wpu.nu

Index:Pol-1986-03-01 0205-0245 E638-00 Egon Enoksson mordplatsvittne.pdf

Från wpu.nu


Egon Enoksson mordplatsvittne

Pol-1986-03-01 0205-0245 E638-00 Egon Enoksson mordplatsvittne.pdf

Läs uppslag E638-00

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Per Gustavsson


Uppgiftslämnare / Förhörd Egon Enoksson
Förhöret påbörjat 1986-03-01 02:05
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1986-03-01_0205-0245_E638-00_Egon_Enoksson_mordplatsvittne.pdf
Författare [[:]]
Status Väntar på granskning
Sidor

1 2 3 4 5 6 7