wpu.nu

Gregory J. Newell

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

George John Newell var USA:s ambassadör till Sverige åren 1985-1989. För nuvarande (2022) är president för konsultfirman International Commerce Development Corporation.

Biografi & karriär

1949-08-30 George J. Newell föds.
1959 George J. Newell bekände sig till The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS Church) (Mormonkyrkan).
1967-1968 Studier vid Brigham Young University's Hawaii campus.
197? Missionär för LDS Church i Frankrike och Belgien. Normalt med två års missionärstjänst.
197? Studier i International relations and political science vid Brigham Young University (BYU).
197?Studier vid Harvard med fullgjord delkurs the Senior Managers i Government program.
1975 Planning analyst för ett försäkringsbolag.
1975 Staff assistant för Gerald Ford.
1977-1978 Samordnare av utvärdering av språkavdelningen vid LDS Church missionary training center.
1979 arbetade i U.S. Senator Bob Dole's presidential campaign office.
1979-1980 Deputy administrative assistant för Pennsylvanias republikanske Guvernör Richard Thornburgh.
1981-1982 Special assistant to the president and director of presidential appointments i the White House under U.S. President Ronald Reagan.

1982-1985 USA:s biträdande utrikesminister för ”international organization affairs”.

1985-12-12 USA:s ambassadör till Sverige (1985-1989).

1986-02-28 George J. Newell var 36 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.

1991 Managing director för Nu Skin’s international department.
1993 Grundade konsultbyrån the International Commerce Development Corporation (ICDC).
2011-2014 Mission president till LDS Church’s mission i Sverige.Det finns inget registrerat i wpu på Gregory J. Newell

Bilder