wpu.nu

Diego Cordobez

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Biträdande generalsekreterare i FN och bistod Olof Palme i medlingsuppdraget i kriget mellan Iran och Irak.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
KännerUppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [[Media:|[PDF]]] 

Pomn 

Q9592-00

1988-08-09

1994-11-23

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer