wpu.nu

Index:Pol-1986-06-09 EA9982-01 Telefonförhör med Per Häggström .pdf

Från wpu.nu


Telefonförhör med Per Häggström

Telefonförhör med Per Häggström av kriminp Skoglund

Pol-1986-06-09 EA9982-01 Telefonförhör med Per Häggström .pdf

Läs uppslag EA9982-01

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Eric Skoglund


Uppgiftslämnare / Förhörd Per Häggström
Förhöret påbörjat 1986-06-09
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1986-06-09_EA9982-01_Telefonförhör_med_Per_Häggström_.pdf
Författare [[:]]
Status Väntar på granskning
Sidor