wpu.nu

Uppslag:HI7504-03

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
7504-03
Registrerat
1990-03-13
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:Promemoria
Kort sammanfattning
PM ang Demokratisk Allians (DA). sammandrag av uppgifter
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-04-11 00:00
Avslutat


Anknyter till H 7504

PM angående Demokratisk Allians (DA): Ett sammandrag av uppgifter lämnade av Anders Larsson.

1966 mötte Anders Larsson ordförande i Baltiska kommittén, professor Birger Nerman, juristen Bertil Häggman och Arvo Horm (Bertil Häggman är kronofogde och ger ut en tidskrift: Anti-Bolshevik Bloc of Nations (ABN)).

Dessa tre var alla med i Baltiska kommitténs styrelse.

Man diskuterade de av kommunisterna genomförda anti-amerikanska demonstrationerna i Stockholm, där bland annat en amerikansk flagga brändes.

Man bildade en ny organisation med Arvo Horm som initiativtagare, Bertil Häggman som ordförande och Birger Nerman som hedersledamot.

Organisationen döptes till Kommittén för ett fritt Asien. Man genomförde samma månad, maj, en motdemonstration till kommunisterna.

1967 bildar ungdomarna DA  Demokratisk Allians  med stöd från exilbalterna (med Arvo Horm).

Man anordnar möten i Estniska nationalrådets och Baltiska kommitténs lokaler på Arsenalsgatan 1, Stockholm.

Avsikten med DA är att vara en motpol till FNL-rörelsen för att erhålla en nyanserad syn på kriget.

Man valde Jan Siegbahn till ordförande och övriga var Tord Tanneberg, Gunnar Ragnå, Carl G Holm, Anders Larsson och Tommy Hansson.

Lars Erik Nyman var med under 1968-1969 och fick tillfälle att resa till Indokina för att på platsen studera läget. Resan betalades via WACL-konferensen, där han deltog. 1968 i Saigon och 1969 i Bangkok.

1969 bildades Svenska Vietnam Sällskapet med folk från DA och Balterna. Ordförande var Greve Hans G Wachtmeister. Syftet var att ta emot syd-vietnamesiska delegationer. Organisationen upphörde 1975.

1970 bytte Baltiska kommittén underorganisation från Junikommittén till Svenska Frihetsrådet med professor Birger Nerman som ordförande. DA var representerat i SFR.

Pol-1988-04-11 HI7504-03 PM-Demokratisk-Allians-uppgifter-lämnade-av-Anders-Larsson.pdf

Pol-1988-04-11 HI7504-03 PM-Demokratisk-Allians-uppgifter-lämnade-av-Anders-Larsson.pdf

Anknyter till H 7504

PM angående Demokratisk Allians (DA): Ett sammandrag av uppgifter lämnade av Anders Larsson.

1966 mötte Anders Larsson ordförande i Baltiska kommittén, professor Birger Nerman, juristen Bertil Häggman och Arvo Horm (Bertil Häggman är kronofogde och ger ut en tidskrift: Anti-Bolshevik Bloc of Nations (ABN)).

Dessa tre var alla med i Baltiska kommitténs styrelse.

Man diskuterade de av kommunisterna genomförda anti-amerikanska demonstrationerna i Stockholm, där bland annat en amerikansk flagga brändes.

Man bildade en ny organisation med Arvo Horm som initiativtagare, Bertil Häggman som ordförande och Birger Nerman som hedersledamot.

Organisationen döptes till Kommittén för ett fritt Asien. Man genomförde samma månad, maj, en motdemonstration till kommunisterna.

1967 bildar ungdomarna DA  Demokratisk Allians  med stöd från exilbalterna (med Arvo Horm).

Man anordnar möten i Estniska nationalrådets och Baltiska kommitténs lokaler på Arsenalsgatan 1, Stockholm.

Avsikten med DA är att vara en motpol till FNL-rörelsen för att erhålla en nyanserad syn på kriget.

Man valde Jan Siegbahn till ordförande och övriga var Tord Tanneberg, Gunnar Ragnå, Carl G Holm, Anders Larsson och Tommy Hansson.

Lars Erik Nyman var med under 1968-1969 och fick tillfälle att resa till Indokina för att på platsen studera läget. Resan betalades via WACL-konferensen, där han deltog. 1968 i Saigon och 1969 i Bangkok.

1969 bildades Svenska Vietnam Sällskapet med folk från DA och Balterna. Ordförande var Greve Hans G Wachtmeister. Syftet var att ta emot syd-vietnamesiska delegationer. Organisationen upphörde 1975.

1970 bytte Baltiska kommittén underorganisation från Junikommittén till Svenska Frihetsrådet med professor Birger Nerman som ordförande. DA var representerat i SFR.

1971 bildades Fria Östeuropeiska Flyktingars Samarbetskommitté (FÖFS) med Alexander Bedö som ordförande. Denna organisation blev DA:s "ansikte" i Östeuropa.

1972-74 uppstod interna stridigheter inom DA. Liberaler och högerradikaler delade upp sig i två grupper.

Högerradikalerna leddes av Carl G Holm och Geza Molnar styrde. De bildade Contra-gruppen och Stiftelsen Contra. Tidskriften Argument grundades.

Mittenfalangen planerade att starta Svenska Frihetsförbundet och Ungdomens Frihetsförbund, men det stannade på diskussionsplanet med inregistrerat namn och postgiro.

1975-76 slutade Vietnam-kriget och DA upplöstes. Östeuropeiska solidaritetskommittén under Ülo Ignats bildades.

DA hade under sin verksamhet tagit avstånd från apartheid-politiken i Sydafrika, liksom dåvarande diktaturerna i Grekland, Spanien och Portugal.

Massmedia föredrog att negligera detta och satte en fascist/extremiststämpel på DA.

Finansieringen av DA hade gått från exilbalternas organisationer och lokalhyror fick man hjälp av Stockholms fritidsförvaltning till 90% samt aktivitetsstöd.

Pengar flöt in genom försäljning av rockslagsmärken med texter: Nej til Fascism, Nazism, kommunism. Stoppa Vänsterextremism. Sverige Amerika märket samt ett fritt Sydvietnam.

Man hade försökt att bilda en riksorganisation för DA men detta stannade på pappret. Det fanns självständiga systerorganisationer i Malmö, Göteborg, Lund, Umeå och Norrköping.

Pol-1988-04-11 HI7504-03 PM-Demokratisk-Allians-uppgifter-lämnade-av-Anders-Larsson.pdf

Pol-1988-04-11 HI7504-03 PM-Demokratisk-Allians-uppgifter-lämnade-av-Anders-Larsson.pdf

1971 bildades Fria Östeuropeiska Flyktingars Samarbetskommitté (FÖFS) med Alexander Bedö som ordförande. Denna organisation blev DA:s "ansikte" i Östeuropa.

1972-74 uppstod interna stridigheter inom DA. Liberaler och högerradikaler delade upp sig i två grupper.

Högerradikalerna leddes av Carl G Holm och Geza Molnar styrde. De bildade Contra-gruppen och Stiftelsen Contra. Tidskriften Argument grundades.

Mittenfalangen planerade att starta Svenska Frihetsförbundet och Ungdomens Frihetsförbund, men det stannade på diskussionsplanet med inregistrerat namn och postgiro.

1975-76 slutade Vietnam-kriget och DA upplöstes. Östeuropeiska solidaritetskommittén under Ülo Ignats bildades.

DA hade under sin verksamhet tagit avstånd från apartheid-politiken i Sydafrika, liksom dåvarande diktaturerna i Grekland, Spanien och Portugal.

Massmedia föredrog att negligera detta och satte en fascist/extremiststämpel på DA.

Finansieringen av DA hade gått från exilbalternas organisationer och lokalhyror fick man hjälp av Stockholms fritidsförvaltning till 90% samt aktivitetsstöd.

Pengar flöt in genom försäljning av rockslagsmärken med texter: Nej til Fascism, Nazism, kommunism. Stoppa Vänsterextremism. Sverige Amerika märket samt ett fritt Sydvietnam.

Man hade försökt att bilda en riksorganisation för DA men detta stannade på pappret. Det fanns självständiga systerorganisationer i Malmö, Göteborg, Lund, Umeå och Norrköping.