wpu.nu

Britt Wallberg

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Polisassistent, tjänstgjorde i Rb 2120. Fick larmet vid Nybroplan.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Hörd Pomn 

A6797-25

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder