wpu.nu

Index:Pol-1986-06-09-Per-Häggström-EA9982-1.pdf

Från wpu.nu


Förhör med Per Häggström EA9982-01

Pol-1986-06-09-Per-Häggström-EA9982-1.pdf

Läs uppslag EA9982-01

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Eric Skoglund


Uppgiftslämnare / Förhörd Per Häggström
Förhöret påbörjat 1986-06-09
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1986-06-09-Per-Häggström-EA9982-1.pdf
Författare [[:]]
Status Väntar på granskning
Sidor