wpu.nu

Uppslag:E9979-03-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9979-03-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-05-13 11:30
Avslutat


1986-05-13 11:30 sammanträffar krinsp / KK 1 Lars Jonsson och Allan Bäckström med Stefan Glantz - tidigare hörd - anknyter till spaningsuppslag E 17 - avsikt att utröna vilka personer som fanns invid den mördade Olof Palme och dennes hustru Lisbeth,

Glantz förevisas i ärendet speciell upplagd fotosamling över de s.k. 11 "Mordvittnena" - jämte ytterligare några foton - totalt 15 st fotografier, fotosamlingen finns bl a foton på Stig Engström, Lars Jeppsson, Anders Björkman Anna Hage och Karin Johansson m fl.

Glantz studerar noggrant de aktuella fotografierna och uppger att han känner igen E 19 - föreställande Anna Hage, samt foto E 20 -föreställande Karin Johansson.

Han är i uppfattning att de tre var först framme vid mordplatsen.

Han och Hage försökte hela tiden med räddande åtgärder och var helkoncentrerade på detta.

Glantz uppger att han tycker att foto E 15 - föreställande Lars Jeppsson verkar bekant utseendemässigt.

Han kan inte dra sig till minnes från vilket sammanhang, men tror att han kanske sett ett foto på honom i någon tidning.

Glantz är helt säker på att han inte har sett någon av de övriga personerna på eller i direkt närhet av mordplatsen.

Avslutningsvis tillfrågas Glantz särskilt om han kan erinra sig - att mannen på E 63 föreställande Stig Engström - fanns på platsen i ett tidigt skede och deltog i försök till räddande åtgärder, ävensom i samtal med Lisbeth Palme.

Glantz säger sig icke ha något minne av att denne man skulle ha varit på platsen,

Glantz framhåller på nytt att han var helt engagerad i Olof Palme och tänkte inte på vilka personer som uppehöll sig i närheten.

Pol-1986-05-13 1130 E9979-03-A Fotovisning för Stefan Glantz.PDF

Pol-1986-05-13 1130 E9979-03-A Fotovisning för Stefan Glantz.PDF

1986-05-13 11:30 sammanträffar krinsp / KK 1 Lars Jonsson och Allan Bäckström med Stefan Glantz - tidigare hörd - anknyter till spaningsuppslag E 17 - avsikt att utröna vilka personer som fanns invid den mördade Olof Palme och dennes hustru Lisbeth,

Glantz förevisas i ärendet speciell upplagd fotosamling över de s.k. 11 "Mordvittnena" - jämte ytterligare några foton - totalt 15 st fotografier, fotosamlingen finns bl a foton på Stig Engström, Lars Jeppsson, Anders Björkman Anna Hage och Karin Johansson m fl.

Glantz studerar noggrant de aktuella fotografierna och uppger att han känner igen E 19 - föreställande Anna Hage, samt foto E 20 -föreställande Karin Johansson.

Han är i uppfattning att de tre var först framme vid mordplatsen.

Han och Hage försökte hela tiden med räddande åtgärder och var helkoncentrerade på detta.

Glantz uppger att han tycker att foto E 15 - föreställande Lars Jeppsson verkar bekant utseendemässigt.

Han kan inte dra sig till minnes från vilket sammanhang, men tror att han kanske sett ett foto på honom i någon tidning.

Glantz är helt säker på att han inte har sett någon av de övriga personerna på eller i direkt närhet av mordplatsen.

Avslutningsvis tillfrågas Glantz särskilt om han kan erinra sig - att mannen på E 63 föreställande Stig Engström - fanns på platsen i ett tidigt skede och deltog i försök till räddande åtgärder, ävensom i samtal med Lisbeth Palme.

Glantz säger sig icke ha något minne av att denne man skulle ha varit på platsen,

Glantz framhåller på nytt att han var helt engagerad i Olof Palme och tänkte inte på vilka personer som uppehöll sig i närheten.