wpu.nu

Index:Pol-1986-03-14 1300 HA9803-01-D Ivan-von-Birchan.pdf

Från wpu.nu


Pol-1986-03-14 1300 HA9803-01-D Ivan-von-Birchan.pdf

Läs uppslag HA9803-01-D

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Eric Skoglund


Uppgiftslämnare / Förhörd Ivan von Birchan
Förhöret påbörjat 1986-03-14 13:00
Förhöret avslutat 1986-03-14 13:25
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1986-03-14_1300_HA9803-01-D_Ivan-von-Birchan.pdf
Författare [[:]]
Status Väntar på granskning
Sidor