL-OLOF FELDT T8695-00
Ingen anteckning finns över eventuell medverkan vid aktuell lunch.


ROINE KARLSSON T8955-00
Ingen anteckning finns över eventuell medverkan vid lunchen.


MATS HELLSTRÖM V8060-00
Ingen anteckning finns över eventuell medverkan vid lunchen.


SVEN HULTERSTRÖM T8761-00
Ingen anteckning finns över eventuell medverkan vid lunchen.


Efter lunchen samtalade Olof Palme kort med Björn Andersson, sakkunnig vid statsrådsberedningen. T8415-00


14:15 Inbokat möte med  Ingvar  Ygeman, redaktör vid SF / statsanställdas förbund. Ygeman hörd.

Ygeman nämner att Olof Palme, i en fotosituation i samband med intervjun, blev allvarlig och uttryckte "ingen vet vad som finns därute".

Olof Palme nämnde också vid mötet att han eventuellt skulle gå på bio under kvällen. T1628-00

Fotografen  John Wahlbärj  vilken också medverkade vid intervjun, är hörd  Wahlbärj  uppger att Palmes kommentar vid fotosituationen inte uttalades med oro utan en spontan kommentar kring det de samtalade om just då  Wahlbärj  fann inget anmärkningsvärt i uttalandet.

 Wahlbärjs  uppfattning är att Olof Palme var på mycket gott humör vid intervjutillfället. T1628-00

15:00 Inbokat möte med Norges ambassadör Oskar Vaernoe. Vaernoe är inte hörd och inga samtalsanteckningar finns över mötet. T8518-00

Olof Palme och Vaernoe fikade i personalens kafferum tillsammans med övrig personal. De satt dock ensamma vid ett bord för sig själva. De lämnade också lokalen före de övriga och gick då till Palmes tjänsterum.

Vid förhör med Hans Dahlgren framkommer en uppgift om att Vaernoe till denne sagt att han han uppfattade Palmes humör vid mötet som strålande. T8576-00

16:00 Inbokat möte med  Margareta Grape-Lantz  Arbetarrörelsens Internationella Centrum (AIC)  Grape  hörd. T13945-00

 Grape  uppger att Palme var mycket avslappnad under mötet. Hon har aldrig sett honom så avslappnad. De samtalade uteslutande om arbetet vid AIC, inget privat avhandlades.

Enligt sekreterare Wilsson var  Grape  där för ett informationsutbyte med Olof Palme  Grape  lämnade cirka klockan 16:30 . T8518-00


16:30 Olof Palme och Ann-Mari Wilsson samtalade om
T8518-00

16:00-17:00 Någon gång under denna tidsperiod överlämnar Palme arbetsuppgifter till Lars-Olof Pettersson, sakkunnig vid statsrådsberedningen.


17:00-18:00 Olof Palme samtalar med Ulf Dahlsten på tjänsterummet. T8418-00


17:10-17:15 Olof Palme samtalar med  Louise Vinge  i Lund angående ett stipendium från Ernst Wigforsstiftelsen.  Louise Vinge  är hörd. T8863-00

 Louise Vinge  nämner i förhöret att hon fick uppfattningen att Olof Palme lät pressad, men antog att detta berodde på att det var hans sista samtal för dagen.


17:15 Samtalat med  Bengt Göransson  över telefon. Denne hade uppfattat att allt stod väl till och att Palme var optimistisk. T8796-00

Pol-1991-08-26 TÖ13962-00 Olof Palmes Sista Dag Sammanställning.pdf

Pol-1991-08-26 TÖ13962-00 Olof Palmes Sista Dag Sammanställning.pdf

15:00 Inbokat möte med Norges ambassadör Oskar Vaernoe. Vaernoe är inte hörd och inga samtalsanteckningar finns över mötet. T8518-00

Olof Palme och Vaernoe fikade i personalens kafferum tillsammans med övrig personal. De satt dock ensamma vid ett bord för sig själva. De lämnade också lokalen före de övriga och gick då till Palmes tjänsterum.

Vid förhör med Hans Dahlgren framkommer en uppgift om att Vaernoe till denne sagt att han han uppfattade Palmes humör vid mötet som strålande. T8576-00

16:00 Inbokat möte med  Margareta Grape-Lantz  Arbetarrörelsens Internationella Centrum (AIC)  Grape  hörd. T13945-00

 Grape  uppger att Palme var mycket avslappnad under mötet. Hon har aldrig sett honom så avslappnad. De samtalade uteslutande om arbetet vid AIC, inget privat avhandlades.

Enligt sekreterare Wilsson var  Grape  där för ett informationsutbyte med Olof Palme  Grape  lämnade cirka klockan 16:30 . T8518-00


16:30 Olof Palme och Ann-Mari Wilsson samtalade om
T8518-00

16:00-17:00 Någon gång under denna tidsperiod överlämnar Palme arbetsuppgifter till Lars-Olof Pettersson, sakkunnig vid statsrådsberedningen.


17:00-18:00 Olof Palme samtalar med Ulf Dahlsten på tjänsterummet. T8418-00


17:10-17:15 Olof Palme samtalar med  Louise Vinge  i Lund angående ett stipendium från Ernst Wigforsstiftelsen.  Louise Vinge  är hörd. T8863-00

 Louise Vinge  nämner i förhöret att hon fick uppfattningen att Olof Palme lät pressad, men antog att detta berodde på att det var hans sista samtal för dagen.


