wpu.nu

Erik Reuterswärd

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Erik August Patrik Reuterswärd (1917-2002) var en svensk f.d. domare vid Högsta förvaltningsdomstolen (regeringsråd) som vid tiden för mordet på statsminister Olof Palme var pensionär, 69 år gammal.

Biografi och karriär (urval)
Datum Händelse
1917-08-21 Erik Reuterswärd föddes.
1942 Juris kandidatexamen vid Uppsala universitet.
1942-1945 Tingstjänstgöring.
1945 Amanuens i kammarrätten.
1952-1956 Tjänstgöring vid riksskattenämnden.
1956 Assessor (färdigutbildad domare) och sakkunnig i finansdepartementet.
1959 Lagbyråchef vid Finansdepartementet.
1961 Kammarrättsråd.
1965 Departementsråd.
1965-1968 Rättschef i finansdepartementet.
1968-1984 Regeringsråd (domare i Högsta förvaltningsdomstolen)
1986-02-28 Erik Reuterswärd var 69 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.
2002-02-21 Erik Reuterswärd avled i en ålder av 84 år.

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

D14465-00

1992-03-15

1994-11-23

 [PDF] 

[Liggaren]

D14465-00-A

1992-12-04

1994-11-23

 [PDF] 

[Liggaren]

D14465-01

1992-09-28

1994-11-23

 [PDF] 

[Liggaren]

D14465-01-A

1992-12-04

1994-11-23

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

D14465-02

1994-08-25

1994-11-23

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder
Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
Erik Reuterswärd - svensk jurist Wikipedia
svenska