wpu.nu

Index:Pol-1986-03-19 1200 EAC4051-00 Larsson-ser-fyra-personer-i-bredd-Luntmakargatan-Tunnelgatan.pdf

Från wpu.nu


Förhör med Larsson EAC4051-00

Pol-1986-03-19 1200 EAC4051-00 Larsson-ser-fyra-personer-i-bredd-Luntmakargatan-Tunnelgatan.pdf

Läs uppslag EAC4051-00

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Leif Nilsson


Uppgiftslämnare / Förhörd Larsson
Förhöret påbörjat 1986-03-19 12:00
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1986-03-19_1200_EAC4051-00_Larsson-ser-fyra-personer-i-bredd-Luntmakargatan-Tunnelgatan.pdf
Författare [[:{{{Author}}}]]
Status Väntar på granskning
Sidor

1