wpu.nu

Hans Holmér

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

Holmér
Hans Holmer
Holmer
HH
Hans Gillis Åke Holmér

Relevans
Länspolismästare och spaningledare

PU:s förste spaningsledare, förde kritiserad utredningen fokuserat på PPK spåret.


Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Hans Gillis Åke Holmér, 1930-2002, var en svensk ämbetsman inom polisväsendet och författare till flera deckare om polisen.

Under åren 1970-1976 var han chef för Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning (RPS/Säk eller SÄPO).

Vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme var Hans Holmér länspolismästare i Stockholms län och tillika Polismästare för Stockholms polisdistrikt inom vars bevakningsområde mordet skedde.

Han satt alltså på “två stolar/befattningar” samtidigt som han hade ett ansvar för dess polisorganisation.

1986-03-01 på morgonen efter mordet utsåg han sig själv till spaningsledare för mordutredningen.


Biografi och karriär (i urval)
Datum Händelse
1930-12-28 Hans Holmér föddes i Stockholm
1955-1956 Polischefskurs
1956-1962 Tjänstgöring som biträdande landsfiskal i Stockholm
1962 Juris kandidatexamen
1963-1964 Tingstjänstgöring
1965 Kammaråklagare i Stockholm
1966-1970 Byråchef vid Rikspolisstyrelsen
1970-10-01 till 1976 Chef för RPS Säkerhetsavdelning ("Säpo")
1976–1987 Polismästare och chef för Stockholms polisdistrikt
1981-1985 Ordförande i Svenska Friidrottsförbundet
1983 Ordförande i regeringens narkotikakommission
1984–1987 Länspolismästare i Stockholms län tillika chef för Stockholms polisdistrikt
1986-02-28 Hans Holmér var 55 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme
1986-03-01 till 1987-02-04 Spaningsledare för utredningen av mordet på Sveriges statsminister Olof Palme
1987 Utnämnd till "årets Svensk"
1988-1989 Expert åt FN i narkotikafrågor
1993 Ordförande i Svenska Bob- och Rodelförbundet
2002-10-04 Hans Holmér avled i en ålder av 71 årBibliografi

  • 1988-10-31 Olof Palme är skjuten!
  • 1990 Loppan
  • 1991 Monika
  • 1992 Igloo
  • 1993 Masken
  • 1994 Tie-break
  • 1995 Blindträff

MOP-Litteraturlista i wpu.nu

Press/Media

Publicerat Rubrik/Länk Medie
15 dec 2021 311. Hans Holmér del 11 Palmemordet

Podcast - 45:00
Dan Höring

10 feb 2020 266. Hans Holmér del 2 Palmemordet

Podcast-1:02:48
Dan Höring

13 jan 2020 262. Hans Holmér del 1 Palmemordet

Podcast - 51:49
Dan Höring

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D11614-12

1991-11-14

1993-11-03

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D21525-00

2014-04-07

2014-04-07

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EAE340-25

1990-04-23

1993-07-22

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EAE340-27

1990-04-23

1993-07-22

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

HBB4111-00-B

1997-02-18

1999-09-27

Gunnar Wedin

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

N2870-00

1994-02-14

1994-04-14

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

N3000-00-K

1992-03-30

1992-03-26

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

N3000-00-R

1992-04-08

1992-03-26

 [PDF] 

FHL Pomn 

T116-00-B

Lisbeth Palme

 [PDF] 

FHL Pomn 

T116-05

Lisbeth Palme

 [PDF] 

Pomn 

T8418-00

1989-06-27

1991-12-10

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

T8517-00-A

2018-02-01

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

TB12880-00

1990-03-30

1996-01-22

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder