wpu.nu

Sida:Pol-1986-03-19 1200 EAC4051-00 Larsson-ser-fyra-personer-i-bredd-Luntmakargatan-Tunnelgatan.pdf/1

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


RPS 463.1.2.

01 Polisdistrikt (där uppslaget mottagits)

Stockholm

02 Arbetsenhet

03 Uppgiftsmottagare

04 telefon

668/1 Leif Nilsson 52 49 57

10 Brott med vilket uppslaget hör samman

Mordet Palme

vid personligt besök

12 Uppgiftslämnarens efternamn och alla förnamn (i rätt följd, tilltalsnamnet markeras)


15 Arbetsplats (arbetsgivare, postadress on telefon arbetet


misstänkt person

fordon

OMRI

21SPÁNINGSUPPSLAG

i grövre brottmål

anknyter till uppslag nr

22 Registrerat: 23 Arendet tilldelat


05 datum

06 klockan

1986-03-19 12.00

11 Spaningsuppslaget lämnat


I datum

Lun tmakargatan-Tunnelgatan.

gods


per telefon

vid oavan nämnda tidpunkt. Han såg fyra män i 30-års åldern komma gående i bredd norrut på Luntmakargatan och sedan vika in på Tunnelgatan ner mot Sveavägen.

Efter Larsson fått reda på mordet på Balme kom han att tänka på dem och då polisen knackade dörr i området tyckte han att det skulle komma till våran kännedom.

08 Löpande nr

E 4051

I

07 Avsnitt

)

Iaktagelser av personer. 86-03-28, kl 21.30-21.45

09 Plats för förtursstämpel

EAC


Spaningschef

per brev

п

| F-år-mån] -dag | -nr

860319

24 Sardigbearbetat: datum

870228