wpu.nu

Index:Pol-1986-04-24 2140 T9593-00-B Ingrid Klering Rekonstruktion FU37.pdf

Från wpu.nu


Ingrid Klering Rekonstruktion FU37

Pol-1986-04-24 2140 T9593-00-B Ingrid Klering Rekonstruktion FU37.pdf

Läs uppslag T9593-00-B

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare REKONSTRUKTION


Uppgiftslämnare / Förhörd Ingrid Klering
Förhöret påbörjat 1986-04-24
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1986-04-24_2140_T9593-00-B_Ingrid_Klering_Rekonstruktion_FU37.pdf
Författare [[:{{{Author}}}]]
Status Väntar på granskning
Sidor

1