wpu.nu

Uppslag:A6797-25

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
6797-25
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Drottninggatan 860228 Rb 2120, UL Polisassistent Britt Wallberg: Fick larmet vid Nybroplan.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-02-10 00:00
Avslutat


Uppföljning av D 2327,  (Polisbilen på Drottninggatan, nära mordplatsen.) 

Kontroll av polisfordon vilka varit engagerade i närheten av Drottninggatan 1986-02-28.


Radiobil 2120 (Rb 2120)

Polisassistent Britt Wallberg:

 • Fick larmet vid Nybroplan.
 • Körde under utryckning till Snickarbacken / David Bagares Gata.
 • Efter 30-45 min räknat från larmet begav de sig till Holländargatan / Drottninggatan där de avspanade omgivningarna.
 • Möjligt att de stannade på Drottninggatan.
 • Har dock inget minne av att någon var ur bilen.
 • Såg inga andra polisbilar på gatan.


Polisinspektör Bo Larsson:

 • Uppehöll sig till cirka klockan 24:00 vid Snickarbacken.
 • Därefter till kvarteren väster om Sveavägen.
 • Minns ej exakt vilka gator de avspanade eller hur många gånger de körde på Drottninggatan.
 • De åkte runt och kände på portar.
 • Det är inte omöjligt att de har varit framme och känt på järngrinden vid Drottningatan ledande till Islandet.
 • Något direkt minne av detta har Larsson dock ej.
 • Han minns inte om bilen vid tillfället var en svart/vit eller om den var utbytt. Det var dock en Volvo.

Pol-1987-02-10 A6797-25 rb 2120 Wallberg Larsson.pdf

Pol-1987-02-10 A6797-25 rb 2120 Wallberg Larsson.pdf

Uppföljning av D 2327,  (Polisbilen på Drottninggatan, nära mordplatsen.) 

Kontroll av polisfordon vilka varit engagerade i närheten av Drottninggatan 1986-02-28.


Radiobil 2120 (Rb 2120)

Polisassistent Britt Wallberg:

 • Fick larmet vid Nybroplan.
 • Körde under utryckning till Snickarbacken / David Bagares Gata.
 • Efter 30-45 min räknat från larmet begav de sig till Holländargatan / Drottninggatan där de avspanade omgivningarna.
 • Möjligt att de stannade på Drottninggatan.
 • Har dock inget minne av att någon var ur bilen.
 • Såg inga andra polisbilar på gatan.


Polisinspektör Bo Larsson:

 • Uppehöll sig till cirka klockan 24:00 vid Snickarbacken.
 • Därefter till kvarteren väster om Sveavägen.
 • Minns ej exakt vilka gator de avspanade eller hur många gånger de körde på Drottninggatan.
 • De åkte runt och kände på portar.
 • Det är inte omöjligt att de har varit framme och känt på järngrinden vid Drottningatan ledande till Islandet.
 • Något direkt minne av detta har Larsson dock ej.
 • Han minns inte om bilen vid tillfället var en svart/vit eller om den var utbytt. Det var dock en Volvo.