17:15 Samtalat med  Bengt Göransson  över telefon. Denne hade uppfattat att allt stod väl till och att Palme var optimistisk. T8796-00

18:00 Sammanträffade med sekreterare Ann-Mari Wilsson utanför sitt tjänsterum och samtalade med henne om ett brev som skulle renskrivas. T8518-00


18:00 Samtalat med Kjell-Olof Feldt över telefon angående SIFO:s resultatundersökning. T8695-00


18:00-18:30 Någon gång under denna tidsperiod lämnade Olof Palme statsrådsberedningen. Enligt departementssekreterare Stefan Noreén lämnade Palme platsen klockan 18:30 . T8273-00


18:30-18:40 Mårten Palme samtalade med fadern över telefon och denne talade om att han befann sig hemma i bostaden. Mårten hörde också modern i bakgrunden. T2-00

18:30 Olof och Lisbeth Palme äter middag tillsammans i bostaden. T116-00


20:00-20:15 Samtalade med partisekreterare Bo Toresson över telefon angående SIFO-siffrorna. Toresson uppger vid förhör att han uppfattade Palme mer avspänd och lugn än han varit tidigare. T8247-00


20:30 Palme samtalar med  Sven Aspling  över telefon T8694-00

20:40 Olof och Lisbeth Palme lämnar bostaden i Gamla stan i Stockholm. Via Gamla stans tunnelbanestation beger de sig sedan till biografen Grand på Sveavägen. T116-00


20:50-21:00 Makarna Palme anländer till biografen Grand någon gång under denna tidsperiod. T9593-00

21:15 Föreställningen, Bröderna Mozart, börjar. L846-00

23:04 Föreställningen slut. Makarna Palme dröjer kvar en stund och samtalar med Mårten och dennes flickvän, därefter promenad längs Sveavägen i riktning mot bostaden. L846-00 T2-00 T116-00 T9593-00


23:20 Olof Palme blir skjuten i ryggen i hörnet av Tunnelgatan och Sveavägen i Stockholm.

Samtliga tidsuppgifter är mer eller mindre cirkatider beroende på den mänskliga faktorn. I detta fall människors förmåga att komma ihåg, anteckna och relatera olika händelser.

Pol-1991-08-26 TÖ13962-00 Olof Palmes Sista Dag Sammanställning.pdf

Pol-1991-08-26 TÖ13962-00 Olof Palmes Sista Dag Sammanställning.pdf

18:00 Sammanträffade med sekreterare Ann-Mari Wilsson utanför sitt tjänsterum och samtalade med henne om ett brev som skulle renskrivas. T8518-00


18:00 Samtalat med Kjell-Olof Feldt över telefon angående SIFO:s resultatundersökning. T8695-00


18:00-18:30 Någon gång under denna tidsperiod lämnade Olof Palme statsrådsberedningen. Enligt departementssekreterare Stefan Noreén lämnade Palme platsen klockan 18:30 . T8273-00


18:30-18:40 Mårten Palme samtalade med fadern över telefon och denne talade om att han befann sig hemma i bostaden. Mårten hörde också modern i bakgrunden. T2-00

18:30 Olof och Lisbeth Palme äter middag tillsammans i bostaden. T116-00


20:00-20:15 Samtalade med partisekreterare Bo Toresson över telefon angående SIFO-siffrorna. Toresson uppger vid förhör att han uppfattade Palme mer avspänd och lugn än han varit tidigare. T8247-00


20:30 Palme samtalar med  Sven Aspling  över telefon T8694-00

20:40 Olof och Lisbeth Palme lämnar bostaden i Gamla stan i Stockholm. Via Gamla stans tunnelbanestation beger de sig sedan till biografen Grand på Sveavägen. T116-00


20:50-21:00 Makarna Palme anländer till biografen Grand någon gång under denna tidsperiod. T9593-00

21:15 Föreställningen, Bröderna Mozart, börjar. L846-00

23:04 Föreställningen slut. Makarna Palme dröjer kvar en stund och samtalar med Mårten och dennes flickvän, därefter promenad längs Sveavägen i riktning mot bostaden. L846-00 T2-00 T116-00 T9593-00


23:20 Olof Palme blir skjuten i ryggen i hörnet av Tunnelgatan och Sveavägen i Stockholm.

Samtliga tidsuppgifter är mer eller mindre cirkatider beroende på den mänskliga faktorn. I detta fall människors förmåga att komma ihåg, anteckna och relatera olika händelser.

Angående Ulf Dahlsten kan sägas att denne hade en tjänst vilken innebar att han ofta, och oplanerat, sammanträffade med Olof Palme under dagarna.

Dahlsten har därför svårt att uppge exakta tider och exakt vilka personer som medverkat vid de "möten" han haft med Olof Palme.

Stockholm 1991-08-26

(Namnteckning)
Ewa-Marie Aghede
Kriminalinspektör

Pol-1991-08-26 TÖ13962-00 Olof Palmes Sista Dag Sammanställning.pdf

Pol-1991-08-26 TÖ13962-00 Olof Palmes Sista Dag Sammanställning.pdf

Angående Ulf Dahlsten kan sägas att denne hade en tjänst vilken innebar att han ofta, och oplanerat, sammanträffade med Olof Palme under dagarna.

Dahlsten har därför svårt att uppge exakta tider och exakt vilka personer som medverkat vid de "möten" han haft med Olof Palme.

Stockholm 1991-08-26

(Namnteckning)
Ewa-Marie Aghede
Kriminalinspektör