wpu.nu

Ronald Reagan

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
President USA 1981-1989
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

USA:s 40:e president.

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

HE12307-00

1990-02-12

1995-01-11

 [PDF] 

Pomn 

Q9858-05

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder