wpu.nu

Henrik Waldenström

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Henrik Waldenström var Mårten Palmes arbetskamrat på Riksförsäkringsverket. Han var den siste som såg Mårten Palme när han lämnade arbetsplatsen för att gå till biografen Grand och köpa biljetter till Bröderna Mozart.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
KännerUppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

T2-00-B

Mårten Palme

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer