wpu.nu

Sida:Pol-1986-06-09-Per-Häggström-EA9982-1.pdf/1

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Per Häggström 13 Yrkeltitel


15 Arbetsplats (arbetsgivare, posiadress och telefon arbetet)


) misstänkt person

fordon

E 63

-


F=

Förhörsledaren Häggström

H=

F:
H:


F:
H:


F:
H:


F:
H:

Skoglund kriminalen. Ja hejsan. Hur mår du? Ja ganska bra. Jag har tagit del av det här papperet som min chef Linder har tecknat ner efter samtal med dig. Jaha du. Och jag skall väl börja höra.... de där personerna. Den här Roland Bergström, vad är det för en filur. Kontrollmannen? Ja han är alltså, man har delat upp säkerhetsuppgiften här på olika sätt. Den här Roland Bergström har hand om inpasseringskontrollen. Vi har här på Skandia ungefär som ni, sådana här kort som vi sticker in i en läsare så kodar man. Det där är ett personligt kort så man ser alltså när han då sticker in kort i olika apparaturer. Sen skall det där ligga till grund för arbetstider och så. Den delen har han hand Sen har vi en kille som har hand om själva nyckel... alltså låsning, alltså av lås, och han heter Peter Larsson. Man har delat upp det så, varför vet jag inte. Jag tror att inpasseringskontrollen har mycket och göra med personalsidan.

om.

Spaningschet

|
I datum

I


| 25 Spanchel: sign