wpu.nu

Christer Granqvist

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Christer Grankvist

Relevans
Representerade RPS/Säk i Hans Holmérs ledningsgrupp.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Christer Granqvist
Tjänsteställe: RPS/Säk
Tjänstegrad: Kommissarie

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D22289-00

2018-10-11

2019-02-07

Tore Forsberg

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

YD15242-00

1993-09-08

1993-09-23

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

BilderFörekommer i wpu

Sökning: Granqvist i wpu.
Obs! Uppslag kommer sist i listan"

 
Christer Granqvist
Christer Granqvist
Christer Granqvist
Christer Granqvist
Christer Granqvist
Christer Granqvist
Christer Granqvist
Christer Granqvist
Christer Granqvist
Christer Granqvist
Christer Granqvist
Christer Granqvist
Christer Granqvist
Christer Granqvist
Christer Granqvist
Christer Granqvist
Christer Granqvist
Christer Granqvist
Christer Granqvist
Christer Granqvist
D22289-00
Pol-1986-03-06 Protokoll-Ledningsgruppen.pdf/1
Pol-1993-09-03 YD15242-00 Rapport-PKK-spåret kammaråklagare Per-Erik Larsson.pdf/58
Tore Forsberg
YD15242-00

Sökning: Grankvist i wpu.
Obs! Uppslag kommer sist i listan"

 
Christer Granqvist
Christer Granqvist
Pol-1987-01-23 Mötesprotokoll-Ledningsgruppen.pdf/2
Pol-1987-01-23 Protokoll-Ledningsgruppen.pdf/2
Pol-1987-01-26 Mötesprotokoll-Ledningsgruppen.pdf/1
Pol-1987-01-26 Protokoll-Ledningsgruppen.pdf/1
Pol-1987-01-28 Mötesprotokoll-Ledningsgruppen.pdf/1
Pol-1987-01-28 Protokoll-Ledningsgruppen.pdf/1
Pol-2018-10-11 D22289-00 Cosi-fan-Tutte.pdf/2
Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD PM 17 Per Kjellsson S PO.pdf/10