wpu.nu

Hans G Wachtmeister

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
1969 bildades Svenska Vietnam Sällskapet med folk från DA och Balterna. Ordförande var Greve Hans G Wachtmeister. Syftet var att ta emot syd-vietnamesiska delegationer. Organisationen upphörde 1975.
KännerUppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

HI7504-03

1990-03-13

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer