wpu.nu

Index:Pol-1986-05-13 1130 E9979-03-A Fotovisning för Stefan Glantz.PDF

Från wpu.nu


Fotovisning för Stefan Glantz

Pol-1986-05-13 1130 E9979-03-A Fotovisning för Stefan Glantz.PDF

Läs uppslag E9979-03-A

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Lars Jonsson


Uppgiftslämnare / Förhörd Stefan Glantz
Förhöret påbörjat 1986-05-13 11:30
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1986-05-13_1130_E9979-03-A_Fotovisning_för_Stefan_Glantz.PDF
Författare [[:]]
Status Väntar på granskning
Sidor

1